Γιατί ῥωτάμε «τί κάνεις;» ἐάν δέν ἐνδιαφερόμαστε πραγματικά γιά τόν ἄλλον;

Γιατί ῥωτάμε «τί κανείς;» ἐάν δέν ἐνδιαφερόμαστε πραγματικά γιά τόν ἄλλον;Γιατί ῥωτάμε τί κάνεις; ἂν δέν ἐνδιαφερόμαστε πραγματικά γιά τόν ἄλλον;
Εἶναι μιὰ ἀλλόκοτῃ φράση, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἀνταλλάσουν μεταξύ τους, σεβόμενοι ἕνα ἐθιμοτυπικὸ τελετουργικό…
Μία φράση ποὺ λέγεται ἐπειδὴ πρέπει νὰ εἰπωθεῖ.
 Μιὰ φράση ποὺ πολλὲς φορὲς δὲν ἔχει καμμιὰ σημασία καὶ ὁ σκοπός της καὶ ἡ ἀξία της μοιάζει μὲ τὴν ἀξία ποὺ ἔχει ὁ χαλκὰς στὴν μύτη ἑνὸς νέγρου.

Φλυαρίες καὶ ἱερογλυφικὰ ἐνὸς κόσμου ποὺ κινεῖται μηχανικά,  στὸν ὁποῖο σπανίζουν οἱ ἄνθρωποι  ποὺ ἡ ψυχή τους ἐκδηλώνεται στὶς καθημερινές τους συναναστροφές.
 Ἡ ἔκφραση τοῦ προσώπου ψυχρή, τὸ κεφάλι σηκώνεται κι ἐκφωνεῖ ἔνα «τί κανείς;» μὲ ἔναν τόνο ἐλλειπτικὸ καὶ ἀδιάφορο, συμβάλλοντας ἔτσι σὲ μιὰ ἄψυχη ἐπικοινωνία, ποὺ ἔχει πάρει τὴν μορφὴ μιᾶς προστατευτικῆς ἀσπίδας.

Μήπως χρειάζεται νά δώσουμε πίσω ξανά στόν κόσμο ἕνα κόμματι τῆς χαμένης του ψυχῆς;

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 278 times, 1 visits today)
Leave a Reply