Πίσω ἀπὸ κάθε μας φόβο κι ἕνας δρόμος.

Πίσω ἀπὸ κάθε μας φόβο κι ἕνας δρόμος.Πίσῳ ἀπὸ κάθε μας φόβο ὑπάρχει μιὰ ἐπιθυμίὰ καὶ πίσω ἀπὸ κάθε ἐπιθυμία ὑπάρχει ἔνας δρόμος.

Ὅταν, παραδείγματος χάριν, κάποιος λέει: φοβάμαι να μιλήσω μπροστὰ σὲ πολὺ κόσμο, πίσῳ ἀπὸ αὐτὸ εἶναι ἐμφανὲς ὅτι κρύβεται ἡ ἐπιθυμία του νὰ μπορέσει νὰ τὸ κάνει.
Καὶ πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπιθυμία κρύβεται ἡ ἱκανότητά του νὰ τὸ ἐπιτύχει.

Ὀλες μας οἱ ἐπιθυμίες σχετίζονται μὲ τὰ ταλέντα μας καὶ μὲ τις δεξιότητές μας.

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὄχι ὄλες, μόνον οἱ ἀληθινὲς οἱ αὐθεντικὲς ἐπιθυμίες τῆς καρδιᾶς μας.
Γι αὐτὸ καὶ δὲν ἐπιθυμοῦμε κάτι ποὺ δὲν ἔχουμε τὰ ταλέντα καί τὶς ἱκανότητες νὰ τὸ πραγματοποιήσουμε.

Ἡ μεγάλη μας ἐπιθυμία ὅμως βρίσκεται στὸ ἴδιο σακούλι μὲ τὸ μεγάλο μας φόβο.
Για να πάρουμε αὐτὸ ποὺ θέλουμε εἶναι ἀναγκαῖο νὰ περάσουμε μέσα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ φοβόμαστε καὶ ὅταν τὸ κάνουμε αὐτό, τὸ πιὸ σημαντικὸ δὲν εἶναι αὐτό ποὺ κατακτοῦμμε ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ γινόμαστε, καθὼς μπαίνουμε στὴν δράση γιὰ τὴν κατακτήσῃ τῶν ὀνείρων μας.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 39 times, 1 visits today)
Leave a Reply