Ὅ,τι πεῖ τὸ Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης!!!

Ὅ,τι πεῖ τὸ Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης!!! Ὅ,τι πεῖ τὸ συμβούλιο τῆς Εὐρώπης.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί την Ελλάδα να αναγνωρίσει ως «τουρκικές» τις μουσουλμανικές ενώσεις!

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης -αρμόδιο όργανο επίβλεψης της ορθής εκτέλεσης των καταδικαστικών αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από τα κράτη μέλη- υιοθέτησε ενδιάμεσο ψήφισμα (Interim Resolution), με το οποίο καλεί τις ελληνικές Αρχές, να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου που αφορούν τις υποθέσεις «Μπεκίρ Ούστα και άλλοι κατά Ελλάδος», «Εμίν και άλλοι κατά Ελλάδος» και Τουρκική Ένωση Ξάνθης κατά Ελλάδος.

Με το ενδιάμεσο αυτό ψήφισμα καλείται η Ελλάδα να αναγνωρίσει, ως τουρκική, τη μουσουλμανική ένωση Ξάνθης και να αναγνωρίσει το δικαίωμα του «συνεταιρίζεσθαι» στις υπόλοιπες μουσουλμανικές ενώσεις της περιοχής.

Στο ψήφισμα σημειώνεται ότι, η Ελλάδα είχε καταδικαστεί από το Δικαστήριο, για παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία του «συνεταιρίζεσθαι», εξαιτίας της άρνησής της να αρνηθεί την αναγνώριση των μουσουλμανικών ενώσεων ως τουρκικών και να τις εγγράψει στα οικεία μητρώα των ενώσεων στην Ελλάδα.

Στο ψήφισμα υπογραμμίζεται ότι, ενώ από τον Ιούνιο του 2013 οι ελληνικές Αρχές είχαν διαβεβαιώσει την Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ ότι έχουν μελετήσει την καλύτερη δυνατή λύση, δεν προσεκόμισαν κανένα συγκεκριμένο στοιχείο, για τα μέτρα που, ενδεχομένως, εφαρμόσθηκαν, προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των αποφάσεων του Δικαστηρίου.

Με το εν λόγω ψήφισμα καλούνται οι ελληνικές Αρχές να λάβουν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε οι αιτούντες να επωφεληθούν από τις διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, όπως αυτό έχει ερμηνευθεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου.

Καλούνται, ακόμη, οι ελληνικές Αρχές, να δώσουν στην Επιτροπή συγκεκριμένες πληροφορίες, σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν ή σκοπεύουν να λάβουν, για την αναγνώριση των μουσουλμανικών ενώσεων, ως τουρκικών, και την εγγραφή τους στα οικεια μητρώα.

πηγή

 

Ἐξάλλου καὶ ὁ Στουρνάρας τὸ δήλωσε ξεκάθαρα.

Τὸ εὔρω εἶναι ἱερὸ καὶ ὄσιο καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ παγκοσμιοποίηση δὲν μπορεῖ να εἶναι ἀλὰ κάρτ.

Ἰδοῦ καὶ ὁ …«ὁσιομάρτυρας» τοῦ εὐρώ, ποὺ καλεῖ τοὺς Τούρκους νὰ ἀγοράσουν τὶς «δημόσιες» ἐπιχειρήσεις.

Περιλαμβάνει καὶ τὴν ἀγορὰ τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τοὺς μογγόλους.

Συνεκτικὸς Ἱστός

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply