Ἀπό ποῦ ξεκινᾶ ἡ πραγματική ἀγάπη;

Ἀπό ποῦ ξεκινᾶ ἡ πραγματική ἀγάπη;

Ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη ξεκινᾶ ἀπὸ μέσα μας.
Ἡ αὐτοεκτίμηση εἶναι ἐκείνη ποὺ τῆς δίνει  τὴν ἄδεια νὰ ῥέῃ ἀπὸ μέσα πρὸς τὰ ἔξω.

Γιὰ νὰ  ἀποκαλυφθῇ καὶ νὰ βγῇ ἔξω στὸ φῶς θὰ πρέπη νὰ ἁπαλλαγῇ ἀπὸ τὰ στρώματα τοῦ θυμοῦ, τοῦ φόβου καὶ τοῦ ἐγωισμοῦ ποὺ τὴν καλύπτουν σὰν ἔνα παλιὸ βερνίκι.

Ἐκεῖνος ποὺ ἀναζητᾶ ἀπεγνωσμένα τὴν ἀγάπη θυμίζει ἐκεῖνον ποὺ κολυμπᾶ στὸ νερὸ καὶ πεθαίνει ἀπὸ τὴν δίψα.

Ἡ ζωὴ μπορεῖ νὰ φαίνεται ἐξαιρετικὰ στερημένη ἀπὸ ἀγάπη, στὴν πραγματικότητα ὅμως δὲν εἶναι ὁ κόσμος ἐκεῖ ἔξω ποὺ μᾶς τὴν στερεῖ ἀλλὰ ὁ τρόπος ποὺ κυττάζουμε ἐμεῖς αὐτὸν τὸν κόσμο.
Καὶ δὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι δίχως ἀγάπη ἀλλὰ μόνον ἄνθρωποι ποὺ δὲν μποροῦν νὰ νοιώσουν τὴν  δύναμή της…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply