Ἰσόβιοι τεμπέληδες συσπειρώνονται γιὰ νὰ …«ἐκλέξουν» μία ἀκόμη πανάκριβη …γλάστρα!

Ἰσόβιοι τεμπέληδες συσπειρώνονται γιὰ νὰ ...«ἐκλέξουν» μία ἀκόμη πανάκριβη ...γλάστρα!Δύσκολο, ἀλλὰ ὄχι ἀκατόρθωτο, νὰ βρεθοῦν 180 βουλευτὲς ποὺ θὰ ἐκλέξουν τὴν καινούρια καὶ πανάκριβη γλάστρα.
Ὁ λόγος ἁπλός.
Κάποιοι ποὺ ψηφίσαν ὅλα τὰ ἀντισυνταγματικὰ νομοσχέδια μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἰσόβια ἐξασφάλισή τους εἶναι σίγουρο ὅτι στὶς ἐπόμενες ἐκλογὲς θὰ πεταχτοῦν στὸν δρόμο.

Πολλοὶ ἀπὸ αὐτούς, ἂν ὄχι ὅλοι, δὲν ἔχουν δουλέψει ποτὲ καὶ θὰ δυσκολευτοῦν στὴν προσαρμογή.
Εἶναι διατεθειμένοι λοιπὸν προκειμένου νὰ ὑπερασπιστοῦν τὰ προνόμιά τους νὰ μὴν φανοῦν ἀντάξιοι συνεχιστὲς τῆς παρακαταθήκης ποὺ ἄφησε στοὺς Ἕλληνες ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς μὲ τὸ ΟΧΙ στὴν ὑποδούλωση τῆς Ἑλλάδας.
Γιατὶ ἔνα τέτοιο ΟΧΙ ἀπαιτεῖ θάρρος, αὐταπάρνηση καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα φιλοπατρία καὶ ἦθος.
Στοιχεῖα ποὺ τιμοῦν μετρημένους στὰ δάκτυλα σημερινοὺς πολιτικοὺς ἄνδρες.

Νίκος Γεωργιόπουλος

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply