Καλὸς ὁ πατριωτισμὸς τοῦ Ἐρντογᾶν γιὰ τοὺς Τούρκους, ἀλλά…

Καλὸς ὁ πατριωτισμὸς τοῦ Ἐρντογᾶν γιὰ τοὺς Τούρκους, ἀλλά...9Γιά ἐμᾶς; Τί εἶναι; Μήνυμα πρός τήν συνειδητοποίησιν τῶν ὅσων θά ἀκολουθήσουν;
Μήνυμα ἐφησυχασμοῦ; Μήνυμα προβληματισμοῦ; Ἤ …τίποτα;

Ἡ περίοδος ποὺ διανύουμε εἶναι μία ἀπὸ τὶς πλέον δύσκολες γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα.
Γιὰ ἐμᾶς εἰδικῶς, ὡς Ἕλληνες, ποὺ ἔχουμε ἤδη ὑποστεῖ, λόγῳ μνημονιακῶν ἐφαρμογῶν, ὅλων τῶν εἰδῶν τοὺς εὐτελισμούς, ἰδίως ἀπὸ τὰ ἄθλια κι ἄνευ πατρῖδος κουδουνισμένα, ἔχουν ἀρχίσει νὰ περνοῦν σὲ δευτέρα Μοίρα τὰ ὅσα συναισθήματα θὰ ἔπρεπε νὰ αἰσθανόμαστε γιὰ τὴ Πατρίδά καὶ τοὺς ἀνθρωπους της.
Οὐσιαστικῶς ἔχουμε θέσει σὲ δευτέρα Μοῖρα τὰ ἐθνικά μας ζητήματα καὶ τελικῶς τὴν ὑπόστασίν μας ὡς λαός.
Καὶ δικαιολογεῖται (λέμε…!!!)
Ἐδῶ καλὰ καλὰ δὲν ἔχουμε νὰ ταΐσουμε τὰ παιδιά μας, μέ τόν ἐάν ὁ Τοῦρκος ἀπειλῇ τά σύνορά μας θά ἀσχοληθοῦμε; Ἤ μήπως μέ τίς δεκάδες χιλιάδες, ἤ ἀκόμη κι ἐκατομμύρια, καταπατήσεις τῶν συνόρων μας;
Προέχει ἡ …ἐπιβίωσις!!!

Κι ὅμως…
Οἱ μνῆμες μας εἶναι ἀκόμη ζωντανὲς καὶ ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία, ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν Κύπρο.
Ἐὰν γιὰ μίαν μόνον στιγμὴ σταθοῦμε νὰ ἀναλογιστοῦμε τὴν θέσιν μας, ὡς λαός, τὶς τελευταῖες δεκαετίες, θὰ διαπιστώσουμε πὼς οἱ βαθμοὶ ἐλευθερίας μας διαρκῶς περιορίζονται. Τὰ προβλήματα σοβαρεύουν καὶ μεγαλώνουν. Καὶ οἱ …«συμπτώσεις» ἐπαναλαμβάνονται. Συμπτώσεις ποὺ δὲν προμηνύουν κάτι καλὸ γιὰ τὸ μέλλον μας καὶ γιὰ τὴν ἐθνική μας ὑπόστασιν.
Ὅπως καὶ ἄλλοτε…

Ἡ μεθόδευσις καὶ πρόκλησις τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἀπὸ τὴν Γερμανία.

Ἡ μόνη λεπτομέρεια ποὺ δὲν βλέπουμε νὰ ἐπαναλαμβάνεται, ἐπισήμως, στὰ ὅσα θὰ σᾶς παρουσιάσω, εἶναι ἡ διείσδυσις τοῦ γερμανικοῦ παράγοντος στὰ πολιτικὰ δρώμενα τῆς γείτονος.
Δυστυχῶς ὅμως, ἄς μὴν χαιρόμαστε. Τὸ πρόσωπο τῶν Γερμανῶν ἐπιτελαρχῶν ἐπισήμως ἔχει ἀναλάβει πλέον ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις. Τὰ δὲ προγράμματά της ἔχουν εἰσχωρήσει τόσο πολὺ στὴν Τουρκία, ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πὼς ἤδη εἶναι μία εὐρωπαϊκὴ περιφερειακὴ χώρα. Ἄλλως τὲ κι ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογάν, στὶς πρόσφατες κρίσεις πατριωτισμοῦ του, τὸ ἀποδέχεται καὶ τὸ καυτηρηριάζει.

Ὁ Ἐρντογὰν ἐξελλίσσεται σὲ πρότυπο ἡγέτου μὲ πατριωτικὴ συνείδησιν.

Κι ὅλα αὐτὰ τὰ περὶ «δὲν μᾶς θέλουν οἱ Εὐρωπαῖοι, δὲν τοὺς θέλουμε κι ἐμεῖς», ποὺ κατὰ καιροὺς ἀκοῦμε νὰ λέγονται ἀπὸ διαφόρους ἀξιωματούχους τῆς Τουρκίας, εἶναι τοὐλάχιστον ἀστεῖα, ἐὰν ἀναλογιστοῦμε πὼς ἔως προσφάτως ὁ Ἐρντογὰν ἀπὸ τὴν μία μεριὰ φώναζε κατὰ τῶν κακῶν Εὐρωπαίων κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ἔσπευδε νὰ ἱκανοποιῇ ὅλες τὶς ὀρέξεις τους. (Μὲ τὰ ἀνάλογα ἀνταλλάγματα φυσικά!!!)
Ἔως καὶ τὸν πάπα ἐδέχθη στὰ ἐδάφη του προσφάτως.
Ἀφῆστε δὲ τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξίν του πρὸς τὸ ΝΑΤΟ καὶ κάθε εἴδους διευκόλυνσιν σὲ κάθε του ἀξίωσιν.
(Τί νά πρωτοθυμηθοῦμε;;; Τό Ἰράκ;; Τό Ἀφγανιστάν; Τήν Λιβύη; Τήν Σερβία;;  Ἤ μήπως τό ὅτι ἀκόμη καί τήν φίλη τους Συρία, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουν, ξεπωλοῦν;)

Ναί, ἡ Τουρκία πάντα εὐελπιστοῦσε (κι εὐελπιστεῖ) νὰ παίξῃ σημαντικὸ ῥόλο στὴν Μεσόγειο. Ἄλλως τὲ τὰ περασμένα της μεγαλεῖα δὲν ἔχουν ἀκόμη λησμονηθεῖ καὶ ὁ παντουρκισμὸς ἐκφράζεται ἀπόλυτα μέσα ἀπὸ τὸ δόγμα Νταβούτογλου.
Οὐσιαστικῶς ἔχουμε μίαν ἀναβίωσιν ὅλων ἐκείνων τῶν …θεωριῶν, ποὺ παρουσιάζουν τὸν Τοῦρκο ὡς ἀγά, πασᾶ, χαλίφη, σουλτάνο, ἀφέντη, κυρίαρχον καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην ὅλους τοὺς γείτονες ποὺ πρέπει νὰ παίζουν τὸν ῥόλο τῶν ῥαγιάδων καὶ τῶν ὑποτελῶν.

Αὐτὰ ὅμως τὰ γνωρίζουμε, λίγο ἔως πολύ.
Σήμερα θὰ καταπιαστοῦμε μὲ τὶς ἰδιαίτερες λεπτομέρειες ποὺ σιγὰ σιγὰ ἐμφανίζονται καὶ ξεδιπλώνουν ἕνα κουβάρι ἀπὸ γεγονότα, τὰ ὁποῖα ὅμως ἄν καὶ φαίνονται ἄσχετα μεταξύ τους, οὐδόλως εἶναι.

Ἄς ἀσχοληθοῦμε λοιπὸν μόνον μὲ αὐτὲς τὶς ἰστορικές, κυρίως, λεπτομέρειες, ποὺ σὲ πείσμα τῶν καιρῶν, ἐπαναλαμβάνονται μὲ ὅλο καὶ πιὸ ἄγριες διαθέσεις. Καὶ δὲν μποροῦμε νὰ μὴν διαπιστώσουμε τὰ κοινὰ σημεῖα, ποὺ πολὺ φοβᾶμαι πὼς θὰ μᾶς φέρουν σὲ ἀκόμη πιὸ δύσκολη θέσιν, ἀπὸ αὐτὴν ποὺ περιήλθαμε, ὡς λαός, μετὰ ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή.
Εἰδικῶς ἐὰν ἀξιολογήσουμε μὲ πολὺ προσοχὴ ὅλα τὰ στοιχεῖα καὶ τὶς ὁμοιότητες, ποὺ δυστυχῶς, ὁμοιάζουν …φωτοτυπικές!!!
Μὰ ἐὰν ἐπαναλαμβάνονται τὰ γεγονότα, τότε συζητᾶμε γιὰ τὸν ἐρχομὸ μίας ἀκόμη καταστροφῆς, ποὺ καὶ πάλι, λόγῳ τῆς ὁλιγωρίας καὶ τῆς μικρονοίας τῶν κρατούντων, θὰ πέση ἐπάνω στὶς δικές μας πλᾶτες. Καὶ δὲν θὰ μᾶς ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὶς ἐνοχὲς καὶ τὸν πόνο μερικὲς …κρεμάλες (ποὺ κάποιοι ὀνειρεύονται!).
Οἱ κρεμάλες δὲν φέρνουν πίσω τοὺς νεκρούς μας, ποὺ ἤδη ἀπαριθμῶνται σὲ χιλιάδες.Καλὸς ὁ πατριωτισμὸς τοῦ Ἐρντογᾶν γιὰ τοὺς Τούρκους, ἀλλά...7

Ἄς ἐρευνήσουμε ὅμως προσεκτικὰ τὸ πλαίσιον τῶν δεδομένων τοῦ τότε καὶ τὸ πλαίσιον τῶν δεδομένων τοῦ σήμερα. Ἐκτὸς ἀπὸ μίαν παράμετρον, ποὺ θὰ τὴν ἀναλύσω στὸ τέλος, ὅλα τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα ἔχουν σχεδὸν …ταὐτοσημότητα.

Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν Ἀρμενίων, ἀλλὰ κι ὅλων τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν, συνέβησαν κάποια πολὺ σημαντικὰ γεγονότα, ποὺ ἄλλαξαν τὶς ἰσοῤῥοπίες, πρὸς ὄφελος, τοῦ ἀνυπάρκτου ἔως τότε, Κεμᾶλ, καθὼς καὶ τῶν νεοτούρκων.
Πολιτικῶς, σὲ μίαν Εὐρώπη ποὺ ἐταλανίζετο ἀπὸ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους, μὲ μίαν Γερμανία ποὺ ἤθελε νὰ ἐξαπλωθῇ ἔως τὸν Καύκασο, ἡ τότε Τουρκία ἔγινε τὸ καλλίτερο παιχνιδάκι στὰ χέρια τῶν Γερμανῶν.
Ἐξοπλισμοί, ἐκπαίδευσις, ἀκόμη καὶ ἐξωτερικὴ πολιτική, πέρασαν στὰ χέρια τῶν Γερμανῶν, μὲ τοὺς νεοτούρκους νὰ αἰσθάνονται …χαλίφηδες στὴν θέσιν τοῦ χαλίφη. Ὁ δὲ σουλτάνος, ποὺ ἀπὸ τὸ 1909 ἄρχισε νὰ περνᾷ στὴν σφαίρα τοῦ …διακοσμητικοῦ στοιχείου, ἀκολουθοῦσε τὶς ἐντολὲς τῶν νεοτούρκων καὶ ἐφήρμοζε κι αὐτὸς (ἀνεπισήμως) τὸν παντουρκισμό, ἄν καὶ ὑποτίθεται τὸ κόμμα «Ἕνωσις καὶ Πρόοδος» τῶν νεοτούρκων, ἀπευθύνετο σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.

Ὁ Morgenthau γράφει στὸ βιβλίο του «τὰ μυστικὰ τοῦ Βοσπόρου», γιὰ τοὺς Γερμανούς:

«…Οἱ κεντρικὲς δυνάμεις εἶχαν κατορθώση νὰ ἀποσυνθέσουν τὴν Ῥωσσία, νὰ μεταβάλουν τὴν Βαλτικὴ καὶ τὸν Εὔξεινο Πόντο σὲ γερμανικὲς λίμνες καὶ νὰ διανοίξουν τὴν ὁδὸ πρὸς τὴν Ἀνατολὴ μέσῳ Καυκάσου.
Ἡ Γερμανία εἶχε ἐπιβάλη τὴν κυριαρχία της στὴν Βουλγαρία, τὴν Ῥουμανία καὶ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία καὶ ἔβλεπε νὰ πραγματοποιοῦνται οἱ πόθοι της γιὰ ἐπέκτασιν τῆς Γερμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ τὴν Βόρειο Θάλασσα ἔως τὸν Περσικὸ Κόλπο.
Ὁ κόσμος γνωρίζει σήμερα – ἄν δὲν τὸ εἶχε καταλάβη ἀπὸ τὸ 1914 – ὅτι ἡ Γερμανία ἐξαπέλυσε τὸν πόλεμο μὲ σκοπὸ νὰ συντρίψῃ τὴν Σερβία, νὰ ἀποκτήσῃ τὸν ἔλεγχο τῶν Βαλκανίων, νὰ μεταβάλῃ τὴν Τουρκία σὲ δορυφόρο της καὶ νὰ ἱδρύσῃ ἔται ἕνα μεγάλο ἀνατολικὸ κράτος ὡς βάσιν γιὰ τὴν παγκόσμια κυριαρχία της….».
(Τὰ μυστικὰ τοῦ Βοσπόρου, σελὶς 37, Ἀθῆναι 1998, ἐκδόσεις Τροχαλία.)

Μήπως διαπιστώνουμε κάποιες ὁμοιότητες σήμερα μέ τά τότε γεγονότα;
Μήπως τό «δόγμα Νταβούτογλου» εἶναι ἁπλῶς ἡ ἀναβίωσις τοῦ τότε γερμανοτραφοῦς παντουρκισμοῦ;
Καί μήπως πάλι κάποιοι θέλουν νά ἀνακόψουν τήν πορεία τῆς Ῥωσσίας πρός τήν Εὐρώπη;

Ὁ παντουρκισμὸς ἀρχικῶς, ποὺ ἐκείνην τὴν περίοδον ἐξυπηρετοῦσε καὶ τὰ σχέδια τῶν Γερμανῶν, ἐφηρμόσθη γιὰ πρώτη φορά, ὡς πράξις βίας, κατὰ τῶν Ἁρμενίων, τὰ ἔτη 1894-1896, ἀπὸ τὸν Χαμὴτ Β, μὲ πρόθεσιν νὰ ἐξαλειφθῆ κάθε ἐθνικιστικὸ στοιχεῖον ἀπὸ ὅλην τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε ἀπὸ τὶς ἀρμενικὲς ἐπαρχίες, ὡς περισσότερο περιφερειακὲς καὶ συνορεύουσες μὲ τὴν Ῥωσσία. Ἤδη ἄλλως τὲ οἱ ἐπαναστάσεις στὴν χερσόνησον τοῦ Αἵμου εἶχαν στερήση τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἀπὸ ἀρκετὰ ἐδάφη, κι αὐτὸ ἐστάθη ἡ ἀφορμὴ τῆς …προλήψεως μέσῳ τῶν γενοκτονιῶν.
Σὲ αὐτὴν τὴν πρώτη φάσιν τῶν ἐκκαθαρίσεων ὑπολογίζεται πὼς  ἐδολοφονήθησαν τοὐλάχιστον 200.000 Ἁρμένιοι. (Οἱ καταγραφὲς τῶν «πεπολιτισμένων κρατῶν» ἀναφέρονται σὲ δολοφονίες ἀπὸ 100.000 ἔως 200.000 Ἀρμενίων.)
Οὐσιαστικῶς ἡ γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ξεκίνησε τότε καὶ ἔληξε, ὅπως καὶ γιὰ ὅλους τοὺ ςἄλλους λαούς, τὸ 1922, μὲ τὴν παύσιν τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας.

Ἡ μέθοδος τῆς ὁλοκληρωτικῆς γενοκτονίας πληθυσμῶν, βάσει ἐθνικιστικῶν καὶ θρησκευτικῶν κριτηρίων, ἐπανελήφθη μερικὰ χρόνια ἀργότερα ἀπὸ τὸν Κεμὰλ καὶ τοὺς νεοτούρκους, εἰς βάρος κάθε ὁμάδος ποὺ δὲν ἐδήλωνε θιασώτης τοῦ ἰσλαμισμοῦ.   Αὐτὴν τὴν φορὰ ὅμως ἡ γενοκτονία ἀφοροῦσε σὲ πολὺ περισσοτέρους λαούς, μὲ στόχο νὰ παραμείνῃ στὴν Μικρὰ Ἀσία μόνον τὸ τουρκικό-ἰσλαμικὸ στοιχεῖον.Καλὸς ὁ πατριωτισμὸς τοῦ Ἐρντογᾶν γιὰ τοὺς Τούρκους, ἀλλά...6

Λόγῳ τῆς πρώτης γενοκτονίας, κι ἐφ΄ ὅσον αὐτὴ ἐπέτυχε, κατὰ τὰ κριτήρια τῶν Τούρκων, ἦταν λογικὸ νὰ ἐπαναληφθῇ σὲ κάθε λαὸ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ποὺ διατηροῦσε ἀκόμη τὰ ἐθνικιστικά του χαρακτηριστικά.
Μὲ τὴν παραίνεσιν τῶν Γερμανῶν, καὶ λίγο πρὸ τῶν μαχῶν στὴν χερσόνησον τῆς Καλλιπόλεως, ἐδόθησαν ὁδηγίες «τζιχάντ» σὲ ὅλους τοὺς ἱερατικοὺς ἄρχοντες, σὲ κάθε σημεῖον ποὺ ὁ ἰσλαμισμὸς ἅπλωνε τὰ δίκτυα του.
Ἀπὸ Θράκη ἔως Ἰνδία κι ἀπὸ τὶς ἀρμενικὲς ἐπαρχίες ἔως τὴν Αἴγυπτον, σὲ ὅλα τὰ τζαμιά, τὶς ἀγορές, τὶς πλατεῖες διαβάστηκε ἡ «ἐπιθυμία τοῦ Ἀλλᾶχ νὰ ἐξαφανίσῃ κάθε ἄπιστο»!!!

Ἄν καὶ ἀρχικὸς στόχος τῶν Γερμανῶν ἦταν νὰ πληγοῦν οἱ Ἀγγλογάλλοι, γιὰ νὰ ἀποδυναμωθοῦν, στὴν οὐσίαν αὐτὸ τὸ διάταγμα ἐστάθη ἡ ἀναβίωσις τῆς μεθόδου τῶν ἐκκαθαρίσεων ἤ ἄλλως, γενοκτονίας καὶ ἀφοροῦσε στοὺς παναρχαίους λαοὺς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Μάλιστα, πάντα συμφώνως μὲ τὶς μαρτυρίες τοῦ Μοργκεντάου, οἱ Γερμανοὶ, ἐπισημοποιῶντας τὴν κατοχή τους στὴν Τουρκία, ἦσαν οἱ πρῶτοι ποὺ ξεκίνησαν τὶς ἐπιτάξεις καὶ τὶς κατασχέσεις, ἤ ἀκόμη καὶ  τὶς ἄνευ προσχημάτων λεηλασίες, εἰς βάρος τῶν …ὑποδεεστέρων πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τοὺς Ἕλληνες δῆλα δὴ καὶ τοὺς Ἀρμενίους* ἀρχικῶς, ἀλλὰ στὴν συνέχεια κάθε ἄλλον λαὸ ποὺ ἐμπόδιζε τὸν ἀπόλυτον ἐκτουρκισμόν..
Ἀποτέλεσμα φυσικὰ ἦταν ἡ πρώτη φάσις τῆς γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων νὰ ὁλοκληρωθῇ, μὲ ὅλες τὶς μεγάλες δυνάμεις τῆς ἐποχῆς νὰ …σφυρίζουν ἀδιάφορα. (Μόλις μερικὰ χρόνια μετὰ …«ἀνεκάλυψαν» τὸ ἔγκλημα!!!)Καλὸς ὁ πατριωτισμὸς τοῦ Ἐρντογᾶν γιὰ τοὺς Τούρκους, ἀλλά...9

Διαπιστώνουμε δῆλα δὴ μίαν …ἐνίσχυσιν τοῦ παντουρκισμοῦ ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, ἀλλὰ καὶ μίαν χρηματοδότησιν ἀπὸ τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωσιν τοῦ Λένιν, ποὺ ὅμως ἦταν ἁπλῶς τὸ ῥωσσικὸ πρόσωπο μὲ πιὸ …σοσιαλιστικὴ ἐνδυμασία!!!

«….H πρώτη δόση ήταν το καλοκαίρι του 1920.
O Γ. Oρτζονικίτζε παρέδωσε σε αντιπροσώπους της M.E.T. 6 χιλιάδες όπλα, 5 εκατομμύρια σφαίρες και 17.600 οβίδες. Tο Σεπτέμβριο παρεδόθησαν στο Eρζερούμ 200,6 χιλιόγραμμα χρυσού σε ράβδους. Tον Nοέμβριο του 1920 διεκόπη προσωρινά η παράδοση χρυσού και όπλων εξαιτίας της εισβολής του κεμαλικού στρατού στην Aρμενία. Tον Δεκέμβριο επανελήφθη η παράδοση χρυσού και όπλων. Tον Iανουάριο και Φεβρουάριο του 1921 παρεδόθησαν στον Tουαψή για λογαριασμό της κεμαλικής κυβερνήσεως 1.000 βόμβες, 1.000 εγκαιροφλεγείς πυροσωλήνες, 1.000 γομώσεις, 1.000 σωλήνες στροφαλοτριβής, 4.000 χειροβομβίδες και 4.000 εγκαιροφλεγείς σφαίρες.
Aυτές οι παροχές ήταν το πρόγευμα για το μεγάλο φαγοπότι που υπεγράφη στις 16 Mαρτίου 1921.
Tότε ο Λένιν προσέφερε 33.275 τυφέκια, 57.986.000 φυσίγγια, 327 πολυβόλα, 54 τεμάχια πυροβολικού, 129.479 οβίδες, 1.500 σπάθες, 20.000 αντιασφυξιογόνες προσωπίδες και μεγάλες ποσότητες άλλων στρατιωτικών ειδών. H σοβιετική κυβέρνηση συνέχισε να βοηθά τον Mουσταφά Kεμάλ ως το τέλος της μικρασιατικής περιπέτειας. Στις 23 Mαρτίου 1921 η κυβέρνηση του σοβιετικού Αζερμπαϊτζάν έστειλε δωρεάν για τις ανάγκες του κεμαλικού στρατού 30 δεξαμενές με πετρέλαιο, 2 δεξαμενές με βενζίνη και 8 δεξαμενές με κηροζίνη….

O M. Kεμάλ στην απαντητική ευχαριστήρια επιστολή του έγραφε:
«Aυτή η
μεγαλοσύνη και η φιλανθρωπική πράξη της σοβιετικής Pωσσίας ως προς τους άτυχους, τους οποίους η απληστία του ιμπεριαλισμού και η βαρβαρότητα των Eλλήνων έριξαν στην πιο φρικτή ανέχεια, θα εκτιμηθεί ανάλογα από τον τουρκικό λαό».

Στις 29 Iουνίου 1921 δόθηκε η δεύτερη δόση των 5.000.000 χρυσών ρουβλίων…. 

«2.000 βλήματα για πυροβόλα των 10,5 εκατοστών, τα οποία ελήφθησαν τοποθετημένα σε 494 κιβώτια, σε επτά φορτηγά βαγόνια, καθώς επίσης ελήφθησαν, σε ένα βαγόνι, τοποθετημένα μέσα σε 52 κιβώτια, 2.000 σραπνέλ (μύδροι) και σε 5 κιβώτια 2.200 τεμάχια τα οποία θα μεταφερθούν για μελέτη και δοκιμές στην Άγκυρα. Eκτός από αυτά έφερε σε 8 κιβώτια έτοιμα βλήματα Pωσσίας για πυροβόλα των 12 εκατοστών και 20 τεμάχια…
Σ’ ένα βαγόνι 103 κιβώτια άκαπνης πυρίτιδας και σε ένα άλλο βαγόνι 288 τεμάχια δυναμίτιδας, 828 πήχεις καλώδια, 289 τεμάχια κονταρόξυλα, 190 τεμ. καθίσματα, 180 τεμ. λουριά για χαλινάρια και 170 λουριά για τυφέκια, 288 λουριά, 210 λουράκια, 126 ζώνες, 269 τεμ. λουριά για νίγλες, 136 τεμ. λίγο μεταχειρισμένα εφίππια, 97 περιαυχένια, 528 τεμ. αγκράφες και αναρτήρες.»…. 

…Tον Aπρίλιο του 1922 η Mόσχα ενίσχυσε οικονομικά την αγορά όπλων για τους Kεμαλικούς από την Γερμανία. O οπλισμός αυτός μεταφερόταν στην Άγκυρα με πλοία, ως την Aγία Πετρούπολη, και από εκεί με τον οργανισμό σιδηροδρόμων της Pωσσίας.

Στην ίδια έκθεση γίνεται αναφορά και για αγορά οπλισμού από την Γαλλία:
«Επειδή δεν έφτασαν οι 760 χιλιάδες φράγκα, δεν μπορούσε να γίνει η αγορά στο Παρίσι και ο Nουρή μπέης ζητεί να του επιτραπεί να ξαναπάει εκεί, για να αποφασίσει επί τόπου με ποιον τρόπο θα είναι δυνατόν να κλείσουμε τη συμφωνία για την πραγματοποίηση της εμπορικής συναλλαγής με περισσότερο ευνοϊκούς όρους ή για την αγορά τουλάχιστον ενός μέρους των απαιτούμενων πραγμάτων»….

…H νίκη των Kεμαλικών στον Σαγγάριο ήταν πρωτίστως νίκη των σοβιετικών όπλων.
Tο σοβιετικό σύνδρομο στην Eλλάδα δεν επέτρεψε την ανοικτή παραδοχή ότι ο ελληνικός στρατός στην Mικρά Aσία δεν νικήθηκε από τον γυμνό κεμαλικό στρατό, αλλά κατά πρώτον από τα σοβιετικά όπλα και τους σοβιετικούς συμβούλους και κατά δεύτερον από τα ιταλο-γαλλικά συμμαχικά όπλα και την ανθελληνική συμμαχική διπλωματία…»

Πῶς οἱ Σοβιετικοὶ συνετέλεσαν στὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή.

 Γερμανία (Εὐρώπη σήμερα) καὶ Σοβιετικὴ Ἕνωσις (Ῥωσσία σήμερα) στήριξαν, ἐξώπλισαν, ἐκπαίδευσαν τοὺς νεοτούρκους, πρὸ κειμένου νὰ ἐξαφανίσουν κάθε τους πραγματικὸ ἤ φανταστικὸ ἐχθρό.
Τί διαφορετικό ἔχουμε σήμερα;

Προσθέτοντας ἐπίσης καὶ τὸν τότε παντουρκισμό, καθὼς φυσικὰ καὶ τὸν ἀνάλογον σημερινό, ἔχουμε ἀκόμη μίαν …«σύμπτωσιν» γιὰ νὰ ἀνησυχοῦμε.

Φυσικὰ μαζὺ μὲ τὰ παραπάνω πρέπει νὰ συνυπολογίσουμε τὴν τότε διάλυσιν τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἔως ἐκείνου τοῦ σημείου ποὺ τὰ πετρέλαια τῆς Μοσούλης θὰ περνοῦσαν στὰ χέρια τῶν «φίλων μας τῶν Ἄγγλων» καὶ κατόπιν αὐτοῦ τὴν μεταστροφὴ τῶν «φίλων μας τῶν Ἄγγλων» ὑπὲρ τῶν νεοτούρκων.

Οἱ «ἀγαπημένοι» μας «φίλοι» Ἄγγλοι!

Μήπως καί τώρα συμβαίνουν ἀκριβῶς τά ἴδια; Μήπως πάλι οἱ Κοῦρδοι χρησιμοποιοῦνται, ὅπως καὶ τότε, γιά νά πιέσουν τήν σημερινή ὀθωμανική αὐτοκρατορία, πάντα πρός ὄφελος τῶν καλῶν μας …«συμμάχων»; Καί μήπως τελικῶς μέ αὐτήν τήν πίεσιν πού τούς ἀσκεῖται κάπου στό βάθος θά δοῦμε νέου εἴδους «λυκοφιλίες»;

Ἐθελοντὲς λέμε.........!!!!!!!!!!!!!!!

Ἐθελοντὲς λέμε………!!!!!!!!!!!!!!!

Τί ἐθελοντές;
Νά ποῦμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους;
Οἱ Κοῦρδοι καὶ τότε (ἀλλὰ σὲ πολλὲς περιπτώσεις καὶ τώρα) λειτούργησαν ὡς τὸ μακρὺ χέρι τῶν Ὀθωμανῶν. Αὐτοὶ ἦσαν οἱ κατὰ κύριον λόγο σφαγεῖς τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἀρμενίων τότε.
Αὐτοὶ ἦσαν, ποὺ μὲ τὸ …παραπλανητικὸ ὄνομα «Τσέτες» αἱματοκύλησαν ὅλην τὴν Μικρὰ Ἀσία.
Αὐτοί, καὶ ἴσως κάποιες ἀκόμη μερίδες ἄλλων μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν, ἦσαν ποὺ λειτούργησαν ὡς ὁ καθοριστικὸς ἐκεῖνος παράγων, ποὺ ἔδωσε τὴν ὤθησιν γιὰ τὴν τελικὴ λύσιν.
Δῆλα δὴ ἦσαν τότε τὸ «κλειδί» γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν νεοτούρκων.
Σήμερα ὅμως; Τί ῥόλο παίζουν σήμερα; 

Σήμερα, θεωρητικῶς, οἱ Κοῦρδοι θέλουν νὰ ἀπελευθερωθοῦν καὶ τὰ «παίζουν ὅλα γιὰ ὅλα».
Ὅμως ΔΕΝ εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι. Καὶ δὲν εἶναι ἔτσι διότι λειτούργησαν ΥΠΕΡ τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως
πραγμάτων ἀμέτρητες φορὲς στὸ παρελθόν.
Λειτούργησαν ἔτσι ὅπου τοὺς τὸ ζητοῦσαν πρὸ κειμένου νὰ καταλύσουν κράτη, κοινωνικοὺς ἱστοὺς καὶ συνεκτικότητες αἰώνων. Ἰδίως μέσα στοὺς Ἄραβες οὐσιαστικῶς λειτούργησαν σὰν τὸ μακρὺ χέρι τῶν …«περιουσίων».  Ὅπου δράσις ὑπὲρ τῶν …«περιουσίων» οἱ Κοῦρδοι ἔσπευδαν.
Καὶ στὸ Ἰράκ, καὶ στὸ Ἰράν, ἀλλὰ καὶ στὴν Τουρκία, τότε καὶ τώρα.
Δῆλα δή… Ὅπως τοὺς βαροῦν οἱ …«περιούσιοι» αὐτοὶ χορεύουν!!!
Καλὸς ὁ πατριωτισμὸς τοῦ Ἐρντογᾶν γιὰ τοὺς Τούρκους, ἀλλά...8

Ἐξοπλίζονται κανονικότατα ἀπὸ τὴν νέα (καὶ παλαιά) τάξιν πραγμάτων πρὸ κειμένου νὰ ἐξυπηρετοῦν καὶ νὰ ἐξυπηρετοῦνται. Πληρώνονται γιὰ αὐτὸ καὶ ὑποστηρίζονται ἀπὸ ὅλα τὰ κέντρα τοῦ πλανήτου, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἀποχαυνώσεως.
Ἀκόμη καὶ τὰ πρόσφατα γεγονότα στὸ Κομπάνι ἀπὸ αὐτὰ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἀποχαυνώσεως προεβλήθησαν, πρὸ κειμένου νὰ ἐγείρουν συμπάθειες ὑπὲρ τῶν Κούρδων καὶ νὰ …δικαιολογηθῆ ἡ ἀποκοπὴ τῶν ἐδαφῶν τους ἀπὸ τὰ ὅμορα κράτη. Ὄχι διότι κάποιοι πόνεσαν γιὰ τοὺς Κούρδους φυσικά, ἀλλὰ διότι ἔτσι ἐξυπηρετεῖ σήμερα τὰ σχέδια τῆς Νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων.
(Κι ὅλο αὐτὸ ΔΕΝ εἶναι ὑπὲρ τῶν Κούρδων φυσικά, γιὰ νὰ χαιρόμαστε ἤ γιὰ νὰ χαίρονται, ἀλλὰ ὑπὲρ τῶν …«περιουσίων» ποὺ …χέστηκαν γιὰ τὸν κάθε Κοῦρδο, Ἕλληνα, Εὐρωπαῖο…. 

Δὲν μοῦ ἀρέσουν τὰ ὅσα συμβαίνουν σήμερα στὴν γειτονιά μας.
Θαυμάζω τὸν πατριωτισμὸ τοῦ Ἑρντογᾶν, ἀκόμη κι ἐὰν εἶναι ἀποτέλεσμα ἐκβιασμοῦ, ἀλλὰ ἀνησυχῶ.
Κι ἀνησυχῶ διότι τὰ γεγονότα ἐπαναλαμβάνονται, οἱ «συμπτώσεις» παύουν σιγὰ σιγὰ νὰ εἶναι συμπτώσεις καὶ οἱ λυκοφιλίες ἐπαναλαμβάνονται. Κι ἐπεὶ δὴ ἡ Τουρκία σήμερα ἀπειλεῖται ἀπὸ πολλοὺς παράγοντες, πρὸ κειμένου νὰ διαλυθῇ, κάτι ποὺ ἀπέφυγε πρόσκαιρα μετὰ τὴν τὴν ἥττα της στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἀντιλαμβάνομαι πὼς τὸ ἐν λόγῳ …«θηρίον» πρὶν ξεψυχήσῃ θὰ πάρη πολλοὺς μαζύ του.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Δούλους μᾶς θέλουν ΟΛΟΥΣ. Ἁπλῶς κάποιους δούλους τοὺς χρησιμοποιοῦν, ἐνίοτε, κι ὡς …γενοκτόνους, λόγῳ τῶν πιὸ χαλαρῶν ἠθικῶν ὁρίων τους. Κατὰ τὰ ἄλλα, μὴν σκᾶτε. Οἱ Κοῦρδοι ΔΕΝ ἀπελυευθερώνονται κι ἐμεῖς ΔΕΝ εἴμαστε ἀσφαλεῖς!!!

Υ.Γ.2. Μία ἀκόμη πιὸ ἐνδιαφέρουσα …«σύμπτωσις» στὰ παραπάνω, εἶναι ἡ ἀλλαγὴ στάσεως τῶν Ἀγγλογάλλων, ὅταν ὀ γερμανικὸς κίνδυνος εἶχε ἐκλείψη καὶ ὁ τουρκικὸς παράγων ἔπρεπε νὰ …προστατευθῇ ἀπὸ τοὺς …ἰμπεριαλιστὲς Ἕλληνες καὶ τὸν …ἐπεκτατισμό τους!!

*Ὁ Βάγγενχαϊμ ἀπορεῖ γιατὶ «συγκαταλέγονται οἱ Ἕλληνες στὴν πρώτη σειρὰ τῶν πολιτισμένων ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης».
(Ἀφιέρωμα στὸν Νίκο Σβορῶνο Ἰ, σελὶς 370, σημείωσις 3-ἀπὸ σημείωσιν τοῦ βιβλίου «τὰ μυστικὰ τοῦ Βοσπόρου», σελὶς 233)

Οἱ φωτογραφίες προέρχονται ἀπὸ τὸ βιβλίον «τὰ μυστικὰ τοῦ Βοσπόρου», τοῦ Henry Morgenthau, καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὶς σελίδες: 152, 234,

(Visited 71 times, 1 visits today)
One thought on “Καλὸς ὁ πατριωτισμὸς τοῦ Ἐρντογᾶν γιὰ τοὺς Τούρκους, ἀλλά…

Leave a Reply