Ἡ συν-Ἐνοχή μας στὸ ἔγκλημα κατὰ τῶν Συρίων…

Ἔγραφα ἐχθές στὸ φατσοβιβλίο (ἐδῶ): Ἡ συν-Ἐνοχή μας στὸ ἔγκλημα κατὰ τῶν Συρίων...1

Αὐτὸ (ΚΑΙ) μὲ τὴν Παλμύρα ΔΕΝ ἀντέχεται!
Δὲν εἶναι ποὺ ἔχουν βάλει μπροστὰ ὅλους τους ἀμάχους…

Δὲν εἶναι ποὺ κάνουν ἐκκαθαρίσεις στὴν Μέση Ἀνατολή, διευκολύνοντας τὸ Ἰσραὴλ νὰ ἀπαλλαγῇ (ὁριστικῶς) ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του…
Δὲν εἶναι ποὺ προηγήθησαν τὸ Ἰράκ, τὸ Ἀφγανιστάν, ἡ Παλαιστίνη, ἡ Συρία, ἡ Ὑεμένη…
Δὲν εἶναι ποὺ τοὺς ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΝ νὰ ἐπιφέρουν ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς καταστροφές…
Δὲν εἶναι ποὺ καταστρέφουν κάθε ἱστορικὴ μνήμη καὶ κάθε ἔργο εἰρήνης…
Εἶναι ποὺ ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν ΚΑΙ μὲ τὴν δική μας ἀνοχή…
Εἴδατε κάπου κάποιον «ἐκπρόσωπό μας» νά ἀντιδρᾷ;
Ἐγὼ ὄχι…

ΟΛΑ τὰ σφάζουν οἱ τζιχαντιστὲς ἐκτὸς ἀπὸ …«περιουσίους»!!!

Γιὰ αὐτὸ καὶ αἰσθάνομαι ΣΥΝΕΝΟΧΗ πλέον!!!
Κι ὅσο αἰσθάνομαι ΣΥΝ-ἔνοχη, τόσο θὰ περιμένω ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ μοῦ λύσουν τὸ πρόβλημα…
Διότι οἱ ἐνοχές μου, ὡς ἀτόμου καὶ ὡς λαοῦ, κτυποῦν σιγὰ σιγὰ «κόκκινο». Κι ὅταν κάποιες αἰσθάνεται ἔνοχος ἤ τὸ βουλώνει ἤ ὁρμᾶ καὶ ὅλα τὰ σαρώνει…
Γιὰ τὴν ὥρα τὸ βουλώνουμε. ΟΛΟΙ μας…

Ἀναμένω (σχῆμα λόγου λέμε…!!!) λοιπὸν ἀπὸ τὴν σημερινὴ κυβέρνησίν μας, καθὼς καὶ ἀπὸ ΟΛΕΣ τὶς προηγούμενες, ἤ καὶ τὶς ἐπόμενες, νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους, ὡς πρὸς τὸ κομμάτι τῆς γενοκτονίας ποὺ ΣΥΝΥΠΕΓΡΑΨΑΝ, ἐπικροτοῦν καὶ ὑποστηρίζουν ἐμπράκτως καὶ λεκτικῶς, κατὰ τῶν Συρίων εἰδικῶς σήμερα, ἀλλὰ καὶ γενικότερα κατὰ κάθε ἄλλου λαοῦ, ποὺ ἐπλήγη ἀπὸ τὰ «ἔργα» τῶν συμμάχων μας. Συμμάχων ποὺ ὅλοι αὐτοὶ φροντίζουν νὰ παραμένουν διαρκῶς ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια μας ὡς ἐπιτηρητὲς καὶ δυνάστες…
Διότι οὐσιαστικῶς αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματική τους δουλειά. Νὰ μᾶς κρατοῦν ἐμᾶς ἀπησχολημένους μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ ἄσχετα, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα νὰ λειτουργοῦν ὡς ἐπιτηρητές μας. Καὶ στὸ βάθος νὰ μᾶς μετατρέπουν σὲ συνεργοὺς κάθε ἐγκλήματός τους. Συστηματικῶς συνεργοῦν καὶ ἀποκρύπτουν. Συνυπογράφουν καὶ ἐγκρίνουν..
Παραπληροφοροῦν καὶ γενοκτονοῦν… Καὶ μαζύ τους, συνένοχοι, ΟΛΟΙ ὅσοι συμφωνοῦν μὲ τὸ παρὸν σύστημα διακυβερνήσεως, ὅλοι ὅσοι συμμετέχουν σὲ ἐκλογικὲς διαδικασίες, ὅλοι ὅσοι ἐπενδύουν ἐλπίζοντας στὴν μία ἤ στὴν ἄλλην πλευρά, στρουθοκαμηλίζοντας ἀναφορικῶς μὲ τὰ ἐγκλήματα ποὺ συμβαίνουν γύρω τους.

Καὶ ΔΕΝ συνυπολογίζω τὴν συμμετοχή μας, ὡς χώρας, στὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τὶς πρόσφατες ὑπογραφὲς Καμμένου-Τσίπρα γιὰ τὴν ἐξακολούθησιν αὐτῆς τῆς τακτικῆς. Αὐτὰ θεωροῦνται …πταίσματα, ἀναφορικῶς μὲ τὰ πραγματικὰ ἐγκλήματα.

Τὸ ἐὰν εἶναι καλὸς ἤ κακὸς ὁ κάθε Ἄσαντ εἶναι ὑπόθεσις ΚΑΙ μόνον τῶν Συρίων. Ὄχι τοῦ ΝΑΤΟ, τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας κι ὅλων τῶν …«περιουσίων» τοῦ πλανήτου, ποὺ μᾶς χρεώνουν κανονικότατα, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθοῦν οἱ καταπατήσεις συνόρων, οἱ γενοκτονίες καὶ ἡ ἐνίσχυσις σιχαμερῶν ὑπανθρωπιδίων.

Ἕνας …«ἀνθρωπιστικός» τρόπος χρηματοδοτήσεως τῶν σφαγέων τῆς ISIS ἀπὸ τὶς …τσέπες μας!!!

Ἄς μὴν κρυβόμαστε πίσω ἀπὸ τὸ δάκτυλό μας…
Ἐμεῖς συνυπογράφουμε ἀκόμη καὶ τὴν οἰκονομική μας ἀφαίμαξιν. Οἱ δικοί μας κυβερνῶντες, ποὺ ἐμεῖς ψηφίζουμε, μὲ τὰ δικά μας χρήματα ἐξοπλίζουν τὰ χέρια τῶν φονιάδων τῆς ISIS, τὰ ὅπλα τοῦ ΝΑΤΟ καὶ θέτουν τὸν δικό μας στρατὸ στὴν ὑπηρεσία κάθε …«περιουσίου», γιὰ νὰ μὴν ἔχουν …«κακὰ ξεμπερδέματα]!!!
Τὸ ἐὰν εἶναι καλὸς ὁ κάθε Ἄσαντ εἶναι μία πολὺ σοβαρὴ ὑπόθεσις ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ τῆς Συρίας κι ὄχι ὅλου τοῦ ὑπολοίπου πλανήτου.

Καὶ εἶναι πλέον καιρὸς νὰ πάψουμε νὰ κρυβόμαστε πίσω ἀπὸ τὸ δάκτυλό μας, ἤ νὰ παίζουμε μὲ τὶς λέξεις.
Ἡ ISIS, καθὼς καὶ ΟΛΕΣ οἱ «πορτοκαλὶ ἐπαναστάσεις» εἶναι δημιουργήματα τῶν …«περιουσίων» καὶ τὴν πληρώνουμε ΟΛΟΙ μας.

Ἡ ISIS ὡς …σιωνιστικὸ παραμάγαζο!!

Ἡ συνεργασία Ἰσραὴλ καὶ ISIS εἶναι γνωστὴ στὸν ΟΗΕ.

Ὅπου ΔΕΝ φθάνει ἡ ISIS νὰ γενοκτονήσῃ, φθάνει τὸ …Ἰσραήλ!!!

Ὀρδὲς κακοποιημένων Λιβύων, Ἰρακινῶν, Συρίων, Ἀφγανῶν, Οὐκρανῶν διώκονται ἀπὸ τὶς ἑστίες τους, ἐφ΄ ὅσον νωρίτερα ἔχουν γενοκτονηθεῖ κανονικότατα οἱ κοινωνίες τους καὶ ὠθοῦνται πρὸς τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, γιὰ νὰ σωθοῦν. Δῆλα δή, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ὅλοι αὐτοὶ στρέφονται πρὸς τοὺς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ τους σφαγεῖς, πρὸ κειμένου νὰ βροῦν λίγη ἀσφάλεια καὶ νὰ μὴν ἐξαφανισθοῦν.
Ποιός τούς ἐπεξεργάζεται; Ποιός τούς δουλεύει; Ποιός τού χρησιμοποιεῖ ὡς μοχλό ἀσκήσεως πιέσεων;
Μὰ οἱ ἴδιοι… Πάντα οἱ ἴδιοι…
Ἀπό ἐμπρός φιλέσπλαχνοι κι ἀνθρωπιστές κι ἀπό πίσω χρηματοδότες τῶν σφαγέων τους;

Καὶ τὸ χειρότερον..
Ποιός μᾶς μετατρέπει αὐτομάτως ΟΛΟΥΣ ἐμᾶς, ποὺ ἀκόμη ΔΕΝ πάσχουμε, σέ συνεργούς;

Ὁ …εἰρηνιστὴς Ὀμπάμα ποὺ ἐξοπλίζει κανονικὰ τὸ Κίεβο (κατὰ τῆς Ῥωσσίας).

Εἶναι ΛΑΘΟΣ τῆς Δύσεως νὰ πολεμήσῃ τὴν …ISIS!!!

Καὶ δὲν ἀναφέρομαι στοὺς ἀπ΄  εὐθείας βομβαρδισμοὺς τῆς Λιβύης, τῆς Σερβίας, τοῦ Ἀφγανιστᾶν, τοῦ Ἰρᾶκ ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ. Αὐτὰ ἦσαν ἐν τελῶς ἀπροκάλυπτα… Ἀναφέρομαι σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς παραστάσεις, μὲ πρόσχημα τὴν «τρομοκρατία», ποὺ ὅμως πάλι οἱ ἴδιοι δημιούργησαν καὶ χρηματοδοτοῦν.
Παραστάσεις ποὺ ἐπαναλαμβάνονται τώρα ΚΑΙ στὴν γειτονιά μας, κατὰ τῶν Σκοπίων, ἀπὸ τοὺς ἰδίους ἐγκεφάλους ποὺ ἔως σήμερα γενοκτόνησαν ὅλον τὸν πλανήτη.

Τό πρόβλημά μας;
Τὸ πρόβλημά μας εἶναι πὼς παραμένουμε κοντόφθαλμοι, ἑστιάζοντας μόνον στὴν πρόσκαιρη ἐξυπηρέτησίν μας, θέτοντας ὡς σημαία μας τὶς διάφορες ἐλπίδες ποὺ μᾶς μοιράζουν. Ἀρνούμεθα (ἤ ἀδυνατοῦμε λόγῳ …προσκολλήσεων) συστηματικῶς καὶ συνειδητῶς νὰ δοῦμε ὅλο τὸ σκηνικὸ ποὺ ἔχουν στήσει εἰς βάρος μας. Γιὰ ὅλα φταῖν οἱ ἄλλοι καὶ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἐμεῖς…
Κι αὐτὸ ὅλο ποὺ συμβαίνει σήμερα στὴν χώρα εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένο μὲ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, πρὸ κειμένου νὰ ἀδειοδοτηθοῦν τελικῶς τὰ τσιράκια τῶν τοκογλύφων καὶ νὰ ἐξακολουθοῦν τὶς γενοκτονίες ἀνὰ τὸν πλανήτη. Σήμερα γενοκτονοῦνται οἱ Σύριοι καὶ οἱ Οὐκρανοί. Ἐχθὲς οἱ Ἰρακινοὶ καὶ οἱ Ἀφγανοὶ καὶ οἱ Σέρβοι καὶ οἱ Λίβυοι…
Αὔριοι ποιοί;;; Μήπως ἐμεῖς;

Κι ἀν τὶ νὰ ἀναρωτηθοῦμε γιὰ τὰ πασιφανῆ, ἐμεῖς ἀσχολούμεθα μὲ τὰ …τρία τοῦ Καράμπελα.
Πρόσφυγες, ῥημαγμένες χῶρες, κατεστραμμένες κοινωνίες τὰ ἀποτελέσματά τους…
Δυστυχία παντοῦ…
Ἱστορία, πολιτισμός, ἔργα εἰρήνης, λογικὴ στὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον…
Ἡ κτηνωδία βασιλεύει κι ἐξαπλώνεται…
Καὶ στὸ βάθος, ἐμεῖς, ποὺ ψηφίζουμε τοὺς διαφόρους «ἐθνοσωτῆρες» μας, βγάζουμε κάπου κάπου τὸν ἀνθρωπισμό μας στὴν ἐπιφάνεια, κρίνοντας κι ἐπικρίνοντας «πολιτικὲς πράξεις» ἀλλὰ στὸ βάθος, στὸ πραγματικὸ βάθος, παραμένουμε συνένοχοι καὶ συνεργοί.
Δὲν ἐθελοτυφλοῦμε… Ὄχι, αὐτὸ τὸ ξεπεράσαμε πλέον…
Ἀντιθέτως… Τώρα πιὰ συνεργοῦμε κανονικότατα…

Φιλονόη

Σημείωσις

Τὴν ἐπομένη φορὰ ποὺ θὰ μοῦ ζητηθῆ νὰ ψηφίσῳ, ὄχι μόνον θὰ ἀπέχω, ὅπως ἤδη ἔπραξα, ἀλλὰ θὰ ξεκινήσω καὶ ἐκστρατεία κατὰ τῶν ἐκλογῶν.
Δὲν θὰ ἔχουν καμμία δική μου ἔγκρισιν γιὰ τὰ ἀποτρόπαια «ἔργα» τους.
Μὰ καμμίαν…
Θέλω νὰ ξαναγίνη ὁ πλανήτης κατοικήσιμος ἀπὸ Ἀνθρώπους καὶ τὰ κτήνη νὰ μποροῦν νὰ βροῦν τρύπα νὰ χωθοῦν!!!

Ὁ …πανταχοῦ παρὼν Bernard-Henri Lévy.

(Visited 103 times, 1 visits today)
Leave a Reply