Δημιουργικὴ ἀσάφεια

Ἀπὸ τὸν φίλο Ῥένο:

Δημιουργικὴ ἀσάφεια2Ἀπολύτως δημιουργικὴ ἀσάφεια ὅμως…

Φιλονόη

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply