Νά μήν πλύνουμε καί τό …Ἡρῶον;

Ἐν ὄψει τῆς ἐπετείου τῆς Ἁλώσεως νά μήν δοθῇ καί κάποια ….ἐργολαβιούλα σέ κάποια …«ὑποχρέωση» ἀπό τόν Δήμαρχο;;;;
Νὰ δοθῇ…
Ποιός θά τοῦ τό ἀπαγορεύση ἄλλωστε;

Νὰ λοιπὸν 1500 εὐρῶ γιὰ νὰ πλυθῇ τὸ …Ἡρῶον καὶ ἡ πλατεία!!!!

Νά μήν πλύνουμε καί τό ...Ἡρῶον;

Ἔλεος βρέ!!!!!!!!!!!!!!
Σὲ καιρὸ πείνας….;;;;
Τί κάνουν οἱ ὑπάλληλοι καθαριότητος καί δέν μποροῦν νά βάλουν μία μάνικα ἀπό ἕνα βυτιοφόρο νεροῦ γιά νά πλύνουν μέ πίεση τό Ἡρῶον;
Ποιόν δουλεύετε;

διαύγεια καὶ διαύγεια

Γιούλη

(Visited 113 times, 1 visits today)
Leave a Reply