Τό ΠΑΣΟΚ δέν μᾶς ἔφερε τόν ΦΠΑ;

Τό ΠΑΣΟΚ δέν μᾶς ἔφερε τόν ΦΠΑ;Τὸ ΠΑΣΟΚ, μὲ ἀνακοίνωσή του, ὑπενθυμίζει ὑπερήφανα πὼς αὐτὸ καθιέρωσε τὸν μειωμένο ΦΠΑ στὰ νησιά.

Ἐγὼ ἁπλᾶ νὰ συμπληρώσω πὼς τὸ ΠΑΣΟΚ καθιέρωσε ἐν γένει τὸν ΦΠΑ στὴν Ἑλλάδα.
Κάτι τὸ ὁποῖο ἡ ἀνακοίνωσις ἀπέφυγε νὰ ὑπενθυμίσῃ.

Οἱ σοσιαλιστὲς ἀγαποῦν αὐτὴν τὴν πρακτική.
Ἐπιβάλλουν καταστροφικὰ γιὰ τὴν οἰκονομία μέτρα καὶ μετὰ παρουσιάζονται ὡς …σωτῆρες σὲ ἐπιμέρους σημεῖα, γιὰ νὰ …καθιερώσουν «ἐλαφρύνσεις».

Ὁ σοσιαλισμὸς καὶ ἡ σοσιαλδημοκρατία εἶναι ὁ καρκίνος τοῦ πολιτισμοῦ.

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 115 times, 1 visits today)
Leave a Reply