Καλοὶ καὶ …κακοὶ τρομοκρᾶτες!!!

Καλοὶ καὶ ...κακοὶ τρομοκρᾶτες!!!

Αὐτοὶ εἶναι ἀπὸ τοὺς κακοὺς τρομοκρᾶτες…
Ὄχι σὰν τοὺς καλούς, ποὺ χρηματοδοτοῦν οἱ Η.Π.Α. καὶ τὸ Ἰσραὴλ τῆς «μετριοπαθοῦς» συριακῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ τοῦ ISIS…

Ὁ Ὁμπάμα ὑπέγραψε νόμο ποὺ ἐπιβάλλει κυρώσεις στὶς τράπεζες ποὺ κάνουν δουλειὲς μὲ τὴν Χεζμπολὰχ τοῦ Λιβάνου…

 The White House says President Barack Obama has signed into law legislation which imposes sanctions against banks that do business with the Hezbollah. President Barack Obama has signed into law legislation that imposes tougher sanctions on the Lebanese resistance movement Hezbollah, the White House says. “This strong, bipartisan bill intensifies pressure” on the Hezbollah, a measure which “provides the administration additional tools with which to target Hezbollah’s financial lifeblood,” White House spokesman Josh Earnest said in a statement on Friday.

(Visited 84 times, 1 visits today)
Leave a Reply