Στὴν πραγματικότητα σχέδιον διασώσεως ΔΕΝ ὑπάρχει!!!

Στὴν πραγματικότητα σχέδιον διασώσεως ΔΕΝ ὑπάρχει!!!

Βλέπω μὲ θλίψη, ἀκόμη καὶ φίλους ποὺ ἐκτιμῶ, νὰ πανηγυρίζουν ἐπειδὴ ἡ SP ἐκτιμᾶ πώς, ἀνεξαρτήτως κυβερνήσεως, τὰ μνημόνια θὰ ἐφαρμοσθοῦν κατὰ γράμμα. Μετὰ ἀπὸ ἕξι χρόνια, λυπᾶμαι πολὺ ποὺ δὲν κατάλαβαν πὼς τὰ μνημόνια δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ νόμιζαν.
Εἶναι κρίμα νὰ ἐπιμένῃς, μὲ εὐλαβικὴ προσήλωση, σὲ κάτι τὸ ὁποῖον ἐπὶ ἕξι χρόνια, στὴν πράξη, ἔχει ἀποδείξει πὼς δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ φαντάσθηκες.
Τὰ ἴδια ἔπαθαν καὶ οἱ κομμουνιστὲς παιδιά!

Τὰ μνημόνια ἐφαρμόζονται σωστὰ 100% καὶ γιὰ αὐτὸ ἡ SP αἰσθάνεται ἀσφαλής.
Θὰ μᾶς πάρουν καὶ τὰ σώβρακα!!!
Εἶναι ἐλεγχομένη χρεωκοπία, μὲ τοὺς ὅρους τῶν δανειστῶν, καὶ ἀπαλλοτρίωσις τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου, τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τῆς ἐργασίας.
Δὲν ὑπάρχει σχέδιον διασώσεως, ἀναπτύξεως καὶ βιωσιμότητος.
Ὅσο μποροῦν καὶ κοροϊδεύουν, ὑποστηριζόμενοι ἀπὸ τὰ ΜΜΕ καὶ ἄλλες εἰδικὲς ὁμάδες, πὼς μᾶς «διασώζουν», τόσα περισσότερα θὰ ἁρπάζουν, μέχρι νὰ μᾶς φυτέψουν στὸ χῶμα.
Αὐτὸ εἶναι τὸ σχέδιον.

 Μαραμῆς Εὐθύμης

εἰκόνα

(Visited 148 times, 1 visits today)
Leave a Reply