Ὥρα νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὰ σύνορα τῆς δικῆς μας καρδιᾶς…

ἀπὸ τὸν λεβέντη Μαχητὴ τῆς Μάχης τοῦ Στρατοπέδου τῆς ΕΛΔΥΚ τὸ 1974, μὲ τὸν 4ο Λόχο Τ/Φ, Δημήτρη Πεπερᾶ.

Ὥρα νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὰ σύνορα τῆς δικῆς μας καρδιᾶς...

Ἔλα σουλτᾶνε, ἐὰν εἶσαι ἄνδρας καὶ φορᾶς παντελόνια. Προχώρα στοὺς ψευτοτσαμπουκάδες.

Τὰ εἴκοσι ἑκατομμύρια τοῦ παγκοσμίου Ἑλληνισμοῦ θὰ σοῦ δείξουν τὰ σύνορα τῆς δικῆς μας καρδιᾶς.

Πεπερᾶς Δημήτριος

(Visited 162 times, 1 visits today)
Leave a Reply