Θῦμα τῆς …«Μάχης τῶν Ἄλπεων»!!!

Ὁ τραυματίας τῆς «Μάχης τῶν Ἀλπεων»!

Στὸ πολυτελὲς σαλὲ τῶν ἐλβετικὼν Ἀλπεων, ποὺ ἔκανε διακοπὲς καὶ …σκὶ ὁ Μπᾶνος, δὲν εἶχαν ἰατρὸ εἰδικευμένο στὶς ὠμοπλάτες.
Ἄλλωςτὲ ὁ ἴδιος ἐμπιστεύεται τοὺς -κατὰ τὰ ἄλλα- ἰκανοτάτους Ἕλληνες στρατιωτικοὺς ἰατρούς.Καὶ καλὰ κάνει.

Τώρα, στὸ κρεββάτι τοῦ πόνου, καλὸ θὰ εἶναι νὰ κάνῃ μίαν μικρὴ ἀναδρομὴ στὰ λεγόμενά του, ἀπὸ τὸ πρόσφατο παρελθόν.

Ὅπως τὸν Αὔγουστο τοῦ 2015 ποὺ διεκήρυττε ἀπὸ φιλική του ἐφημερίδα:

— Ἂν ἔλθῃ μία συμφωνία, μὲ τὴν ὁποίαν δὲν συμφωνῶ καὶ γιὰ τὴν ὁποίαν δὲν ἔχουμε πάρει τὴν λαϊκὴ ἐντολὴ νὰ τὴν ψηφίσουμε, βεβαίως καὶ δὲν θὰ τὴν ψηφίσω!
Ἀκόμη κι ἐὰν διαφωνοῦν καὶ οἱ ἴδιοι οἱ «Ἀνεξάρτητοι Ἕλληνες», θὰ προτιμήσω νὰ ἀποχωρήσω ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, νὰ παραιτηθῶ καὶ ἀπὸ τοὺς ΑΝΕΛ καὶ νὰ φύγω ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἐν τελῶς, παρὰ νὰ ψηφήσω μίαν συμφωνία…»

-«Δεν θὰ ἔλθη ἡ συμφωνία στὴν Βουλή, μὲ τὴν μορφὴ μνημονίου, διότι αὐτὴ ἡ ἐποχὴ παρῆλθε. Ἡ ἐντολὴ ποὺ ἐλάβαμε ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ λαό, στὶς 25 Ἰανουαρίου, εἶναι «τέλος στὰ μνημόνια»…».

-« Γιατί νά πᾶμε στήν δραχμή; Στὸ ξεκαθαρίζω, δὲν βγαίνουμε ἀπὸ τὸ εὐρῶ μὲ τίποτα.
Βέβαια νὰ σοῦ θυμήσω κάτι ποὺ εἶχα πῆ τὸ 2010, στὴν Βουλή: ὑπάρχουν κι ἄλλα νομίσματα. Κι ἐὰν μὲ ῥωτᾷς, σοῦ λέω τὸ δολλάριο».

-«Οἱ δανειστὲς δὲν ἔχουν τολμήσει νὰ πλησιάσουν ὄσο εἶμαι ἑγὼ μέσα στὸ ὑπουργεῖο, οὔτε πρόκειται νὰ περάσουν τὴν πόρτα τοῦ Πενταγώνου, κι οὔτε θὰ τὴν περάσουν. Εἶναι ξεκάθαρο αὐτό! Ἐμεῖς δὲν διαπραγματευόμεθα, ἐγὼ δὲν διαπραγματεύομαι μὲ αὐτούς!
Πρέπει νὰ καταλάβουν ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τοὺς ἔδιωξε στὶς 25 Ἰανουαρία!»

Ποιός τά ἔλεγε αὐτά;

Μὰ ὁ Μπᾶνος, ὁ σκιέρ.

Κοντόπουλος Χάρης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 164 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Θῦμα τῆς …«Μάχης τῶν Ἄλπεων»!!!

Leave a Reply