Θέλει καὶ ἡ Ἀλβανία τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη της…

Ἡ Ἀλβανία δὲν βλέπει Ἡνωμένη Εὑρώπη, ἐὰν δὲν σεβασθῇ τὰ δικαιώματα τῆς Ἑλληνικῆς μειονότητος

Πλήρη σεβασμὸ τῶν δικαιωμάτων τῆς Ἑλληνικῆς μειονότητος ζήτησε ἡ Πρόεδρος τῆς Ἀλληλεγγύης καὶ Εὐρωβουλευτὴς Ἑλένη Θεοχάρους, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προσφάτου συζητήσεως στὴν Ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου.

Ἡ συζήτησις ἐπραγματοποιήθη στὸ πλαίσιο τῆς ἐκθέσεως ἀξιολογήσεως τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, γιὰ τὴν πορεία τῆς Ἀλβανίας στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη, στὴν ὁποίαν ἡ κ. Θεοχάρους εἶναι σκιώδης εἰσηγήτρια ἐκ μέρους τοῦ ECR.

Σπανὸς Πανορμίτης

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply