Ὕφεσις ὡς …ἀνάπτυξις;

Τοῦ Ἀλέκση οὐδεὶς εἶναι ἄξιος νὰ τοῦ ὑποδείξῃ τὸ ποιὸς κυβερνᾶ αὐτὸ τὸ ντέφι!!!

Κατηγοροῦν τὴν Ἀλέκσης, πὼς βαπτίζει τὴν ὕφεση σὲ ἀνάπτυξη….!!!
Καὸὶ πὼς τάχα ἡ ΕΛΣΤΑΤ τὸν διαψεύδει!!!

Λάθος τραγικό.

Ἐπαναλαμβάνει τὰ προηγούμενα νοθευμένα στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ.

Μέχρι πρὶν 15 ἡμέρες, τὰ τότε πρόσφατα «προσωρινά» στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ ἔδιναν ἀνάπτυξη, τόσο γιὰ τὸν μαῦροι Δεκέμβριο, ὅσο καὶ γιὰ τὸ τελευταῖο τρίμηνο τοῦ 2016, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ συνολικὰ γιὰ τὸ 2017!!!
Ἔχω τὴν λόξα νὰ τὰ παρακολουθῶ…
Ἦταν μία τακτικὴ διευκόλυνσις τῆς στὴν ΕΛΣΤΑΤ στὴν Ἀλέκσης, μέχρι τὸ κοντὲρ νὰ δείξῃ 20 Φεβρουαρίου 2017. Ἀρκετὰ ἄντεξε τὸ ψέμμα καὶ ὁ Παπποῦς Νῖκος Ἀρβανίτης δὲν εἶναι διόλου τρελλός, οὔτε κακεντρεχής, ὅταν αὐτοστιγμῇ τοὺς διαψεύδω καὶ μιλῶ γιὰ πλαστογράφηση στοιχείων.

Δὲν τοὺς ἔπαιρνε ἄλλο.

Ἁπλᾶ, προχθὲς ἡ Ἀλέκσης, ἐνημερώθηκε, ὅτι ἡ ΕΛΣΤΑΤ θὰ ἀνακοινώση βελτιωμένα πρὸς τὸ χειρότερο νέα «προσωρινά» στοιχεῖα οἰκονομίας, ποὺ θὰ δείχνουν ὕφεση καὶ γιὰ νὰ θολώσῃ τὰ ἤδη θολωμένα νερά, βγῆκε στὸ γυαλὶ γιὰ νὰ πῇ τὰ ἀκατανόητά της, διότι τρέχει πρὸς τὴν 20η Μαρτίου τοῦ 2017 πλέον, μὲ ὄπισθεν καὶ τὸν κῶλο στημένο σὲ ὅλα!!!

Ἤδη μὲ τὸ 1,10% ὕφεση ποὺ ἀνεκοίνωσε «προσωρινῶς» ἡ ΕΛΣΤΑΤ, ὁ Παπποῦς Νῖκος ἐπιμένει καὶ ὑπογράφει ὕφεση τουλάχιστον 2%, διότι ἡ φύσις τῶν συνεχῶν μέτρων, ποὺ ἐπιβάλλουν οἱληστές, εἶναι ἀντιαναπτυξιακὴ μὲ ἀρνητικὴ ἐπιτάχυνση καὶ μόνον αὔξηση τῆς οἰκονομικῆς ὑφέσεως μποροῦν νὰ φέρουν.

Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης

(Visited 56 times, 1 visits today)
Leave a Reply