Δημοκρατικὸ κΥνοβούλιον, μὲ ἱστορικὰ …δημοκρατικὲς ῥίζες!!!

Ἡ πρόσφατος ἁψιμαχία στὴν βουλή, μόνον σὰν παρακμιακὴ κατάντια τῆς ἐνδόξου παραδόσεως καὶ ἱστορίας τῆς βουλῆς τῶν Ἑλλήνων μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθῇ!

Δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὶς ἰστορικὲς ἡμέρες τῆς Α’ ἑλληνικῆς δημοκρατίας (1924-1936), ποὺ κάθε ἀδικημένος «δημοκρατικός», κατὰ προτίμηση τέως ἀρβυλοφύλαξ, ἔμπαινε μέσα καὶ τὴν ἔκλεινε γιὰ σύντομο ἢ μεγαλύτερο χρονικὸ διάστημα καὶ ἔριχνε καὶ πέντε χαστούκια στοὺς βασιλικοὺς (δεξιούς) βουλευτές, ποὺ εἶχαν τὴν κακὴ συνήθεια νὰ ἀντιτάσσονται (ὅσο μποροῦσαν) στὴν βούληση τοῦ «δημοκρατικοῦ» σώματος τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν…

Ἡ βουλὴ ἐγνώρισε νέες δημοκρατικὲς δόξες κατὰ τὴν περίοδο 1965-67.

Ἐπρόκειτο γιὰ ἕναν ἐνδοδημοκρατικὸ πόλεμο μὲ ἀγκαλιές, φιλιά, συγχαρητήρια καὶ ἄλλες τέτοιες πρακτικές, ποὺ ἡ δημοκρατικὴ παράταξις υἱοθετεῖ ὅταν τὰ πράγματα ξεφεύγουν .

Συγκεκριμένα οἱ βουλευτὲς οἱ πιστοὶ στὸν Γεώργιο Παπανδρέου (τὸν καὶ φαῦλο ὀνομαζόμενο) καθημερινῶς ἐχαριεντίζοντο μὲ βουλευτὲς πιστοὺς στὸν Μητσοτάκη καὶ τοὺς λεγομένους ἀποστάτες.

Μεταξύ τους δὲ ἀντηλλάσσοντο ἐκτὸς ἀπὸ γροθιὲς καὶ φιλοφρονήσεις τοῦ Στῦλ: «προδότες» καὶ «πόσα πήρατε;».

Δημοκρατικοὶ πολίτες δὲ καθημερινὼς στὴν πλατεῖα Συντάγματος ἔκαιγαν καὶ κατέστρεφαν τὰ πάντα, σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τοὺς ἀργότερα ἀποκαλουμένους μυαλωμένους καὶ εὐρωπαϊστὲς ἀριστερούς, ὅπως ὁ Λεωνίδας Κύρκος, ὁ Μανώλης Γλέζος, ὁ Μπάμπης Δρακόπουλος καὶ ἀλλὰ παιδιὰ τῆς μυαλωμένης ἀριςτερᾶς.

Ὁ κόσμος τῆς δεξιᾶς, ἡ σπονδυλικὴ στήλη τοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος καὶ οἱ νικητὲς τοῦ ἐμφυλίου, ἀπορημένοι παρατηρούσαν ἀπὸ τὶς γραμμὲς τοῦ πλαγίου ἄουτ τὴν ἐμφύλια ἀντιπαράθεση τῆς δημοκρατικῆς παρατάξεως.

Μπορεῖ κάποιος νὰ  ἀντιληφθῇ  τὴν ἀνακούφιση ποὺ ἔνοιωσε ἡ πατριωτικὴ παράταξις ὅταν αὐτὰ τὰ σκουπίδια σταμάτησαν νὰ κάνουν κακὸ στὴν πατρίδα.

Προσφάτως ζήσαμε, σὲ λάιτ μορφή, κάτι ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς «ἔνδοξες» δημοκρατικὲς ἐποχές.
Ἀποτροπιασμὸς καὶ τέτοια…

Ἕλληνες βουλευτὲς τῆς ἑνώσεως κέντρου (τῆς δημοκρατικῆς παρατάξεως δηλαδή) χαριεντίζονται καὶ ἀλληλοσυγχαίρονται για τὰ ἐπιτεύγματα τῆς Ε.Κ..

Πλήθη λαοῦ στὸ Σύνταγμα, σὲ εἰρηνικὲς ἐκδηλώσεις, ἀποκαλοῦν τοὺς μισοὺς ἐξ αὐτῶν, ῥυθμικά: «πατριῶτες, πατριῶτες, πατριῶτες», ἐνᾦ ἐρωτοῦν, μὲ ῥυθμό: «πόσα δόσατε, πόσα δόσατε, πόσα δόσατε;», ἐννοώντας πόσα χρήματα ἐδώρισαν στὴν πατρίδα.

Ἰούλιος 1965 .

Ἡ δημοκρατικὴ παράταξις στὰ καλλίτερά της… 

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 132 times, 1 visits today)
Leave a Reply