Χρυσαυγίτες …πατριῶτες;

Ἤ χρυσαυγίτες μία ἀπό τά …ἴδια;

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2013, ὅταν ξεκινοῦσε ἡ σαμαρικὴ νουδουλάρα νὰ φυλακίσῃ τὴν ἡγεσία τῆς χρυσῆς αὐγῆς, ἔγραφα:1

«…Ὅσο ὁ ἀριθμὸς τῶν βο(υ)λευτῶν παραμένει στοὺς τριακοσίους, ὅπως προβλέπει τὸ Σύνταγμα, οὐδέποτε θὰ τεθῇ θέμα ἀκυρώσεως τῶν ὅποιων ἀ-νομοθετημάτων τους, ἀπὸ τὸ ὑπάρχον πολιτικὸ σύστημα. Ἐὰν ὅμως σὲ μίαν, ὁποιαδήποτε, συνεδρίασι, ὁ ἀριθμὸς τῶν βο(υ)λευτῶν ἦταν 299, τότε, βάσει Συντάγματος, κάθε ψήφισμα αὐτῆς τῆς συνεδριάσεως θὰ ἦταν ἄκυρο. Ἄρα ἤ ἔπρεπε νὰ ἀντικατασταθῇ ὁ βο(υ)λευτὴς* ἤ νὰ πᾶμε σὲ ἐκλογές.
Φυσικὰ οὔτε ἕνας ἀπὸ τοὺς «ἐκπροσώπους» μας ἐπέλεξε τὴν παραίτησι. Οὔτε λόγος φυσικὰ γιὰ συνολικές, κομματικὲς παραιτήσεις. Οὔτε κἄν ἡ Ἀλέκα καὶ ὁ Ἀλέξης. Οὔτε κι ὁ Καμμένος, ποὺ βγῆκε, εἶπε ἀλλὰ μετὰ ἔσπευσε νὰ χωθῇ ξανὰ στὸ …καβούκι του.
Ἀποτέλεσμα; Ἡ σημερινὴ κατάντια….»

Θά τολμήσῃ νά παραιτηθῇ ἡ Χρυσῆ Αὐγή;

Ποῦ βασίζεται τό σκεπτικό μου;
Μά, φυσικά, στὰ σχετικὰ ἄρθρα τοῦ (ἂς ποῦμε) Συντάγματος:

Διαβζω στ Σύνταγμα:

Άρθρο 51

1. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους. 

Άρθρο 53

2. Βουλευτική ἕδρα που κενώθηκε μέσα στο τελευταίο έτος της περιόδου δεν συμπληρώνεται με αναπληρωματική εκλογή, όταν απαιτείται κατά το νόμο, εφόσον οι κενές έδρες δεν είναι περισσότερες από το ένα πέμπτο του όλου αριθμού των βουλευτών.

Ἡ πολιτικὴ ἀλητεία βγαίνει σὲ ὅλα τὰ χρώματα!!!

Θές νά σοῦ ἀπαντήσω στό «γιατί ὄχι ἐθνικοσοσιαλιστές»;

Ἐν ὁλίγοις.
Γνωρίζουμε πὼς ἐὰν μία ὁμὰς βουλευτῶν παραιτηθῇ κι ἐφ΄ ὅσον δὲν δύνανται νὰ τὴν ἀντικαταστήσουν, ὅλη ὁ βουλή τους ἀκυρώνεται καὶ ὁδηγοῦνται, ἐκ τῶν πραγμάτων, σὲ ἐκλογές.
Κάτι τέτοιο δὲν γίνεται νὰ τὸ κάνουν μεμονωμένα πρόσωπα, ἐφ΄ ὅσον πάντα ἐν ἀναμονῇ παραμένουν ἀκόμη περισσότερα σαπρόφυτα γιὰ νὰ ἀναλάβουν τὸ ξέσκισμά μας. Γίνεται ὅμως να πραγματοποιηθῇ ἀπὸ κόμμα (κόμματα), καθὼς καὶ ὅλους τοὺς μετέχοντες αὐτῶν.
Εἴδατε κάποιον νά τολμᾷ;
Ὄχι βέβαια…

Ὅσο γιὰ τοὺς ὑπερμπατριώταρους χρυσαυγῖτες, καλὸ εἶναι νὰ …παίξουν λίγο μὲ τὶς ἔννοιες, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀντίληψίν μας, ἐφ΄ ὅσον ἀν τὶ νὰ κλείσουν τὴν βο(υ)λή, πρὸ τῆς ψηφίσεως τῶν κάθε λογῆς μνημονίων, ἔβριζαν γενικῶς κι ἀδιακρίτως, μπουγέλωναν, χαστούκιζαν καὶ μᾶς περιέπαιζαν μὲ κάθε τρόπο, πρὸ κειμένου νὰ μὴν συνειδητοποιήσουμε πόσο πουλημένοι εἶναι κι αὐτοί.
Τόσ ἁπλᾶ.

Καί, πρὸς ὥρας, γιὰ νὰ κερδίσουν χρόνο (καὶ φυσικὰ ψηφαλάκια) σπεύδουν στὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας καὶ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριον γιὰ νὰ ἀκυρώσουν, λέει, τὸ τελευταῖο μνημόνιον…
(Τὰ προηγούμενα, κατὰ πῶς φαίνεται, δὲν χρήζουν ἀκυρώσεως… Τί νά πῶ;)

χρυσῆ αὐγὴ

Πλάκα μᾶς κάνουν τά ξεπουλημένα;
Ὤ, ναί… Κανονικὰ καὶ μὲ τοὺς γνωστούς, τῆς πολιτικῆς ἀλητείας, μαφιόζικους νόμους.

Θέλετε κι ἄλλην ἐπιβεβαίωσιν;
Ἂς θυμηθοῦμε καὶ τὴν ἀγαπημένη τους λιάνα τὴν σουλτάνα…

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν …Λιάνα Κανέλλη!!!

Ἀπόλυτος …σύμπνοια στὸ …«ἑλληνικό» κΥνοβούλιον!!!

Οἱ 251 ψηφίσαντες τῆς συμμορίας τῶν 300 ποὺ ἔγιναν …223!!!

Ῥίχνοντας νερὸ στὸν …«μῦλο» τῆς χρυσῆς αὐγῆς!!!

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».

Σοσια-λΗστές!!!

 

Τί λέγαμε;
Πῶς εἶναι μπατριῶτες πολύ κι αὐτοί;
Τόσο ὅσο νά ἀναμένουμε τήν συμμετοχή τους σέ διαφόρων εἰδῶν …«διασώσεις» μας;

Πάντως καλὸ εἶναι νὰ ἐνθυμούμεθα, διαρκῶς, πὼς λαὸς ποὺ ἀναζητᾶ σωτῆρες, καταλήγει μὲ …ἀποκεφαλιστές!

Φιλονόη

Υ.Γ. Καὶ μόνον ποὺ μὲ τὰ στειλιάρια τους μοῦ ἀκύρωσαν τὸ αὐτονόητον δικαίωμα νὰ κρατῶ τὴν ἑλληνικὴ σημαία, ἀρκεῖ γιὰ ἐμέναν. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ χρειάζονται …ἐλπίδες.

(Visited 260 times, 1 visits today)
Leave a Reply