Χαρακτηριστικὲς κι ἀποκαλυπτικὲς λεπτομέρειες τῆς ἐπισκέψεως Ἐρντογὰν

Εὐέξαπτος, νευρικὸς καὶ ἀπρόβλεπτος παραμένει ὁ Ἐρντογάν.

«Προσεβλήθη» (λέει) κι ἀντέδρασε ἄμεσα, μὰ καὶ ἐπιθετικά, στὸν λόγο τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλοπούλου.

Ἡ γλῶσσα τοῦ σώματός του ὅμως ἦταν χαρακτηριστική.
Ὅσο κι ἐὰν προσπαθοῦν οἱ «δικοί» μας νὰ τὸν καλοπιάσουν, μὲ τὰ περὶ «ἀδελφῶν λαῶν» καὶ «κοινῶν συμφερόντων», ἡ πραγματικότης εἶναι πάρα πολὺ διαφορετική.  Τὰ πράγματα γιὰ τὴν Τουρκία καὶ τὸν Ἐρντογὰν εἶναι πολὺ σοβαρὰ καὶ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς θὰ εἶναι καὶ ἡ στάσις τοῦ Ἐρντογᾶν, μὰ καὶ συνολικῶς οἱ ἀντιδράσεις τῆς γείτονος. Αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ τὸ δοῦμε στὶς πραγματικὲς διαστάσεις του, καθὼς φυσικὰ καὶ τοὺς γενικοτέρους στόχους τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς, ποὺ παραμένουν διαρκῶς μακροχρόνιοι καὶ σταθεροί.

Καὶ ὅλα τὰ ἄλλα «χαζοχαρούμενα» τὰ ξεχνᾶμε, ἐὰν θέλουμε νὰ διαφυλαχθοῦν τὰ ἑλληνικὰ γεωπολιτικὰ κι ἐθνικὰ συμφέροντα.

Γιὰ νὰ ξέρουμε ποῦ εὑρισκόμεθα καὶ τὸ τὶ μᾶς περιμένει αὔριο (πραγματικά) στὴν Θρᾴκη.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 184 times, 1 visits today)
Leave a Reply