Ὡς «μπούμεραγκ» δρᾶ γιὰ τὸν Καμμένο ἡ ἐπίσκεψις τῶν Ἰμίων

«Μπούμεραγκ» ἡ ἐπίσκεψις τοῦ καμμένου στά Ἴμια;

Ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα τὸ «σκοπιανό» θέμα θὰ ἁνάψη τὸ φιτίλι ποὺ πυροδοτεῖ τὸ τέλος τῆς κυβερνητικῆς συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αὐτὸ τοὐλάχιστον δείχνει ἡ διαρκῶς αὐξανομένη ἔντασις μεταξὺ βουλευτῶν τῶν δύο αὐτῶν κομμάτων.

Τὸ «μπλουλντόκ» τῶν ΑΝΕΛ Δημήτρης Καμμένος ἀνέβασε πολὺ τοὺς τόνους τῆς ἀντιπαραθέσεως, ὅσο καὶ ἂν προσπαθῇ ὁ «μετριοπαθής» κ. Σγουρίδης νὰ κρατήσῃ τὶς ἰσοῤῥοπίες.
Ἤδη ὁ Τσίπρας ψάχνει γιὰ ἐναλλακτικὲς συμφωνίες μὲ ἄλλα κόμματα, ὥστε νὰ μὴν χρειάζεται τὶς ψήφους τῶν ΑΝΕΛ, τῶν ὁποίων ἡ ὕπαρξις διακυβεύεται ἀπὸ τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας, ὅπως δείχνουν ὅλες οἱ σφυγμομετρήσεις.

Μεγάλος χαμένος καὶ πάλι ἡ ὑποτιθεμένη «Ἐθνικὴ γραμμή».
Δυστυχῶς καὶ ἡ ταλαίπωρος «Ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια».

Ὅπως φαίνεται νὰ συνέβη μὲ τὴν πρόσφατο ἐπίσκεψη τοῦ «μπουρλοτιέρη» στὰ Ἴμια ἐπάνω στὸ πολεμικὸ σκάφος, γιὰ νὰ ῥίξη στεφάνι στὴν θάλασσα.
Γεγονὸς τὸ ὁποῖο προσπάθησαν να ἐκμεταλευθοῦν ἐπικοινωνιακὰ μὲ ὑπερπατριωτικὲς κραυγὲς καὶ διθυράμβους, ὥσπου ἦλθε ἡ ἀπάντησις ἀπὸ τοὺς Τούρκους.

Μὲ εἰκόνες καὶ βίντεο στὸ YouTube, ὅπου φαίνεται ξεκάθαρα ὅτι τὸ ἑλληνικὸ πολεμικὸ ναυτικὸ ὄχι μόνον εὑρίσκετο σὲ μεγάλη ἀπόσταση ἀπὸ τὰ Ἴμια, ἀλλὰ δίπλα στὶς ἀκτὲς τῶν Ἰμίων εὑρίσκοντο τουρκικὰ πολεμικὰ πλοῖα κι ἐλικόπτερα.
Γεγονὸς ποὺ προσέφερε δῶρο στοὺς Τούρκους καὶ τὴν εὐκαιρία νὰ δείξουν στοὺς πάντες διεθνῶς ὅτι αὐτοὶ ἀσκοῦν κυριαρχία στὴν περιοχή.

Καὶ σὲ ἐμᾶς τὸ ἴδιο γεγονὸς μᾶς ἐπέβαλε νὰ ἀναλογισθοῦμε τοὺς μεγάλους κινδύνους ποὺ περικλείουν παρόμοιες μικροκομματικὲς συμπεριφορές.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 107 times, 1 visits today)
Leave a Reply