Ποιός (πραγματικά) κυβερνᾶ τόν Λευκό Οἶκο;

«Who leads the White House???»

Αὐτὸς θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁ τίτλος τῆς “Washington Post”, ἐὰν ἀπεφάσιζε κάποιος δημοσιογράφος ν’ ἀποκαλύψῃ τὸ ποιὸς πραγματικὰ κάνει κουμάντο στὸν Λευκὸ Οἶκο.

Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι πού, ἀπὸ τὴν προεκλογική τουῦ κιόλας ἐκστρατεία, πίστευαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ πιστεύουν ὅτι ὁ Ντόναλτ Τραμπ εἶναι ἐκεῖνος ποὺ κάνει κουμάντο γενικῶς. Γιὰ ὅσους ὅμως γνωρίζουμε τὴν ἀλήθεια, μόνον γέλιο μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ μία τέτοια ἀντίληψις. Ἡ πραγματικότης εἶναι διαφορετική.

Τὸ πρόσωπὸ ποὺ πραγματικὰ ἀσκεῖ τὸν ἔλεγχο στὸν Λευκὸ Οἶκο, εἶναι ἡ -ἐντυπωσιακὴ ὁμολογουμένως- κόρη τοῦ «πλανητάρχου» Ἰβάνκα Τρᾶμπ. Ἂς δόσουμε λίγα βιογραφικὰ στοιχεῖα της πρὶν συνεχίσουμε.

Ἡ Ἰβάνκα, κατὰ κόσμον Ivana Marie Trump, γεννήθηκε στὶς 30 Ὀκτωβρίου τοῦ 1981 (36 ἐτῶν). Ἀσχολήθηκε μὲ τὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ μπαμπᾶ, μὲ τὸ modeling καὶ ἔγινε τηλεοπτικὸς μαϊντανός, ἀκόμη καὶ σὲ «Reality Shows». Ἀφοῦ γιὰ δύο μῆνες ἀπετέλεσε τὴν ἄμισθο κι ἀνεπίσημο σύμβουλο τοῦ νεοδιορισθέντος προέδρου, διορίσθηκε ὡς Σύμβουλος κι ἐπισήμως στὶς 29 Μαρτίου τοῦ 2017. Ἐξακολουθεῖ δὲ νὰ ἐργάζεται ἀμισθὶ σὲ αὐτὴν τὴν θέση καί, μάλιστα, πρὸ κειμένου νὰ δείξῃ τὸ ἄμισθο τοῦ θέματος, χρησιμοποιεῖ προσωπικὸ email γιὰ νᾶ πραγματοποιῇ κυβερνητικὲς ἐργασίες.

Ἂν καὶ ἀνετράφη ὡς Πρεσβυτερανή, προσχώρησε στὸν Ὀρθόδοξο Ἰουδαϊσμὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 2009, ἀφοῦ σπούδασε μὲ τὴν Elie Weinstock ἀπὸ τὸ «Modern Orthodox Ramaz School». Τότε ἔλαβε καὶ τὸ ἐβραϊκὸ ὄνομα «Γιαέλ» (Yael).

Ἡ Ἰβάνκα – Γιαέλ, εἶναι ἔνα πολὺ φιλόδοξο ἄτομο, πρόθυμο νὰ κάνῃ τὰ πάντα γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ τὶς φιλοδοξίες της, χρησιμοποιώντας κάθε μέσον ποὺ μπορεῖ νὰ διαθέτῃ.

Ἤταν ἐκείνη ποὺ ἐπίεσε τὸν πατέρα της νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὴν πολιτική, καθὼς ἐκεῖνος, ὄντας Κροῖσος, δὲν εἶχε κάποιαν διάθεση νὰ τὸ κάνῃ. Ἄλλωστε, μποροῦσε ἄνετα νὰ ἐπηρεάζῃ καταστάσεις μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς του ἐπιφανείας, ἀλλὰ καὶ τῆς σχέσεώς του μὲ τὴν ἑβραϊκὴ ἐλὶτ τῆς Beneth Berith. Αὐτὸ ποὺ ἐνδιέφερε τὸν Τρᾶμπ, καὶ δὲν ἐδίσταζε νὰ τὸ δείξῃ, ἦταν τὸ νὰ περνᾷ καλὰ νὰ κάνῃ τὸν χαβελέ του, ὅταν δὲν ἠσχολεῖτο μὲ τὶς ἐπιχειρήσεις του. Ἡ ἐπιμονὴ κι ἡ φιλοδοξία τῆς Ἰβάνκα – Γιαὲλ ὅμως, ἦταν ἐκείνη ποὺ τὸν ὁδήγησε στὸ Ὀβὰλ Γραφεῖο. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, ζεῖ τ’ ὄνειρό της. Ἔχει γίνη ἡ ἀφανὴς πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, τὴν ὥρα ποὺ τὰ βλέμματα τοῦ κόσμου ἔχουν πέση ἐπάνω στὸν Ντόναλτ.

Ἡ παρουσία της στοὺς Χειμερινοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τῆς Νοτίου Κορέας, ὑπῆρξε καταλυτική, ἀφοῦ κατάφερε νὰ πείσῃ τὴν κόρη τοῦ Κιμ Γιὸνκ Οὖν ὥστε νὰ συναντηθοῦν οἱ δύο ἠγέτες, σὲ μίαν κίνηση ποὺ ἄφησε ἄναυδο ὅλον τὸν πλανήτη. Καθοριστικὴ ὅμως, εἶναι ἡ παρουσία της στὸν Λευκὸ Οἶκο. Οἱ ἀπολύσεις καὶ οἱ παραιτήσεις ποὺ συμβαίνουν ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δικὸό της «δημιούργημα», εἴτε γιατὶ κάποιοι δυσανασχετοῦν ἀνοικτὰ καὶ βλέπουν τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸ κυβερνητικὸ σχῆμα, εἴτε γιατὶ κάποιος δὲν τῆς κάνει τὸ χατῆρι, ὁπότε τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι τὸ ἴδιο.

Ἡ ὁριστικὴ ἀποπομπὴ τοῦ συζύγου της ἀπὸ τὸν Λευκὸ Οἶκο, φέρει τὴν σφραγῖδα της, καθὼς οἱ σχέσεις τους τὸ τελευταῖο διάστημα ἔχουν πάρη τὴν κατηφόρα, ἐνῶ ἤδη στοὺς διαδρόμους τοῦ Καπιτωλίου κυκλοφοροῦν φῆμες γιὰ διαζύγιο τοῦ ζεύγους. Τὸ «κάμακι» τῆς Ἰβάνκα – Γιαὲλ στὸν Καναδὸ πρωθυπουργό, ἦταν ἕνα χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τῆς καταστάσεως ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ σπίτι τῆς «πρώτης κόρης» τῶν Η.Π.Α..

Τέλος, οἱ νέες ἀνακατατάξεις στὸ State Department, φέρουν ἐπίσης τὴν σφραγῖδα τῆς Ἰβάνκα – Γιαέλ. Ἐκεῖνο ποὺ ψιθυρίζεται στὰ γραφεῖα τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, εἶναι ὅτι ὁ πρῴην ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ, διεφώνησε ἀνοικτὰ μὲ τὴν Ἰβάνκα σὲ θέματα ποὺ ἀφορούσαν στὴν Τουρκία, καθὼς εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ κόρη τοῦ προέδρου τῶν ΗΠΑ τρέφει ἰδιαιτέρα συμπάθεια στὸν Ἐρντογάν. Ἀκόμη ὅμως καὶ ἡ νέα διευθύντρια τῆς CIA, φέρεται νὰ εἶναι προσωπικὴ ἐπιλογὴ τῆς Ἰβάνκα – Γιαέλ, ἀφοῦ -σύμφωνα μὲ ὅσους εἶναι κοντά του- ὁ Ντόναλτ Τρᾶμπ ἀποκλείεται νὰ ἐπέλεγε γυναῖκα γι’ αὐτὸν τὸν ῥόλο.

Συνεπώς, ὁποῖος θέλει νὰ ἐπηρεάσῃ τὸν Λευκὸ Οἶκο, δὲν ἔχει παρὰ νὰ σαγηνεύσῃ τὴν φιλόδοξη μὰ καὶ γοητευτικὴ Ἰβάνκα – Γιαέλ, καὶ καλή του ἐπιτυχία!!!

Μεταξᾶς Γεώργιος

 

(Visited 276 times, 1 visits today)
One thought on “Ποιός (πραγματικά) κυβερνᾶ τόν Λευκό Οἶκο;

Leave a Reply