Ξέρεις πόσο …κακός εἶναι ὁ Τρᾶμπ;

Ἀφοῦ ἔβγαλαν τὰ σωθικά τους πὼς θὰ καταστραφῆ ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία, τώρα τὴν ἀνάπτυξή της τὴν πιστώνουν στὶς πολιτικὲς τοῦ Χουσεΐν Ὀμπάμα.
Λὲς καὶ ὅλη αὐτὴ ἡ ἀνάκλησις ἑκατοντάδων ῥυθμίσεων στὴν ἄσκηση οἰκονομικῆς δραστηριότητος, ποὺ εἶχε ἐπιβάλη ὁ ἀκτιβιστὴς Ὀμπάμα (community organizer) δὲν εἶχε κάποιαν ἐπίπτωση.

Τώρα ἀνεκάλυψαν καινούργιο ποιματάκι (χωρὶς Ἡ): ὁ προστατευτισμὸς καὶ ἀλλὰ παρόμοια.
Κι ὅλα αὐτὰ νὰ τὰ ἀκοῦ ἀπὸ τὴν κεντρικὰ σχεδιαζομένη οἰκονομία τοῦ εὐρῶ.

Ὁ δὲ ἠλίθιος ποὺ παριστάνει τὸν Καναδὸ πρωθυπουργό, κι ἐνῶ οἱ ταρίφες Τραμπ δὲν τὸν ἀφοροῦν, ἔκανε τὴν μ@λακία του.Ἐν πάσει περιπτώσει ἀπὸ αὐτὸν θὰ γλυτώσουμε σὲ 10 μῆνες.

Γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα ὅμως μὲ τὸ ὄνομά τους.
Ἡ σύγκρουσις εἶναι μεταξὺ ἐλευθερίας καὶ  μεσαίωνος. Ἐλευθερία ἐκτὸς Ἐθνικοῦ κράτους δὲν νοεῖται.
Κι ὅποιος κατάλαβε κατάλαβε.

Ὁ μπαμπάς τους… great day νὰ βλέπῃς τὰ ὀρθοπολιτικὰ σκυλιὰ μὲ τὶς οὐρὲς κάτω ἀπὸ τὰ σκέλια…

Ἐντάξει… τὴν ἀμερικανικὴ ἀνάπτυξη νὰ τὴν πιστώσουμε στὸν κομιούνιτυ ὀργκανάιζερ (τὸν Ἀμερικανὸ Τσίπρα δηλαδή) Μουμπάρακ Χουσεΐν Ὀμπάμα…
…ἀλλά νά τοῦ δώσουμε καί τήν τωρινή συμφωνία μέ την Κορέα, γιά νά μήν παρεξηγηθῇ τό παγκόσμιο σκουπιδαριό τῶν σοσιαλιμπεράλ;
Ἤ νά τήν πιστώσουμε στήν ἡγέτιδα τοῦ δυτικοῦ κόσμου Ἀγγέλακαί τό κηφηναριό τῶν Βρυξελλῶν;

Ἀποφασίστε μόνον γιατὶ ἔχουμε καὶ δουλειές…

Διαπιστώνοντας τὸ ποιοὶ …ἀντιδροῦν στὶς πολιτικὲς Τρᾶμπ:

Κονομᾶς καμμία 150αροῦ τᾶξ φρῆ ἀπὸ τὸν Σορός, εἶσαι ἐπαγγελματίας λομπίστας στὸ ΕΕ γιὰ νὰ περάσῃς τὸ φάρμακο ἐνάντια στὴν φαλάκρα τῶν ὄρχεων στὸ εὐρωκοινοβούλιο καὶ κονομᾶς καμμία 500ρου, εἶσαι ἀκτιβιστὴς στὰ ΗΕ γιὰ τὴν διάσωση τῶν γκαίη πιγκουΐνων στὴν Ἀντάρκτικη καὶ κονομᾶς καμμία 200ροῦ παντελωνάτα, καθηγητὴς «φεμινιστικῆς» οἰκονομίας στὸ Πάντειο πανεπιστήμιο (ὅ,τι κι ἐὰν σημαίνῃ αὐτό) καὶ μέλος ΔΣ μουκουόου γιὰ τὸν πράσινο ἐλέφαντα…
Τὴν γαζώνεις μίαν ζωὴ σὲ διάφορες παρασιτικὲς ἐνασχολήσεις, ἀπομυζώντας ἐθνικοὺς ἢ ὑπερεθνικοὺς πόρους καί, ξαφνικά, παρουσιάζεται ἀπὸ τὸ πουθενὰ ἕνας τύπος, ποὺ σὲ φωνάζει ἀνοικτὰ καὶ μέσα στὰ μούτρα σου παράσιτο κι αὐτὸ τὸ περνᾶ χωρὶς να χρησιμοποιήσῃ τὰ κανάλιά σου, τὰ σκαι καὶ τὰ cnn ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα…
Τί θά πῆς; Ὅτι εἶναι καλός;

Θὰ πῆς ὅτι ἡ πατρίδα σου ἡ Εὐρώπη, ποὺ σκούζει σὰν τὴν παστρικιὰ καὶ ἔχει σηκώση τοίχους προστατευτισμοῦ καὶ δασμῶν ὅτι κλέβει;

Θὰ πῆς ὅτι ἡ Βρυξέλλα (καὶ ἡ Οὐάσιγκτον) εἶναι ἔνας βάλτος πού ἀνθίζουν σαπρόφυτα καὶ βρωμᾶ ὁ τόπος;

Θὰ πῆς ὅτι ἀπό 18 ἐτῶν, ποὺ πῆγες στὸ πανεπιστήμιο, ἔως τά 80 σου, ποὺ θὰ βγῆς στὴν σύνταξη, εἶσαι ἐπαγγελματίας πολιτικός;

Ὄχι βέβαια…
Θὰ ἀνακαλύψης χιλίους τρόπους νὰ πῇς τὸν Τρᾶμπ σεξιστή, παλαβό, ῥατσιστή, πορνὸ καὶ ὅ,τι ἄλλο ὑπάρχει…
Λαϊκιστὴ καὶ ἐθνολαϊκιστή…

Σκοῦξε σκουπίδι ὄσο μπορείς… Ἡ ἀπόλαυσις ποὺ παίρνουμε ἀπὸ τὶς κραυγές σου εἶναι μεγαλυτέρα, ὅσο δυνατώτερα σκούζεις…

Περὶ αὐτοῦ πρόκειται κυρίες καὶ κύριοι, ἀγαπητοὶ συνάνθρωποι.

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 360 times, 1 visits today)
Leave a Reply