Χρειάζεται καὶ ἡ Ν.Δ. τὸ κράξιμό της!!!

«Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάς»!!!

Ὅμως καὶ στὴν Ν.Δ. τὰ ἴδια συμβαίνουν (ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ).
Τα ἴδια ἀκριβῶς ὄμως ἰσχυρίζεται καὶ ὁ Μητσοτάκης.
Θέλει καὶ ὁ Μητσοτάκης νὰ προσδιορίζονται νομικὰ ὡς «Μακεδόνες» οἱ Σκοπιανοί!!!

Γιὰ αὐτὸ λοιπὸν νὰ μὴν πηγαίνουμε μόνον στὰ γραφεῖα τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Νὰ πηγαίνουμε ἀκόμη καὶ στὰ γραφεία τῆς Ν.Δ..
Κάνουν ἀκριβῶς τὴν ἰδίαν προδοσία καὶ ὑπηρετοῦν τὸ ἴδιο ἀκριβῶς σχέδιον!!!
Δὲν θὰ ἀλλάξη κάτι μὲ αὐτούς…

Ὅλα εἶναι στὸ χέρι μας…
Δὲν τὰ λέω ἐγώ… Αὐτὸς τὰ λέει…
Ιδοῦ:

Σταματόπουλος Δημήτρης

(Visited 144 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Χρειάζεται καὶ ἡ Ν.Δ. τὸ κράξιμό της!!!

  1. Ρὲ παιδιά, τὰ εἴπαμε: Ἡ Νέα Δημοκρατία εἶναι ἀκριβῶς ὅ,τι λέει ἡ ὀνομασία της, δηλαδὴ κομμουνιστικὸ κόμμα Μαοϊστικῆς ἰδεολογίας.

Leave a Reply