Βασιλοπαίδων περιοδίες

Φωτογραφία τοῦ 1961 ὅπου ἐμφανίζει τὸν τότε διάδοχο Κωνσταντῖνο μὲ τὶς ἀδελφές του πριγκίπισσες Σοφία καὶ Εἰρήνη, στὴν πόλη τῆς Δράμας, κατὰ τὴν ἐκεῖ ἐπίσκεψή τους σὲ Μονάδες τῆς πόλεως.

Σὲ πρῶτο πλάνο διακρίνονται ὁπλίτες τῆς «Ἐ΄Μοίρας Καταδρομών» νὰ συνομιλοῦν μὲ τὴν πριγκίπισσα Σοφία, τὸν Λοχαγὸ Πανουργιᾶ Παναγιώτη νὰ συνομιλῇ μὲ τὴν πριγκίπισσα Σοφία, καθὼς καὶ ὁ Λοχαγὸς Γιαννόπουλος Κωνσταντῖνος νὰ συνομιλῇ μὲ τὸν διάδοχο Κωνσταντῖνο.

Κανέλλος Ντόντος
Ἱστορικὸς Συλέκτης Βεῤῥοίας

(Visited 220 times, 1 visits today)
Leave a Reply