Λαθρομπίζνες ἰδιαιτέρως ἐπικερδεῖς

Τὸ πρόγραμμα ἐποικισμοῦ ὅλης της Ἑλλάδος ἀπὸ ΛΑΘΡΟμετανάστες μέσῳ τοῦ ξεπλύματος μαύρου χρήματος «ἀνθρωπιστικῶν» ὀργανισμῶν!!!

Οἱ ξενοδόχοι πληρώνονται γιὰ δωρεὰν στέγη, νερὸ καὶ ῥεῦμα, ἐνῶ χορηγοῦνται στοὺς λαθρομετανάστες cash cards γιὰ τὰ ἔξοδά τους.

Στὰ Γρεβενὰ ἔχουν (ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο) μισθωθῆ ἤδη ἑννέα ξενοδοχεῖα.

Κατ’ ὁμολογία τους δέ, ἡ ὀργανωμένη μετακίνησις πληθυσμῶν, μέχρι τὰ μισά του 2016, εἶχε κοστίση (ἄμεσες καὶ ἔμμεσες δαπάνες) 1,8 δισεκατομμύρια!!!  

Ἡ Ἑλλὰς ὡς κράτος, μέχρι σήμερα, ἔχει εἰσπράξη 354 ἑκατομμύρια ἀπὸ τὴν DG HOME.

Ἑπομένως οἱ φορολογούμενοι πλήρωσαν καὶ συνεχίζουν νὰ πληρώνουν τὴ λαθρομπίζνα ἀδιαμαρτύρητα.

Ἐγκρίσεις συνάψεως συμβάσεων μισθώσεως 259 δωματίων (συνολικὰ 742 κλινῶν) σὲ ξενοδοχεῖα τῶν Γρεβενῶν γιὰ ἑπτὰ (7) μῆνες (30-9-2018 ἕως 30-4-2019) γιὰ τὴν στέγαση διαμενόντων στὰ ΚΥΤ Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κῶ καὶ Λέρου… νεοεισερχομένων πολιτῶν τρίτων χωρῶν καὶ ἀνιθαγενῶν ἀνηκόντων σὲ εὐάλωτες ὁμάδες προσώπων, συνολικοῦ ποσοῦ 1.588.200 €!!!

Νομίζω περιττὰ τὰ σχόλια……….

 Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *