Ξυπνᾶ ὁ «ἀντί-εὐρωπαϊσμός» στήν Ὁλλανδία;

Ὁ «ἄγνωστος» Τιερὶ Μποντὲ εἶναι ὁ μεγάλος νικητὴς τῶν χθεσινῶν περιφερειακῶν ἐκλογῶν στὴν Ὁλλανδία, μὲ 13,6% καὶ μὲ 12 ἕδρες.
Σὲ μερικὲς μάλιστα περιφέρειες ὅπως στὸ Ῥότερνταμ ἦταν ὁ ἀπόλυτος νικητὴς μὲ 15,7% τῶν ψήφων.

Ἔχει δὲ τέτοια δυναμικὴ ἡ παράταξίς του, ὥστε εἶναι σίγουρο πὼς θὰ παίξη πρωτεύοντα ῥόλο στὴν πολιτικὴ σκηνὴ τῆς Ὁλλανδίας καὶ μάλιστα σὰν κόμμα ἐξουσίας.

Ὁ ἀνερχόμενος αὐτὸς πολιτικὸς ἀστέρας τῆς χώρας, ποὺ μπῆκε στὴν πολιτικὴ μόλις πρὸ τριῶν ἐτῶν, ἔστησε σὲ χρόνο ῥεκὸρ ἕνα ἐντυπωσιακὸ κίνημα μὲ 23.000 μέλη καὶ ἄνοιξε τὸν δρόμο τῆς καριέρας του στήνοντας τὸ δημοψήφισμα κατὰ τῆς συμφωνίας Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως – Οὐκρανιας.

Ποιές εἶναι οἱ θέσεις καί προτεραιότητές του;

«Στόχος μας ἦταν νὰ ἀποτρέψουμε νὰ ἀποκτήσῃ πλειοψηφία ὁ κυβερνητικὸς συνασπισμός, ὥστε νὰ ἐμποδίσουμε νομοθετικὲς διαδικασίες» δηλώνει.

Προτείνει τὴν «Ἔξοδο τῆς Ὀλλανδίας ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη, ἔλεγχο τῶν συνόρων τοποθετεῖται κατὰ τῆς ἀνεξελέγκτου μεταναστεύσεως, ἐπιδιώκει ἐνίσχυση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, ἀνοικτὴ οἰκονομία καὶ ἐλεύθερο ἐμπόριο, ἐλεγχόμενο ὅμως, ἀπὸ τὴν Χαγη καὶ ὄχι μὲ ὅρους Βρυξελλῶν».

«Ἡ Ὀλλανδία θὰ μποροῦσε νὰ διακυβερνηθῇ καλύτερα χωρὶς τὶς παρεμβάσεις τῶν Βρυξελλῶν», λέει.

«Εἴμαστε ὑπὲρ τοῦ ἐλευθέρου ἐμπορίου καὶ τῆς ἀνοικτῆς οἰκονομίας» τονίζει ὁ ἴδιος, ἀλλὰ «πρέπει νὰ ἀνακτήσουμε τὸν ἔλεγχο τῆς χώρας μας».

Κατὰ τὸν Μποντέ, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ἀποτελεῖ ἕνα καρτὲλ ποὺ βολεύει τὰ κυρίαρχα πολιτικὰ κόμματα καὶ τὶς πολυεθνικές.

Σχετικὰ μὲ τὴν μετανάστευση θεωρεῖ τὴν Συνθήκη τῆς Γενεύης «ξεπερασμένη» καὶ τάσσεται ὑπὲρ τοῦ αὐστραλιανοῦ μοντέλου, χωρὶς τὸ κλείσιμο σύνορων, ἀλλὰ μὲ ἐπιλεκτικὴ ἀποδοχὴ μεταναστῶν.

Ὅσον ἀφόρα στοὺς προσφυγές, ἡ λύσις εὐρίσκεται κατὰ τὸν Μποντέ, σὲ δημιουργία προσωρινῶν χωρῶν φιλοξενίας στὴν περιοχὴ τῆς Μεσογείου καὶ κοντὰ στὶς χῶρες προελεύσεως τῶν μεταναστῶν.

Εἰδικῶς δὲ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ὁποία, παρεμπιπτόντως πιστεύει ὅτι ἡ λύσις στὴν οἰκονομική της κρίση, «ἡ ὁποία προεκλήθη ἐξ αἰτίας τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς», ὅπως λέει, εὑρίσκεται στὴν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπὸ τὸ εὐρῶ.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 197 times, 1 visits today)
One thought on “Ξυπνᾶ ὁ «ἀντί-εὐρωπαϊσμός» στήν Ὁλλανδία;

Leave a Reply