Γενικὴ εἰκόνα γιὰ τὶς ὁλλανδικὲς ἐκλογὲς

Περιφερειακὲς ἐκλογὲς ἐχθὲς στὴν Ὀλλανδια καὶ τὰ ἀποτελέσματα δείχνουν τὸν ῥόλο ποὺ διεδραμάτισε ἡ πρόσφατος ἐπίθεσις μὲ νεκροὺς στὴν Οὐτρέχτη.

Ὕπηρξε μεγάλη προσέλευσις ψηφοφόρων καὶ πολλοὶ ψῆφοι διαμαρτυρίας.

Τὸ νέο δεξιὸ-ἐθνιστικὸ κόμμα «φόρουμ γιὰ τὴν δημοκρατία» εἶναι, βάσει ἀποτελεσμάτων, ὁ μεγάλος νικητὴς ἀπὸ ἐχθές, ἀφοῦ κατάφερε νὰ πάρῃ τὸ 13,3% καὶ δέκα (10) ἕδρες,σχεδὸν ὅσο καὶ τὸ κυβερνὸν κόμμα τοῦ πρωθυπουργοῦ Μὰρκ Ῥουτέ, μὲ τὸ 14% καὶ δώδεκα (12) ἕδρες.

Ὁ 36χρονος ἀρχηγὸς τοῦ «Φόρουμ» Μποντὲτ στὴν διάρκεια τῆς προχθεσινῆς προεκλογικῆς του συγκεντρώσεως δὲν ἐδίστασε νὰ κατηγορήσῃ τὴν κυβέρνηση τοῦ Ῥουτὲ γιὰ τὴν «ἀφελῆ» μεταναστευτική της πολιτική. Ἐδήλωσε μάλιστα ὅτι «ἐπιβάλλεται ἀλλαγὴ πορείας, διαφορετικὰ τέτοια περιστατικὰ θὰ συμβαίνουν πιὸ συχνὰ στὴν Ὀλλανδια», ἀναφερόμενος στὴν ἐπίθεση τῆς Οὐτρέχτης.

Μεγάλη ἄνοδο ὅμως ἐσημείωσε ἐπίσης τὸ «GroenLinks» μὲ 10,1%, ποὺ ἔλαβε ὀκτὼ (8) ἕδρες ἀπὸ 5,3% καὶ τέσσερεις (4) ἕδρες ποὺ ἔλαβε τὸ 2015.

Οἱ μεγάλοι χαμένοι ὅμως εἶναι τὰ παραδοσιακὰ κόμματα, ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὸν κυβερνητικὸ συνασπισμό: τὸ D66 (8,0% ἀπὸ 12,4% ), τὸ CDA (11,5% ἀπὸ 14,6% ) καὶ τὸ PvdAPvdA (8,6% ἀπὸ 10%).

Ἐπίσης μεγάλη πτώση ἐπῆλθε στὸ τὸ PVV τοῦ γνωστοῦ Γκὲρτ Βίλντερς (7,7% ἀπὸ 11,7%), τοῦ ὁποίου οἱ ψηφοφόροι μετεκινήθησαν στὸ πιὸ «σοφιστικὲ» ἐθνικιστικὸ «φόρουμ γιὰ τὴν δημοκρατία».

Τώρα…
Ἀπὸ τὰ παράξενα τῶν ὀλλανδικῶν ἐκλογῶν μποροῦμε νὰ διακρίνουμε τὰ ἐξῆς.

Ἐνῶ στὸ Ῥότερνταμ τὸ δεξιὸ «φόρουμ γιὰ τὴν δημοκρατία» ἦταν τὸ μεγαλύτερο κόμμα μὲ ποσοστὸ 15,7% τῶν ψήφων, ὁ μεγάλος νικητὴς στὸ Ἄμστερνταμ καὶ στὴν Οὐτρεχτη εἶναι τὸ ἀριστερὸ «GroenLinks» (Πράσινοι Ἀριστεροί) τοῦ ἐπίσης νεαροῦ Γεσὲ Κλαβέρ! Πῆρε σχεδὸν τὸ 24% τῶν ψήφων στὸ Ἀμστερνταμ καὶ τὸ 27,8% στὴν Οὐτρέχτη.

Στὴν Χάγη ἀπὸ τὴν ἄλλην νικητὴς ἦταν τὸ VVD τοῦ πρωθυπουργοῦ Ῥουτέ, μὲ 16,1% τῶν ψήφων καὶ δεύτερο τὸ «Φόρουμ» μὲ 14,3%!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 455 times, 1 visits today)
Leave a Reply