Δὲν μπορεῖς νὰ τὰ βάλῃς μὲ ἠλιθίους

Ἐ ναί..
Γιατί ἐὰν δὲ τὸ γράψῃς στὸ πεζούλι στὴν Ναβαρίνου οὐδέποτε θὰ μάθη κάποιος γιὰ τὸ ποιὸς πῆρε τὸ κύπελλο ἐφέτος!!!

Μπράβο στὸν ΠΑΟΚ ποὺ πῆρε πρωτάθλημα καὶ κύπελλο καὶ μπράβο καὶ σὲ αὐτὸν τὸν ὑποανάπτυκτο γίβωνα ποὺ συνεχίζει νὰ μοῦ θυμήζῃ πὼς δὲν μπορεῖς νὰ τὰ βάλῃς μὲ ἠλιθίους, γιατί θὰ σὲ νικήσουν λόγῳ ἐμπειρίας.

Μανούσκας Κύρος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δὲν μπορεῖς νὰ τὰ βάλῃς μὲ ἠλιθίους

    • Κάποιοι ἔχουν ἀναφερθῆ, στὸ παρελθόν, σὲ ὑποχρεωτικὲς στειρώσεις. Ἐγὼ θὰ ἔλεγα πὼς εἶναι τόσο αὐτοκαταστροφικοί, ποὺ εἶναι ἱκανοὶ νὰ τὸ κάνουν μόνοι τους.

Leave a Reply