Θὰ ἔχουμε καὶ κάτι νὰ διαβάζουμε στὴν ξαπλώστρα μας

Θὰ ἔχουμε καὶ κάτι νὰ διαβάζουμε στὴν ξαπλώστρα μας τώρα τὸ καλοκαιράκι…

Πέρασαν δέκα χρόνια μετὰ τὴν ἀπόδραση τοῦ Βασίλη Παλαιοκώστα μὲ ἑλικόπτερο ἀπὸ τὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ τὸ 2009. Μία ἀπόδρασις ποὺ τὴν εἶχε ἐπαναλάβη λίγα χρόνια πρίν, τὸ 2006, ὅταν εἶχε δραπετεύση μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἀπὸ τὶς «τρύπιες» φυλακὲς Κορυδαλλοῦ μαζὺ μὲ τὸν διαβόητο Ἀλβανὸ κακοποιό, Ἀλκὲτ Ῥιζάι, τὸν ὁποῖο ἐγνώρισε τὸ 2003, ὅποτε καὶ μετεφέρθη στὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ ἀπὸ τὶς φυλακὲς τῆς Κερκύρας, ὅπου οἱ φύλακες ἐνετόπισαν στὸ κελλὶ τοῦ ἕνα λεπτομερὲς σχέδιο ἀπόοδράσεως. Σήμερα, δέκα ὁλόκληρα χρόνια ἀργότερα, παραμένει «ἀσύλληπτος», παρὰ τὸ ὅ,τι ἔχει ἐπικηρυχθῆ μὲ 1.000.000€ ἀπὸ τὴν Interpol. Κι ἐπειδὴ σὲ αὐτὴν τὴ Χώρα, ὅταν ἔχῃς ΣΥΡΙΖΑ γιὰ κυβέρνηση, δὲν πρέπει νὰ σὲ ξεχνᾷ ὁ κόσμος, κυκλοφόρησε βιβλίο μὲ τίτλο: «Μία φυσιολογικὴ ζωή. Δράσεις καὶ ἀποδράσεις ἑνὸς ἐπικηρυγμένου».
Γελοῦν καὶ οἱ …γραφομηχανές!!!

Στὴν πλουσιοτάτη δράση του, ἀνήκει, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, καὶ ἡ ἀπαγωγὴ τοῦ γνωστοῦ ἐπιχειρηματία Χαΐτογλου, ἡ ἀπαγωγὴ τοῦ ἐπίσης γνωστοῦ ἐπιχειρηματία Μυλωνᾶ, ληστεῖες σὲ τράπεζες, ἀπαγωγὲς καὶ ἀρκετὰ ἄλλα.

Στὸ βιβλίο του βέβαια, ποὺ ἔστειλε σὲ γνωστὴ δικηγόρο τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου, πρὸ κειμένου ἐκείνη νὰ μεριμνήσῃ γιὰ τὴν ἔκδοσή του, φαίνεται νὰ «ξεκαθαρίζῃ» τὴν θέση του, ἀρνούμενος τὴν συμμετοχή του σὲ ληστεῖες ΕΛΤΑ καὶ ἄλλες ποὺ τοῦ «ἐφόρτωσαν», ἀποδεχόμενος μόνον τὶς ἀπαγωγὲς καὶ τὶς ληστεῖες στὶς τράπεζες. Κι ὄχι μόνον αὐτό. Μᾶς ἀποδεικνύει τὸ πόσο «τρύπια» εἶναι ἡ φύλαξις τῆς Χώρας, ἀφοῦ γράφει:

«Ἀπ’ τὸν Δεκέμβριο τοῦ ’91 ἔως τὸν Ἀπρίλιο τοῦ ’92 κι ἀπ’ τὶς ἀρχὲς φθινοπώρου τοῦ ἴδιου ἔτους ἔως τὸν Ἀπρίλιο τοῦ ’95, ἐγὼ κι ὁ Νῖκος (σ.σ. ἐννοεῖ τὸν ἀδελφό του) εὑρισκόμασταν ἐκτὸς Ἑλλάδος. Γιὰ τὴν πρώτη χρονικὴ περίοδο δὲν ἔχω ἀποδείξεις, μόνο μαρτυρίες. Γιὰ τὴν δευτέρα ἀτράντακτες. Οἱ ἀποδείξεις αὐτὲς εὑρίσκονται ἤδη στὰ χέρια τῆς ΕΛ.ΑΣ. ἀπ’ τὸν Αὔγουστο τοῦ ’08. Κατὰ τὴν σύλληψή μου στὸ σπίτι-καταφύγιο στὴν Σουρωτή, ἀνάμεσα σὲ ἄλλα γνήσια ἔγγραφα (ὅπως ταὐτότητα), ἡ ἀστυνομία βρῆκε καὶ κατῆσχε καὶ τὸ βραζιλιάνικο διαβατήριό μου, τὸ ὁποῖο στὸ ἐσωτερικό του ἔχει σφραγίδες εἰσόδου καὶ ἐξόδου εἴκοσι καὶ πλέον χωρῶν στὶς ὁποῖες καὶ ταξείδεψα ὅλην ἐκείνη τὴν περίοδο»

Τὸ βιβλίο του, χωρίζεται στὰ ἑξῆς κεφάλαια:

 •  «Ὅ,τι ἔχουμε εἴμαστε ἐμεῖς». Πρόλογος
 • Εἰσαγωγὴ
 • Ἀπόδρασις τοῦ Νίκου ἀπὸ τὴν παλαιὰ φυλακὴ Τρικάλων
 • Σχέδιο ἐπιθέσεως στὶς φυλακὲς Λαρίσσης καὶ ἡ σύλληψίς μου
 • Ἀπόδρασις ἀπὸ τὶς φυλακὲς Χαλκίδος
 • Καταδίωξις στὸν δρόμο Καλαμπάκας-Ἰωαννίνων
 • Ληστεία στὴν Ἐμπορικὴ Ἰωαννίνων
 • Ληστεία στὴν Ἐθνικὴ Καλαμπάκας
 • Καταδίωξις στὴν Κατερίνη
 • Ἐμπλοκὴ καὶ διαφυγὴ ἀπὸ τὸ λιμάνι τῶν Πατρῶν
 • Ἀπαγωγὴ Χαΐτογλου
 • – Μπλόκο καὶ καταδίωξις στὴν Πάργα
 • Περιπέτεια στὴν Κέρκυρα
 • Μπλόκο, καταδίωξις καὶ σφαῖρες στὴν Πύλη Τρικάλων
 • Σύλληψις στὴν Λειβαδειὰ
 • Φυλακὲς καὶ ἐγκλεισμὸς
 • Περιοδεία στὰ ἑλληνικὰ κάτεργα
 • Δίκες καὶ δικαιοσύνη
 • Ἐπιστροφὴ στὸν Κορυδαλλὸ καὶ πρώτη ἀπόδρασις μὲ ἑλικόπτερο
 • Μετὰ τὴν ἀπόδραση
 • Καταδίωξις στὸν Θεσσαλικὸ κάμπο
 • Ἀπαγωγὴ Μυλωνᾶ
 • Σύλληψις στὴν Σουρωτὴ
 • Δευτέρα ἀπόδρασις μὲ ἑλικόπτερο
 • Ἀπόπειρα δολοφονίας μου στὸ Ἀλεποχώρι
 • Ταξείδι σὲ δύο ῥόδες
 • Κοζάνη: Καταδίωξις μὲ χρήση πυρῶν
 • Λειβαδιά: Καταδίωξις μὲ πυροβολισμοὺς
 • Ἀνασκόπησις μὲ σύντομα εὐτράπελα
 • Ἀπολογία
 • Ἐπίλογος

Ὁ Ἐκδοτικὸς Οἴκος ποὺ ἐπελέγη, μόνο τυχαῖος δὲν μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθῇ φυσικά. Πρόκειται γιὰ τὸν Οἶκο «Ἐκδόσεις τῶν Συναδέλφων», ὁ ὁποῖος «ἀνήκει» στὴν «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν», ἡ ὁποία μὲ τὴν σειρά της εἶναι φερέφωνο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοῦ εὐρυτέρου ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου. Τὸ δὲ βιβλιοπωλεῖο τῶν ἐκδόσεων, εὑρίσκεται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἐρεσσοῦ 35 στὰ Ἑξάρχεια, ὅπου μπορεῖ κάποιος νὰ εὕρῃ «βιβλία ὅλων τῶν ἀποχρώσεων τῆς ἀριστερᾶς, ἀντιεξουσιαστικῆς, ἐλευθεριακῆς καὶ οἰκολογικῆς σκέψεως, ἀπὸ μικρούς, ἐναλλακτικοὺς ἐκδοτικοὺς οἴκους, ποὺ δὲν «φιλοξενῶνται» στὰ ῥάφια τῶν γενικῶν βιβλιοπωλείων. Κι ἀκόμη, ἐπιλεγμένη λογοτεχνία, σπάνια καὶ ἐξαντλημένα βιβλία, καθὼς καὶ ἕνα τμῆμα μὲ προσφορές», ὅπως γράφει ὁ ἴδιος ὁ Οἴκος στὴν ἰστοσελίδα του.

Φυσικὰ οὐδεὶς ἀρνεῖται ὅτι ὅλοι ἔχουν ἀναφαίρετο δικαίωμα στὸν λόγο καὶ στὴν ἔκφραση. Ἀκόμα καὶ ἕνας δραπέτης καὶ καταζητούμενος. Ὡστόσο, ἡ ἔκδοσις αὐτοῦ του βιβλίου τὴν συγκεκριμένη στιγμή, δίδει σοβαρὸ «πάτημα» γιὰ τὸ πόσο τυχαία μπορεῖ νὰ εἶναι. Λίγες ἡμέρες πρὶν ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐγκαταλείψει τὴν ἐξουσία ἐπιλέγει ἐκδόσεις τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου γιὰ τὴν ἔκδοσή του. Αὐτό, ἐξηγεῖ ἀπὸ μόνο του τὸ γιατί ἐδῶ καὶ τέσσερα (4) χρόνια οὐδεὶς μπῆκε στὸν κόπο νὰ τὸν ἀναζητήσῃ. Τὰ δὲ προηγούμενα ἔξι… ἔχουν κι ἄλλη μία πρόσθετο ἐξήγηση. Κατὰ τὴν προσωπική μου ἄποψη (καὶ τὸ τονίζω αὐτὸ) ὁ Βασίλης Παλαιοκῶστας εἶναι στὰ ἴχνη τοῦ ἑτέρου «μαῖτρ τῶν ἀποδράσεων», Βαγγέλη Ῥωχάμη, ὁ ὁποῖος κατοικεῖ στὸ Λευκαντὶ Εὐβοίας καὶ εἶναι γνωστί, ἐδῶ καὶ χρόνια, ὅτι εἶναι πληροφοριοδότης τῆς ΕΥΠ καὶ τῆς Ἀσφλείας. Προφανῶς τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸν Βασίλη Παλαιοκῶστα. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι αὐτὸ ἀποτελεῖ προσωπική μου ἐκτίμηση. Δὲν ἐξηγεῖται ἀλλοιῶς τὸ πῶς ἕνα ἄτομο ποὺ ἔχει ἐπικηρυχθῆ μὲ 1.000.000 € κυκλοφορεῖ ἐλεύθερο ἀνάμεσά μας.

Γνωρίζοντας τὸν κόσμο τῆς νύκτας καὶ τῆς παρανομίας, μὲ βεβαιότητα λέω ὅτι ἀποκλείεται νὰ μὴν ἔχῃ μπεῖ κάποιος στὸν πειρασμὸ νὰ «καρφώσῃ» τὸν Παλαιοκῶστα καὶ νὰ καρπωθῇ τὰ χρήματα τῆς προκηρύξεως. Εἰδικὰ ὅταν κυκλοφορῇ ἔντονα ἡ φήμη ὅτι εὑρίσκεται στὰ Τρίκαλα. Βέβαια, πρόσφατα ἔφθασε στ’ αὐτιά μου ὅτι εὑρίσκεται σὲ χωριὸ τῆς Βορείου Εὐβοίας καὶ συμβιώνει μὲ γυναῖκα ποὺ εἶναι κι ἐκείνη γνωστὴ γιὰ τὴν δράση της. Αὐτὴ ἡ τελευταία φήμη, ἐλέγχεται πρὸς τὸ παρόν. Ἁπλῶς τὴν καταγράφω.

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 184 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Θὰ ἔχουμε καὶ κάτι νὰ διαβάζουμε στὴν ξαπλώστρα μας

 1. Δηλαδή αν μάθουν ότι κρύβεται στα Ζωνιανά ή στα μαστουροχώραφα της Μεσσηνίας θα στείλουν να τον συλλάβουν;.

Leave a Reply