Δὲν φταίει ἡ δημοκρατία σὲ λέω…

Ἀθῴα ἡ δημοκρατία σὲ λέω… Ἀθώα καὶ μὲ τὴν βούλα… Διότι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ δημοκρατία, τρομάρα της, ἀδειοδοτεῖ τὸ κάθε νούμερο νὰ μᾶς ἐμπαίζῃ μέσα στὰ μοῦτρα μας. Κι ἐμεῖς, τρομάρα μας, ἀκόμη πιστεύουμε πὼς «δὲν εἶναι δημοκρατία» αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα.
Τρομάρα μας, σὲ λέω…

Ἕνα τέτοιο ἄτομον εἶναι καὶ  ὁ σαρίδης τῆς «Ἑνώσεως Κεντρώων», ποὺ δὲν διεγράφη ἀπὸ τὸ κόμμα, ἂν καί, ὑποτίθεται, ἦλθε σὲ ἀπόλυτο διαφωνία μὲ τὸ κόμμα. Κι αὐτὸ διότι ἐὰν διεγράφετο θὰ ἔπαυε τὸ λεβέντι νὰ εἶναι ἀρχηγὸς κυνοβουλευτικῆς ὁμάδος καί, κατ’ ἐπέκτασιν ἕνας σκασμὸς προνόμια θὰ ἔπαυαν ὁριστικῶς.
Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα σὲ λέω… Συμφωνία «κυρίων» σὲ λέω…

πηγὴ

Κι ἐπεὶ δὴ ὅλοι ἔπρεπε νὰ ἐξυπηρετήσουν ὅλους, μέσα στὸ γνωστὸ μαγαζάκι τῆς συμμορίας τῶν 300, οὔτε ὁ σαρίδης παρητεῖτο οὔτε τὸ λεβέντι τὸν διέγραφε. Ὅλοι ἀγαπημένοι.
Ἡ δὲ παραίτησις ἔφθασε μόνον ὅταν πιὰ οἱ ἐκλογὲς ἦσαν ἀποφασισμένες.
Ὅλοι στὴν αὐτὴν γραμμή, σὲ λέω…

πηγὴ

Εἶδες πού σέ λέω; Πάντα ὑπάρχουν παραθυράκια γιὰ νὰ μποροῦν νὰ δράσουν μονίμως …ὑπέρ τους!!!
Κι ἔτσι ὁ σαρίδης ἦταν (ἐπισήμως καὶ μὲ τὸν νόμο) οὐρὰ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ….

πηγὴ

…ἀλλὰ μόλις προσφάτως εἰσῆλθε, ἐπισήμως, στὸν τΣΥΡΙΖΑ. Διότι, ὡς γνωστόν, τὸ  κάθε κουδουνισμένο ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν του, σκοπό του ἔναν ἔχει: νὰ παραμείνῃ ὑψηλὰ ἀμειβόμενο. Τὸ πῶς θὰ τὸ ἐπιτύχη εἶναι ἐπουσιῶδες. Ἐμεῖς βλέπουμε κωλοτοῦμπες ἀλλὰ αὐτοὶ βλέπουν ἁρπακτές.
Ψιλὰ γραμματάκια…

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην εἶναι καὶ ὑπερασπιστὴς καὶ ὑπέρμαχος καὶ διαφημιστὴς τῆς δημοκρατίας, σὲ λέω, δηλώνοντας, ἀπολύτως ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, πὼς θὰ τὴν ὑπερασπισθῆ ἔως τῶν ἄκρων. Διότι, ὡς γνωστόν, τὸν μόνον ποὺ ἐξυπηρετεῖ ἡ δημοκρατία εἶναι αὐτὸ ποὺ τὴν χρησιμοποιεῖ.
Ἐμεῖς χαχόλοι γεννηθήκαμε καὶ ὡς τέτοιοι θὰ ψοφήσουμε…
(Ψηφίζοντας, βεβαίως βεβαίως…!!!)

πηγὴ εἰκόνων

Ναί, ξέρω… Ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ κωλοτοῦμπες γύρω μας. Ἁπλῶς αὐτοὶ ποὺ περνοῦν τὴν πόρτα τῆς βο(υ)λῆς εἶναι κομματάκι περισσότερο κωλοτοῦμπες ἀπὸ κάθε ἄλλον…

Τὸ πρόβλημα ὅμως εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ ἐξακολουθοῦμε κι ἀσχολούμεθα μαζύ τους.
Κι ἔτσι, τὸ ἐν λόγῳ κουδουνισμένο ἐπανέρχεται τώρα γιὰ νὰ μᾶς …«ἀποσώσῃ» μέσῳ τΣΥΡΙΖΑϊκοῦ παραμυθεύματος…
Γλυκάθηκε ἀπὸ τὴν καρέκλα καὶ ἀπὸ τὰ μισθὰ καὶ ἀπὸ τὶς …κωλοτοῦμπες σὲ λέω…

πηγὴ

Βέβαια κι αὐτὸ τὸ πιντί, καθὼς κι ὅλα τὰ ὅμοιά του στερεῖται ἀπόψεως, στερεῖται ἰδεολογίας, στερεῖται ἤθους, στερεῖται συνειδήσεως, στερεῖται ἀνθρωπιᾶς μά, κυρίως, ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα, στερεῖται ἑλληνικότητος.
Ψιλὰ γράμματα κι αὐτὰ σὲ λέω…

Συμπερασματικῶς; Δὲν φταίει ἡ δημοκρατία σὲ λέω. Δὲν φταίει ὅμως σὲ τί τὸ ἀγνοοῦμε.
Γιὰ νὰ λέμε λοιπὸν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, πράγματι δὲν φταίει ἡ δημοκρατία. Ὁ κακός μας ὀ καιρὸς μᾶς φταίει ποὺ ἀκόμη ἐλπίζουμε πὼς μέσῳ αὐτῆς (ἤ τέλος πάντων ὁποιουδήποτε ἄλλου συστήματος ἐξυπηρετεῖ τὴν αὐτὴν σαπροφυτικὴ κοινότητα) θὰ σωθοῦμε.
Τρομάρα μας…
…σὲ λέω!!!

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *