Γερνᾶ ἡ Ἑλλὰς ἀλλὰ γερνᾶ καὶ ἡ Εὐρώπη…

Ἡ Ἑλλὰς γερνᾶ καὶ μικραίνει…
Τὸ δημογραφικὸ τὴν πνίγει.
Τὸ 22% τῶν κατοίκων της εἶναι ἄνω τῶν 65 ἐτῶν. Μία ἀπὸ τὶς πλέον γερασμένες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μὲ μόνο τὴν Ἰταλία καὶ τὴν Γερμανία νὰ παρουσιάζουν ὑψηλότερα ποσοστὰ γηράνσεως τῶν πληθυσμῶν τους.

Γερνᾶ ἡ Ἑλλάς, γερνᾶ καὶ ἡ Εὐρώπη. Οἱ μετρήσεις τῆς Eurostat γιὰ τὴν γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι πραγματικὰ ἐφιαλτικὲς καὶ παραμένουν σὲ ἕνα δυστοπικὸ μέλλον.
Τὰ ποσοστὰ γεννήσεων καὶ θανάτων στὴν Εὐρώπη γιὰ τὸ 2018.
Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Eurostat, τὸ 2018 ἡ Ἰταλία εἶχε τὸ χαμηλότερο ποσοστὸ γεννητικότητος
(7,3%), στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη, ἀκολουθουμένη ἀπὸ τὴν Ἰσπανία (7,9%) καὶ τὴν Ἑλλάδα (8,1%).
Τὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ γεννήσεων τὸ 2018 κατεγράφη στὴν Ἰρλανδία.

Τὴν 1η Ἰανουαρίου 2019, ὁ πληθυσμὸς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὑπελογίσθη σὲ περίπου 513,5 ἑκατομμύρια, ἔναντι 512,4 ἑκατομμυρίων τὴν ἴδια ἡμέρα τοῦ προηγουμένου ἔτους.
Κατὰ τὸ 2018, στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη ἐσημειώθησαν περισσότεροι θάνατοι ἀπὸ τὶς γεννήσεις (5,3 ἑκατομμύρια θάνατοι καὶ 5,0 ἑκατομμύρια γεννήσεις), γεγονὸς ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ φυσικὴ ἀλλαγὴ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἦταν ἀρνητικὴ γιὰ δευτέρα συνεχῆ χρονιά.

Ἡ μεταβολὴ τοῦ πληθυσμοῦ (θετική, μὲ 1,1 ἑκατομμύρια περισσοτέρους κατοίκους) ὀφείλετο ἑπομένως καθαρὰ στὴν μετανάστευση.

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 118 times, 1 visits today)
Leave a Reply