Διαπλοκὴ μὲ συνέχεια καὶ συνέπεια

O Ἄδωνις «ἔχει χάση πάσα ἰδέα γιὰ τὸ FBI» καὶ τὸ καλεῖ νὰ «πάρῃ μαθήματα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀστυνομία» μὲ ἀφορμὴ τὸ θέμα τῆς Novartis.

Ὁ κύριος Μπάμπης μᾶς λέει ὅτι «τὸ νερὸ εἶναι, δυστυχῶς, ἀπαράδεκτα φθηνό».

Στὸ Ἑλληνικό, ἔφυγαν οἱ Ἄραβες καὶ Κινέζοι ἐπενδυτὲς καὶ μᾶς ἔμεινε ὁ Λάτσης, ὁ ὁποῖος θὰ εὕρη χρήματα ἀπὸ τὶς Ἑλληνικὲς τράπεζες.

Στὰ σύνορα συνεχίζεται ἡ ἀποβίβασις καὶ ἡ εἴσοδος τῶν ἐπενδυτῶν τοῦ Ἐρντογᾶν. Μέχρι καὶ ἀπὸ τὴν ….Βουλγαρία μπαίνουν.

Αὐτὰ τὰ ὀλίγα ……

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply