Διαπλοκὴ μὲ συνέχεια καὶ συνέπεια

O Ἄδωνις «ἔχει χάση πάσα ἰδέα γιὰ τὸ FBI» καὶ τὸ καλεῖ νὰ «πάρῃ μαθήματα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀστυνομία» μὲ ἀφορμὴ τὸ θέμα τῆς Novartis.

Ὁ κύριος Μπάμπης μᾶς λέει ὅτι «τὸ νερὸ εἶναι, δυστυχῶς, ἀπαράδεκτα φθηνό».

Στὸ Ἑλληνικό, ἔφυγαν οἱ Ἄραβες καὶ Κινέζοι ἐπενδυτὲς καὶ μᾶς ἔμεινε ὁ Λάτσης, ὁ ὁποῖος θὰ εὕρη χρήματα ἀπὸ τὶς Ἑλληνικὲς τράπεζες.

Στὰ σύνορα συνεχίζεται ἡ ἀποβίβασις καὶ ἡ εἴσοδος τῶν ἐπενδυτῶν τοῦ Ἐρντογᾶν. Μέχρι καὶ ἀπὸ τὴν ….Βουλγαρία μπαίνουν.

Αὐτὰ τὰ ὀλίγα ……

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

(Visited 170 times, 1 visits today)
Leave a Reply