Δημοκρατικὰ τάγματα

«…Ἀπὸ τὰ πυρὰ τοῦ πυροβολικοῦ ποὺ ἔπεφταν στὸ στρατόπεδο τοῦ Α΄ Δημοκρατικοῦ Τάγματος, δὲν ἐγλύτωσαν οὔτε τὰ παρακείμενα σπίτια τοῦ προσφυγικοῦ συνοικισμοῦ στὴν περιοχὴ Θῶν. Ἡ πιὸ τραγικὴ ἱστορία ἐξετυλίχθη στὸ σπίτι ὅπου κατοικοῦσαν ἡ Καλλινίκη Τσεβλιάδου μὲ τὸν σύζυγό της καὶ τὴν ἀδερφή της, Σοφία Μεταξᾶ. Ἡ πρώτη ὀβίδα ποὺ ἔπεσε στὸ σπίτι σκότωσε ἐπὶ τόπου τὸν σύζυγό της καὶ ἐτραυμάτισε τὴν ἀδερφή της. Ἡ δεύτερη ὀβίδα τῆς ἀπέκοψε τὸ χέρι ἀπὸ τὸν ἀγκώνα καὶ τὴν τραυμάτισε στὸ πόδι. Τουλάχιστον δὲν ἔχασε τὸ παιδί της, καθὼς ἦταν στὸν πέμπτο μῆνα τῆς ἐγκυμοσύνης…

Στὴν ἴδια συνοικία ἡ Βασιλικὴ Μιχαλάκη ἐνῶ εὑρίσκετο ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ της, ἐτραυματίσθη σοβαρὰ στὸ πρόσωπο καὶ στὰ πόδια ἀπὸ θραύσματα ὀβίδας. Ἔξω ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο Παίδων μία ὀβίδα σκότωσε ἐπὶ τόπου τους περαστικοὺς Βλάση Γιαρίκο καὶ Μίχο Περδαρά, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὀβίδα σκοτώθηκε ἡ ἡλικιωμένη Μαριγῶ Πατόγλου.

Ὀβίδα κατέστρεψε ὁλοσχερῶς τὴν πλινθόκτιστο οἰκία τῆς Γεωργίας Μαρούλη καὶ ἐτραυμάτισε τὴν ἴδια ἀρκετὰ σοβαρά. Ἐπίσης ὀβίδα ἀπὸ στοιχεῖο πυροβολικοῦ στὸν Λυκαβηττὸ ἔπεσε στὴν στέγη τοῦ σπιτιοῦ τῆς οἰκογενείας Ἀγγελῆ στὴν ὁδὸ Ἁγίου Κωνσταντίνου 52, καταστρέφοντας ὁλοσχερῶς τὸ δωμάτιο τῆς κόρης τους ποὺ σώθηκε ἀπὸ θαῦμα ἐνῶ οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς βγῆκαν ἀπὸ τὰ σπίτια τοὺς ἔντρομοι…»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἐξαιρετικὸ βιβλίο «Δημοκρατικὰ Τάγματα» τοῦ Ἰωάννου Δασκαρόλη, στο ὁποῖο ἀναφέρονται τά, ἄγνωστα σὲ πολλούς, γεγονότα τῶν ἐτῶν ποὺ ἠκολούθησαν τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ καὶ ἀφοροῦν στὴν πάλη γιὰ τὴν ἐξουσία μεταξὺ κυρίως δημοκρατικῶν δυνάμεων.

Περίπου 300 ἄνθρωποι βρῆκαν τὸν θάνατο μέσα στὸν ἀστικὸ ἱστὸ τῆς Ἀθήνας ἐκείνην τὴν ἡμέρα τῆς 9ης Σεπτεμβρίου 1926, ὅλοι θύματα τῆς διενέξεως ἀντιβασιλικῶν, δημοκρατικῶν δυνάμεων. Τὸ «ξεκαθάρισμα» τῆς 9ης Σεπτεμβρίου, ᾡδήγησε στὶς ἐκλογὲς τῆς 7ης Νοεμβρίου 1926 κατὰ τὶς ὁποῖες τὸ ΚΚΕ ὡς «Ἑνιαῖο Μέτωπο Ἐργατῶν, Ἀγροτῶν καὶ Προσφύγων» μπῆκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Βουλὴ μὲ 4,5%, ἐξαργυρώνοντας τὴν βοήθειά του πρὸς τὸ κίνημα τῆς 22ας Αὐγούστου τοῦ Κονδύλη, ἀπηλλαγμένο ἀπὸ τὸν ἀντικομμουνιστικὸ βρόγχο τῆς Κυβερνήσεως Παγκάλου.

Θὰ ἐπανέλθω μὲ ἐκτενεστέρα κριτικὴ γιὰ τὸ βιβλίο αὐτό, ποὺ μὲ ἔχει κερδίση ἤδη, εἰδικὰ γιὰ τὸ ἄπλετο φῶς ποὺ ῥίχνει σὲ αὐτὴν τὴν σχετικὰ σκοτεινὴ καὶ πολυτάραχο περίοδο τῆς Β’ Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, τὴν ὁποία οὐδεὶς Δημοκράτης (θέλει νὰ) θυμᾶται.

Δαφνομήλης Εὐστάθιος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δημοκρατικὰ τάγματα

Leave a Reply