Γιατί φοβοῦνται νά ποῦν τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους;

Ἡ Σμύρνη δὲν ἐπλημμύρισε ἀπὸ νεροποντὴ κ.Ἀγγελοπούλου ἀλλὰ ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν Ἑλλήνων ποὺ μακελεύοντο ἀπὸ τοὺς Τούρκους γενοκτόνους.

ἐφημερὶς Ἑστία

Η Μ.Ἀσία δὲν ἐκτυπήθη ἀπὸ σεισμό, γιὰ νὰ μιλᾶμε σήμερα γιὰ «ἀνθρωπιστικὴ καταστροφὴ» ἀλλὰ ἀπὸ τὴν βαρβαρότητα τῶν προγόνων τοῦ Ἐρντογᾶν.

Γενοκτονία τὴν ὁποία ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀλλὰ καὶ ὅλος ὁ πλανήτης θὰ πρέπη νὰ ἀναγνωρίζῃ.

Δὲν θέλουμε τὸ 2021 νὰ ἑορτάσουμε τὸν ἐξευτελισμὸ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ τὴν δικαίωσή της.
Ποιός ὅμως φοβᾶται ἢ δὲν θέλει νά λέῃ τά πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους καί γιατί;

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply