Λίγες στιγμὲς ἀνεμελιᾶς πρὸ τοῦ τέλους…

…πρὸ τῆς ἐπανεκκινήσεως.

 

Εἶναι ἄνοιξις…
«Ἀνοίγουν» τὰ πάντα γύρω μας καὶ  μοιράζονται…
Εἶναι αὐτὲς οἱ λιγοστὲς εὐκαιρίες μας γιὰ νὰ χαλαρώσουμε καὶ νὰ θωρακισθοῦμε πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ μεγάλου ἀγῶνος τῆς ἐπαναδομήσεώς μας καὶ τῆς ἐπαναδομήσεως τοῦ κόσμου μας.

Ἄτη σημαίνει παραφρόνησις καὶ παράνοια, σύγχυσις ἐννοιῶν καὶ ἀδυναμία ἀντιλήψεως τοῦ κινδύνου. Ἡ Ἄτη ἔρχεται μετὰ τὴν Ὕβριν.
Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ κατάστασις ἐπικρατεῖ σήμερα γύρω μας, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσῃ πὼς εἶναι πολὺ κοντά μας πλέον τὸ τέλος τοῦ κόσμου μας, μά, κυρίως ἡ Νέμεσις καὶ ἡ Τίσις.
Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ περιόδος εἶναι ποὺ χρειάζεται νὰ ἀνασυντάξουμε τὶς δυνάμεις μας, νὰ ἀνοίξουμε τὸ βλέμμα μας στὸν κόσμο καὶ νὰ ἀνακαλύψουμε τὶς διαδρομὲς ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε.

Ἡ ὥρα πλησιάζει Ἄνθρωποι.
Ἂς τὸ ἀπολαύσουμε.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply