Ὑπέρ-φορολογημένους μαζανθρώπους μᾶς θέλουν

Τὸ 25% τῶν Σουηδῶν ἀπεφάσισε νὰ μὴν χρησιμοποιῇ πλέον ἀεροπλάνο στὶς μετακινήσεις του.
Ἡ Ὀλλανδία ἐπιβάλλει 11 εὐρῶ φόρο σὲ κάθε ἐπιβάτη γιὰ κάθε πτήση.
Ἡ Γερμανία τοὺς ἑπομένους μῆνες σχεδιάζει φόρο 10% στὸ μοσχαρίσιο κρέας μὲ διπλὸ στόχο τὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν καὶ τὴν μείωση τῶν ῥύπων…

Συνέχεια

Διαφορετικὴ μεταχείρησις κατεστραμμένων χωρῶν

Σὰν σήμερα, στὶς 8 Αὐγούστου τοῦ 1953, ὑπεγράφη ἡ περίφημος συμφωνία τοῦ Λονδίνου γιὰ τὰ Ἐξωτερικὰ Χρέη τῆς Γερμανίας, γνωστὴ ὡς London Agreement on German External Debts. Συνέχεια

Διαιωνιζόμενα προβλήματα διασφαλίζουν (νομότυπες) …ἐκταμιεύσεις!!!

Ὁ Καραμανλὴς δὲν εἶπε «ὅσοι δὲν πληρώνουν εἰσιτήριο εἶναι ἀποβράσματα».
Ἡ ἀκριβὴς δήλωσίς του ἦταν:

«Αὐτὸ ποὺ σκεπτόμεθα νὰ κάνουμε, εἶναι κάτι τὸ ὁποῖο ἔχει συμβῆ στὴν Γαλλία καὶ τὴν Ἀμερική, εἶναι νὰ ὑπάρξῃ μία πολὺ μεγάλη διαφημιστικὴ καμπάνια γιὰ τοὺς λεγομένους τζαμπατζῆδες. Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι νὰ ἔλθω ἐγὼ νὰ σὲ πιάσω, τὸ ζήτημα εἶναι ὅτι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος ποὺ κάνει αὐτὴν τὴν πράξη πρέπει νὰ νοιώθῃ ὡς ἀπόβρασμα τῆς κοινωνίας».

Συνέχεια

Ὕφεσις …«ψήνεται» γιά τίς παγκόσμιες οἰκονομίες ἀπό τίς τράπεζες;

Τὸ δολλάριο καὶ ἡ Ἐγγλέζικη λίρα χάνουν ἔδαφος.
Ἐὰν αὐτὸ συνεχισθῇ, εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἐνδείξεις ὅτι ἡ παγκόσμιος οἰκονομία ὁδεύει σὲ ὕφεση συντόμως.

Ἀμερικανοὶ καὶ Ἄγγλοι πάντα προσαρμόζουν τὴν ἰσοτιμία ὥστε νὰ ξεπεράσουν σὲ 15 μῆνες τὴν κρίση.
Τὰ βραχυπρόθεσμα ἐπιτόκια στὶς ΗΠΑ ξεπερνοῦν τὰ μακροπρόθεσμα.
Στιγμὴ περισυλλογῆς.
Συνέχεια

Δικαιολογῶντας ἀπολύτως τὸ δούλεμα τῆς …«Ἐπαναστάσεως»!!!

Σήμερα λοιπὸν εἶναι μία πολὺ σπουδαία ἐπέτειος, γιὰ τὴν ὁποίαν ἔχουμε γράψη στὸ παρελθὸν ἀρκετὲς φορές.
Σὰν σήμερα διεπράχθη ἕνα ἀτιμώρητο ἔγκλημα, ποὺ καθρεπτίζει ἐπὶ τῆς οὐσίας τὸν λόγο ὑπάρξεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν. Σὰν σήμερα ὅλα αὐτὰ τὰ σούργελα, τὰ ὁποία στὴν πραγματικότητα εἶναι ἀπόγονοι τῶν τότε σουργέλων, συνήργησαν γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ «καπέλωμα» τοῦ αἰματοκυλισμένου λαοῦ μας καὶ νὰ τεθῇ ὁριστικῶς στὴν ὑπηρεσία τῶν (φερομένων ὡς) Ἄγγλων, ποὺ ὅμως στὴν πραγματικότητα ἦσαν οἱ γνωστοί μας τοκογλύφοι, ποὺ  ἀκόμη μᾶς ἐξαθλιώνουν.


Συνέχεια

Δὲν εἶναι διακοσμητικὲς χρυσὲς ἁλυσίδες αὐτὰ ποὺ μᾶς πνίγουν…

Καί,  ἐν μέσῳ πολιτικῶν σωτήρων ποὺ μᾶς χρεωκόπησαν καὶ ἔρχονται μὲ μανία νὰ μᾶς σώσουν, γιατί ἐμεῖς οἱ κοινοὶ θνητοὶ ἁπλᾶ δὲν ξέρουμε τὸ καλό μας… Συνέχεια