Ἰδεοληπτικὲς ἀνιστόρητες (κι ἐπικρατοῦσες) ἀγκυλώσεις γιὰ τὸ Κυπριακὸ

Πάτροκλος Σταύρου
Ὑπουργὸς παρὰ τῷ Προέδρῳ τοῦ Μακαρίου.

 

Συνέντευξις, ἀμέσως μετὰ τὴν Εἰσβολή, στὴν ΕΡΤ
(ὑπάρχει στὸ Ἀρχεῖο τῆς ΕΡΤ):
Συνέχεια