Ἡ δικαίωσις γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων

Μέσα στὸν ὀρυμαγδὸ ποὺ πρεοκάλεσε ἡ προχθεσινὴ ἀθλία προβοκάτσια μίας ἀσημάντου καὶ γελοίας μειοψηφίας τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας, ἐπέρασε σχεδὸν στὰ «ψιλὰ» ἡ ἀναγνώρισις, μὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία, ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ Κογκρέσο, τῆς ἀρμενικῆς γενοκτονίας. Μία πρᾶξις ποὺ πρέπει νὰ ἐκθλιφθῇ σὰν μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἧττες ἀπὸ συστάσεως τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία λυσσαλέα προσπαθοῦσε γιὰ δεκαετίες νὰ ἀποτρέψῃ. Ἀλλὰ καὶ σὰν δικαίωση ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τοῦ «ἀπαθανάτισε» τὴν γενοκτονία μὲ ἑκατοντάδες φωτογραφίες. Παρουσιάζονται μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς (μὲ σχολιασμό).

Φωτογραφία 1. Ὁ Γερμανὸς Ἄρμιν Βέγκνερ ὑπῆρξε στὰ νεανικά του χρόνια ἐθελοντὴς ὑπαξιωματικὸς τοῦ ὑγειονομικοῦ στὸν στρατὸ τῶν Νεοτούρκων καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικοτέρους αὐτόπτες μάρτυρες τῆς ἀρμενικῆς γενοκτονίας στὴν διάρκεια τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἔχοντας εὔκολη πρόσβαση, λόγωῳ τῆς ἰδιότητός του, στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως τῶν ἐκτοπισμένων Ἀρμενίων καὶ μὲ ἄμεσο κίνδυνο τῆς ζωῆς τοῦ φωτογράφισε καὶ κατέγραψε τὰ ἀπάνθρωπα γεγονότα τῆς γενοκτονίας ποὺ σημάδεψαν γιὰ πάντα τὴν ζωή του.


Φωτογραφία 2.
Φωτογραφίζει Ἀρμενίους ἱερεῖς νὰ σκάβουν τάφους νεκρῶν συμπατριωτῶν τους, μ΄ ἕνα ἀπὸ αὐτοὺς νὰ τοῦ ἐξομολογεῖται: «Κάποτε ἤμουν ἱερεύς, τώρα εἶμαι ἕνα πρόβατο ποὺ θὰ τὸ σφάξουν».
Συνέχεια

Γενοκτονία Ἀρμενίων

24 Ἀπριλίου. Ἡμέρα Μνήμης τῆς Ἀρμενικῆς Γενοκτονίας.

Τὴν τελευταία δεκαετία τοῦ 19ου αἰῶνος εἶχαν ἀρχίση οἱ διωγμοὶ τῶν Ἀρμενίων μὲ τὴν δολοφονία ἐπάνω ἀπὸ 300.000 σὲ πολλὲς μαζικὲς δολοφονίες. Στὶς 24 Ἀπριλίου 1915 μπῆκε σὲ ἐφαρμογὴ ἡ ἀπόφαση τοῦ σουλτάνου γιὰ «τελικὴ λύση», τὴν ὁλικὴ φυσικὴ ἐξόντωση τοῦ Ἀρμενικοῦ λαοῦ. Ἐκεῖνο τὸ βράδυ, ὁ ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν Ταλαὰτ Πασσᾶ συνέλαβε 250 ἐπιφανεῖς Ἀρμενίους στὴν Κωνσταντινούπολη, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐξετελέσθηκαν τὸ ἴδιο βράδυ, χωρὶς δίκη ἢ κατηγορία. Συνέχεια

Φθάνοντας στὸ τέλος …περιφερειακῶν ῥόλων

Ἡ νίκη τοῦ Ἐρντογᾶν στὸ πρόσφατο δημοψήφισμα, σφραγίζει τὸ τέλος τῆς τουρκικῆς δημοκρατίας κι ἑτοιμάζει μίαν ἀναγέννηση τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους μέσα ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τῆς πορείας του.
Παράλληλα δὲ σημαίνει καὶ τὸ τέλος ἑνὸς ὁλοκλήρου περιφερειακοῦ συστήματος, ἡ κατάῤῥευσις τοῦ ὁποίου οὐσιαστικὰ κλείνει καὶ μίαν ἱστορικὴ φάση βιαίας μεταλλάξεως τῆς Ἑλλάδος.
Μίας μεταλλάξεως μὲ πολλὰ στάδια κι ἐπίπεδα, ποὺ διαφοροποίησαν τοὺς σκοποὺς καὶ τοὺς λόγους ὑπάρξεως τοῦ Ἔθνους μας, διατηρώντας μας σὲ ῥόλους περεφερειακοὺς πολλῶν ἱστορικῶν κύκλων, μὲ κέντρο ὅμως πάντα τὴν Τουρκία. Συνέχεια

Δῆλα δή οἱ Γερμανοί ἀνεγνώρισαν τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων;

Οἱ Γερμανοί; Σοβαρολογοῦμε;
Δῆλα δή τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ κάθε χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τήν διέπραξαν οἱ Τοῦρκοι; Μόνοι τους; Ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ …«περιουσίου» Κεμᾶλ καί τῶν …«περιουσίων» νεοτούρκων;
Δίχως ἐντολές;

Ἐδῶ, στὸ filonoi.gr, πολλάκις ἔχουμε καταθέσει τὶς «ἄκρες» καὶ τοὺς ἱστοὺς ποὺ δένουν αὐτὰ τὰ καθάρματα ἀπὸ παλαιοτάτων ἐτῶν, δίχως αὐτὸ νὰ σημαίνῃ πὼς ἔχουμε βρεῖ ὅλες αὐτὲς τὶς ἄκρες.
Μὰ σίγουρα εἶναι πολὺ πιὸ …γελοῖα, ἀπὸ ὅσο φαίνονται, τὰ πραγματικὰ γεγονότα καὶ οἱ προσπάθειες συγκαλύψεώς τους.
Συνέχεια

Σύριοι πρόσφυγες καί στίς Η.Π.Α.;

Πιέζει εντατικά το αμερικανικό εβραϊκό Λόμπυ την Αμερικάνικη Κυβέρνηση να δεχθεί Συρίους πρόσφυγες.

Σύριοι πρόσφυγες καί στίς Η.Π.Α.;1 Συνέχεια

Ποῦ κατέληξε ὁ ἀρμενικός χρυσός;

Φονιάδες τῶν λαῶν!!!
Τί ἔγινε ὁ ἀρμενικός χρυσός;;;
Τί ἔγινε ὅ,τι πολυτιμότερο εἶχαν ἐπάνω τους οἱ Ἀρμένιοι;

Κυττᾶξτε τὸν χάρτη καὶ θὰ καταλάβετε!!! Συνέχεια