Ἡ μουγκαμάρα καὶ ὁ Φθόνος γιὰ τὸν Σεφέρη…

Ἡ μουγκαμάρα καὶ ὁ Φθόνος γιὰ τὸν Σεφέρη...Τὸ πραγματικὸ κλίμα ποὺ δημιούργησε στὴν Ἑλλάδα ἡ βράβευσις τοῦ Γιώργου Σεφέρη τὸ περιγράφει ὁ Γ. Π. Σαββίδης σὲ κείμενό του τὸ 1993, μὲ τὸν εὔγλωττο τίτλο: «Μουγκαμάρα καὶ φθόνος». Συνέχεια

Γεώργιος Σεφέρης

(βλέποντάς τον μόνον ὡς ποιητὴ καὶ ὄχι ὡς πολιτικό).

Σὰν σήμερα, 11 Δεκεμβρίου 1963, ἡ ἀπονομὴ τοῦ Βραβείου Νόμπελ, στὸν μεγάλο μας ποιητή, στὴν Στοκχόλμη.

*** Η ὁμιλία του, κατὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ Νόμπελ Λογοτεχνίας, στὴν Στοκχόλμη*** Γεῶργιος Σεφέρης5

«Τούτη τὴν ὥρα αἰσθάνομαι πὼς εἶμαι ὁ ἴδιος μία ἀντίφαση. Ἀλήθεια, ἡ Σουηδικὴ Ἀκαδημία, ἔκρινε πὼς ἡ προσπάθειά μου σὲ μία γλώσσα περιλάλητη ἐπὶ αἰῶνες, ἀλλὰ στὴν παροῦσα μορφή της περιορισμένη, ἄξιζε αὐτὴ τὴν ὑψηλὴ διάκριση. Θέλησε νὰ τιμήσει τὴ γλώσσα μου, καὶ νὰ – ἐκφράζω τώρα τὶς εὐχαριστίες μου σὲ ξένη γλώσσα. Σᾶς παρακαλῶ νὰ μοῦ δώσετε τὴ συγνώμη ποὺ ζητῶ πρῶτα -πρῶτα ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου. Συνέχεια

Ῥέ, τί σοῦ ‘κανε ἡ Ἑλλάδα καί σέ πληγώνει;


Ὁ Γ. Σεφέρης διηγεῖται ἔνα περιστατικὸ ποὺ ἔτυχε στὸν Νῖκο Γκᾶτσο:
Συνέχεια

Γεώργιος Σεφέρης

Σὰν σήμερα, 13 Μαρτίου τοῦ 1900, γεννήθηκε στὴν Σμύρνη ὁ Γιῶργος Σεφέρης

(Σμύρνη 13 Μαρτίου 1900 – Ἀθήνα 20 Σεπτεμβρίου 1971)…
Συνέχεια