Θρησκεῖες, ἐξουσία, χειραγώγησις πληθυσμῶν


Θρησκεῖες, ἐξουσία, χειραγώγησις πληθυσμῶν Ἔλεγα να ξεκινήσω την συγγραφή του παρόντος βιβλίου από τις απαρχές της ανθρώπινης ιστορίας και να αποδείξω πως οι Ερεβαίοι είναι ουσιαστικά απόγονοι των αρχαίων Αρκάδων που εκδιώχθηκαν από τα κατερχόμενα ελληνικά φύλλα, βρέθηκαν στην Παλαιστίνη και εκεί αναμείχθηκαν με τσοπαναραίους, βεδουίνους και άλλες φυλές της ερήμου. Αυτό για μένα είναι απολύτως τεκμηριωμένο αλλά επειδή είναι ένα θέμα που…. «
καίει», θεώρησα καλλίτερο να

Συνέχεια