Ὅταν ἡ τεχνολογία ἀλλοιώνῃ τὴν ἱστορία…

Ὅταν ἡ τεχνολογία ἐπηρέασε τὴ ζωὴ τῶν ἰνδιάνων…
Ὁ Τζερόνυμο ὁ ἀρχηγὸς τῆς φυλῆς τῶν Ἀπάτσι, φωτογραφίζεται μέσα σὲ ἕνα Locomobile.

Τὰ πάντα ἀλλάζουν μὲ ταχεῖς ρυθμούς!
Συνέχεια

Κάποτε στὴν Δύση…


Φωτογραφία τραβηγμένη ἀπὸ τὸν Edward S. Curtis, τὸ 1905.
Εἰκονίζεται ὁ Red Hawk τῆς φυλῆς Oglala Sioux..
Συνέχεια

Οἱ ἱπτάμενες μηχανὲς τῶν προγόνων μας.

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες κατεσκεύαζαν ἀεροπλάνα, σύμφωνα μέ τά ἱερά βιβλία τῶν Ἰνδῶν;

Tὸ Vaimanika Sastra εἶναι τὸ ἱερὸ βιβλίο τῶν Ἰνδῶν, ποὺ εἶναι χιλιάδων ἐτῶν.
Εἶναι ἴσως τὸ πιὸ σπουδαῖο βιβλίο γιὰ τὰ Vimana.
Σὲ αὐτὸ ἀναφέρονται 97 ἐργασίες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες τουλάχιστον οἱ 20 ἀσχολούνται μὲ τοὺς μηχανισμοὺς ἐναερίων μηχανῶν.Σ’ αὐτὸ τὸ βιβλίο περιγράφεται σὲ ὀκτὼ πλήρη καὶ σαγηνευτικὰ κεφάλαια, ἡ τέχνη τῆς κατασκευῆς διαφόρων εἰδῶν ἀεροπλάνων, γιὰ ἕνα ἄνετο ταξίδι στὸν οὐρανό.
Ἐπίσης τὸ ἀρχαῖο αὐτὸ χειρόγραφο βιβλίο ἰσχυρίζεται ὅτι δίνει τὰ ἑξῆς μυστικά, ἐν σχέσει μὲ τὶς ἐναέριες μηχανές. Συνέχεια

Οἱ Μινωΐτες κυβέρνησαν τούς Ἰνδιάνους;

Οἱ Ἰνδιάνοι καἱ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες:

Στην γλῶσσα τῶν Ἰνδιάνων ὁ θεὸς λέγεται Τεό.
Τεοκάλλι, ποὺ σημαίνει «τὸ σπίτι τοῦ Θεοῦ», εἶναι τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ «Θεοῦ καλιάς» ποὺ σημαίνει «ὁ βωμὸς τοῦ Θεοῦ».
Ἡ φράση τῶν Μάγιας «Κόνεξ ‘Ὅμον Πάνεξ», εἶναι ἡ ἴδια μὲ τὴν φράση «Κὸνξ Ὀμ Πᾶνξ», ποὺ ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες στὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια, τῶν ὁποίων τὸ μυστηριακὸ τελετουργικὸ προέρχεται ἀπὸ τὴν Κρήτη.
Τὴν ἴδια ἑλληνικὴ φράση χρησιμοποιοῦν οἱ Βραχμάνοι στὶς θρησκευτικὲς τελετές τους, μὲ τὴν μορφὴ «Κάνσα Ὀμ Πάνσα». Συνέχεια

Τὰ σφακτάρια καὶ οἱ δοῦλοι.

Ἐδῶ χριστιανοί, ἀλλὰ καθολικοί.
Ἰνδιάνοι εἶναι τὰ θύματα.

Καὶ ἦσαν οἱ χριστιανοὶ ἐκνευρισμένοι, γιατί ἀῤῥώσταιναν καὶ πέθαιναν καὶ δὲν δούλευαν οἱ τεμπέληδες τζάμπα γιὰ τοὺς χριστιανούς. Συνέχεια