Λογικὲς διαπιστώσεις τοῦ Μάνου Χατζηδάκι

«Ὄχι, τοὺς μισούς. Ὅλους…»

Ἡ Μαρία Ῥεζὰν διηγεῖται τὸ παρακάτω περιστατικὸ μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλὴ καὶ τὸν Μᾶνο Χατζηδάκι: Συνέχεια

Μὲ φωτιὰ καὶ μὲ μαχαίρι πάντα ὁ κόσμος προχωρεῖ…

Σὰν σήμερα ἐγεννήθη ἕνας ὀγκόλιθος τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων…
Ὁ ποιητὴς Νῖκος Γκάτσος!

Στὸ ποιήμα του «Κεμάλ» καταλήγει μὲ μίαν μεγάλη ἀλήθεια: Συνέχεια

Ὄχι τοὺς μισούς…

Ὄχι τοὺς μισούς...

Ἡ Μαρία Ῥεζὰν διηγεῖται τὸ παρακάτω περιστατικὸ μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ καὶ τὸν Μᾶνο Χατζιδάκι:
Μίαν ἡμέρα ποὺ τρώγαμε μὲ τὸν Καραμανλῆ ἄρχισε νὰ μιλᾷ ὁ Μᾶνος καὶ δὲν σταματοῦσε.
Καὶ γιὰ ὅλα ἔφταιγε τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο.
Συνέχεια

Οἱ Δεξιοὶ σοῦ …ἐπιτρέπουν καὶ νὰ μὴν εἶσαι μαζύ τους!!!

Οἱ Δεξιοὶ σοῦ ...ἐπιτρέπουν καὶ νὰ μὴν εἶσαι μαζύ τους!!!«Μ. Χατζιδάκις»
Ὁ Βασίίλης Βασιλικὸς θυμᾶται μιὰ συνομιλία του μὲ τὸν Μᾶνο Χατζιδάκι:
Συνέχεια