Ἰσραηλινὲς …καλοσύνες!!!

Μέρκελ (Κάσνερ): «Εὐχαριστῶ ὅλους τοὺς βουλευτὲς τῆς ΚΝΕΣΕΤ (Κοινοβούλιον τοῦ Ἰσραῆλ), ποὺ μοῦ ἐδόθη ἡ εὐκαιρία νὰ σᾶς μιλήσω στὴ μητρική μου γλῶσσα». Συνέχεια

Θεματολογία (πραγματικῆς) συζητήσεως Μέρκελ-Τρᾶμπ

 

 Μέρκελ καὶ Τρᾶμπ συνωμίλησαν τηλεφωνικὰ γιὰ θέματα ὅπως ἡ Μέση Ἀνατολή, ἡ Βόρειος Ἀφρική, οἱ σχέσεις μὲ τὴν Ῥωσσία καὶ ἡ σύῤῥαξις στὴν ἀνατολικὴ Οὐκρανία, διευκρίνισε ὁ Γερμανὸς κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος διαβάζοντας ἀνακοίνωση, ποὺ συνεφωνήθη ἀπὸ κοινοῦ σὲ Οὐάσινγκτων καὶ Βερολίνο. Συνέχεια