Χασαποταβέρνα ὁ «Παρθενών» ἐπεὶ δὴ …ξεχνᾶμε!!!

Ὅπως ὄφειλε νὰ εἶναι…

Παρθενών… Ἕνα σύμβολον τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας (αὐτοκρατορίας τῆς ἐποχῆς) πού, στὴν πραγματικότητα, μέσα ἀπὸ τὴν ἀτομική του ἱστορία, μᾶς διηγεῖται τὴν ἱστορία τοῦ δυτικοῦ μας …«πολιτισμοῦ»!!!
Μάρτυς καὶ συμμέτοχος αὐτῆς τῆς πορείας πρὸς τὴν ἄνοδον, τὴν τότε λάμψιν του καὶ τελικῶς τὴν σημερινή του φθορά.

Ἡ παρουσία του καὶ μόνον μᾶς ἀποδεικνύει πὼς ἀκόμη καὶ τὰ τελειότερα ἀνθρώπινα δημιουργήματα ἔχουν ἡμερομηνία λήξεως ἀλλά, ἐπίσης, μᾶς καταδεικνύει τὴν ἄνοδον καὶ τὴν πτῶσιν τοῦ Ὑβριστικοῦ τρόπου ζωῆς τῆς Δύσεως, ὑπεξαιρουμένου «κληροδοτήματος» τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, ὅπως φυσικὰ καὶ κάθε εἴδους αὐτοκρατορίας.
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, ἐξεκίνησε ἐπὶ μίας αὐτοκρατορίας (Ἀθηναϊκῆς) καὶ τελειώνει ἐπὶ μίας αὐτοκρατορίας (τραπεζικῆς-τοκογλυφικῆς κι ὄχι ἀμερικανικῆς. Τὸ τονίζω!).

Συνέχεια

Εὐτυχῶς ποὺ εἶναι ΟΛΟΙ τους …ἀπόγονοι!!!

Κι ἔτσι δὲν ἀνησυχῶ.

Στὶς φλέβες τῶν ἡγετῶν τοῦ πλανήτου μας ῥέει …ἀπογονικὸ αἷμα!!!
Μία λεπτομέρεια ποὺ διακρίνεται εὔκολα, σὲ ὅποιον μελετᾶ τὴν ἱστορία, εἶναι πὼς ὅλοι αὐτοὶ οἱ κυβερνῆτες, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς, κατάγονται ἀπὸ κάποιους κόντες, δόγηδες, λόρδους, πρίγκηπες, βασιλεῖς, κυρίες ἤ κυρίους ἐπὶ τῶν τιμῶν…
Κι ὅλοι τους, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, αἰσθάνονται κάπως …ξεχωριστοὶ καὶ πολὺ …γαλαζοαίματοι.
Συνέχεια

Ἡ Γενοκτονία 270.000 Ἑλλήνων ἀπὸ τοὺς Βυζαντινούς.

Πρ μερικν μερν ξεκίνησα ν μελετ τργα κα τς μέρες το Βυζαντίου, ναλυτικά, λλσπευσα νναζητήσω πρτα τ το Νικηφόρου Φωκ.
χι πολλά, κόμη. Δν χω προλάβει. τσι, στ πολ γενικά. Δν χω κόμη προχωρήσρκετ γι νμβαθύνω. λλ συντόμως θλοκληρώσω ατ τ κεφάλαιο. (ν κι μολογουμένως εναι τεράστιο!!!)
Νικηφόρος Φωκ
ς λοιπν σήμερα κανατολικωμαϊκ ατοκρατορία π τργον!!!
Κρήτη, 10ος α
ώνας. Γενοκτονία!!! Μία π τς τόσες, θ μο πετε….
Σωστά.
μως, τ σημεον πο μοκανε πολ μεγάλη ντύπωσι ταν παρουσία το Νίκωνος, κείνου το «Μετανοετε», μετ τς πιχειρήσεις το Φωκ στν Κρήτη. κείνου το «γίου» πο ἐπέρασε π τν Λακωνία κα μέσα σ μίαν μέρα ( τέλος πάντων σο «ἐχρειάσθη» μ τόσα …θαύματα πο διεχειρίσθη!!!) ξεχριστιάνισε τν Λακωνία. Μέ πόσους νεκρούς μως; ; Θά μάθουμε; Διότι κάτι ψίθυροι ναφέρουν χιλιάδες. Πόσες χιλιάδες μως;
Συνέχεια