Χρεωκοπία καὶ μνημόνια ἀποκρύπτουν πὼς στόχος ἦταν ἡ παραγωγικότης!!!

Γιὰ ὅσους ἀναρωτῶνται ποῦ ἀκριβῶς εὑρισκόμεθα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ὑπολοίπους ποὺ γνωρίζουμε, ἐδῶ, ἁπλὰ καὶ ξεκάθαρα.

Γιατὶ καὶ τὸ μεθοδευμένο ἔγκλημα τῆς χρεωκοπίας μας ἦταν μεγάλο καὶ ἡ ἔνταξίς μας στὸ εὑρῶ σκόπιμο «λάθος».
Τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα, ἀργὰ ἤ γρήγορα, θὰ σκάση, ὅπως ἔσκασε καὶ ἡ χρεωκοπία μας.: Συνέχεια

Λόγια καὶ …«μεγάλων» καὶ …«ἀνδρῶν»!!!

Μητσοτάκης:

«Ἡ μεγάλη πολιτικὴ ἀλλαγὴ ἔρχεται.
Ἡ μεγάλη πρόκλησις εἶναι νὰ πείσουμε τοὺς πολίτες νὰ μᾶς ἐμπιστευθοῦν. Ὁ στόχος νὰ ἀλλάξουμε τὴν Ἑλλάδα εἶναι ἐθνικὸς καὶ δὲν συμβιβαζόμαστε μὲ τὰ ψέμματα καὶ τὴν φαυλότητα τῶν σημερινῶν κυβερνώντων».

Συνέχεια

Θά θέλαμε νά παύσουν οἱ πλειστηριασμοί;

65 δισεκατομμύρια ἡ ἀρνητικὴ διαφορὰ καταθέσεων καὶ δανείων στὶς Ἑλληνικὲς τράπεζες, μὲ περισσότερα ἀπὸ 105 δισεκατομμύρια τῶν ἀπαιτήσεών τους στὸ «κόκκινο» καὶ ἕνα Α.Ε.Π. μείωσις τοῦ ἐνεργητικοῦ τους.

Ἕνα τρίτο τῆς κεφαλαιοποιήσεώς του ἐξαερώθη.
Συνέχεια

Χρηματοδότησις (τραπεζική) τῶν πλειστηριασμῶν, σημαίνει πὼς …μόλις ξεκίνησαν!!!

Ἂν ἀληθεύουν τὰ δημοσιεύματα ὅτι οἱ τράπεζες θὰ παράσχουν στεγαστικὰ δάνεια στοὺς συμμετέχοντες στοὺς ἠλεκτρονικοὺς πλειστηριασμοὺς τῶν κατοικιῶν ποὺ προέρχονται ἀπὸ κόκκινα δάνεια γιὰ ὀφειλὲς ἄνω τῶν 300.000 εὐρῶ, -καὶ δεν ἔχω κάποιον λόγο νὰ τὰ ἀμφισβητήσω- ἀντιλαμβάνεσθε τὸ τὶ ἔρχεται. Συνέχεια

Διὰ τῶν κατασχέσεων ἀναμένεται καὶ ἡ …ἀνάπτυξις!!!

Αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἐκκρεμοῦν 200.000 κατασχέσεις ἀκινήτων, αὐτοκινήτων καὶ ἄλλων περιουσιακῶν στοιχείων ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο πού, σημειωτέον, δὲν κολλᾶ πουθενά….

…ὁ καλὸς ὁ μύλος ὅμως ὅλα τ’ ἀλέθει.
Κάνει ὄλες του τὶς κατασχέσεις, ὅπως λέμε πίνει ὅλο τὸ γάλα τού. Συνέχεια

Χάρισμα ἦσαν (ἐξ ἀρχῆς) τὰ ἀεροδρόμια…!!!

Ὅταν γίνεται μία ἐπένδυσις, οἱ ἐμπλεκόμενοι (εἰδικὰ ὁ ἀγοραστής) κάνουν μίαν ἔκθεση «χρηματοοικονομικῆς ἀξιολογήσεως», πρὸ κειμένου νὰ συμπεριλάβουν τὸ κόστος ….παραλαβῆς της.

Ὅπως φαίνεται οὔτε ἡ Fraport οὔτε οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις (εἰδικὰ ἡ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) συνέταξαν μίαν τέτοιαν ἔκθεση.

Καὶ ἔρχεται τώρα τὸ Γερμανικὸ Δημόσιο καὶ ζητᾶ …..70 ἑκατομμύρια εὑρῶ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο!!!! Συνέχεια