Εἰς μνήμην Παύλου Μελᾶ

Σπανία ἀναμνηστικὴ φωτογραφία τοῦ Παύλου Μελᾶ μετὰ τὸν ἀτυχῆ πόλεμο τοῦ 1897 (ἀρχεῖο κ.Ναταλίας Ἰωαννίδου).

Δύο φωτογραφίες ὅπου ἡ ἐπάνω ἐμφανίζει τὸν Παῦλο Μελὰ ἐπάνω στὸ ἄλογο μὲ τὸν υἱό του Μίκη στὸ σπίτι του στὴν Κηφισιὰ λίγο καιρὸ πρὶν νὰ μεταβῇ στὴν Μακεδονία καὶ νὰ εὔρῃ ἡρωικὸ θάνατο.
Στὴν κάτω φωτογραφία ἡ οἰκία τοῦ Παύλου Μελᾶ ὅπως εἶναι σήμερα παραμελημένη μὲ φθορὲς καὶ ξεχασμένη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ πολιτεία. Συνέχεια

Ὥρα νά τά …«σπάσουν» τά συνεταιράκια;

Ὅλους ἐκείνους τοὺς ἐπὶ μέρους (καὶ πραγματικοὺς) λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους «συνέπλευσαν» ἐν συνόλῳ τὰ τσιπροκαμμένα, μεταξύ τους, ἐπισήμως, δὲν θὰ τοὺς μάθουμε, ἐκτὸς κι ἐὰν τοὺς πιάσουμε ἕναν πρὸς ἕναν καὶ τοὺς …ὑποχρεώσουμε νὰ «ξεράσουν» τὶς ἐντολὲς ποὺ ἔλαβαν. (Κάτι πού, γιὰ τὴν ὥρα, δὲν ἔχει καὶ τόση σημασία…)
Γιὰ νὰ λέμε τὴν ἀλήθεια, ποσῶς ἐνδιαφέρον εἶναι τελικῶς κάτι τέτοιο, ἐφ΄ ὅσον τὸ κάθε κουδουνισμένο, πέραν τῶν προσωπικῶν του ὀνειρώξεων, διαθέτει καὶ τὰ ἀρκετὰ ἀτομικά του βαρίδια, καθὼς φυσικὰ καὶ ἱκανοποιητικὰ ἐπίπεδα ἀνοησίας, ποὺ παρέα μὲ κάτι (ἀοράτους συνήθως) …«εἰδικούς» λογαριασμοὺς ἐσόδων, πάντα ἔξω ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος, λειτουργοῦν συνδυαστικὰ γιὰ νὰ ἐνδώσῃ ταχύτατα σὲ κάθε εἴδους …«ἄνωθεν ἐντολές».

Συνέχεια

Διαβολεμένες …συμπτώσεις;

Μερικὲς ἡμέρες μετὰ τὶς Πρέσπες, θὰ σᾶς ἐρωτήσω δύο-τρία πράγματα καὶ ὅποιος θὰ μοῦ δώση μίαν καλὴν ἀπάντηση, κερδίζει …χρυσοῦν ὡρολόγιον! Συνέχεια

Διαμοιράζοντας «συγχαρητήρια» στοὺς πραιτοριανοὺς

Ὅταν δέρνῃς καὶ δηλητηριάζῃς μικρὰ παιδιὰ καὶ γέρους, πρέπει νὰ εἶσαι πολὺ ἀνώμαλος γιὰ νὰ βγάλῃς μίαν τέτοιαν ἀνακοίνωση καὶ νὰ δίδῃς συγχαρητήρια στοὺς πραιτοριανούς!!!

Συνέχεια

Ὥρα νὰ μάθουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς συνέβη στὸ Πισοδέρι Πρεσπῶν

Γράφει ὁ Γιῶργος Ἀδαλῆς ὅλην τὴν προσωπική του ἐμπειρία στὸ Πισοδέρι Φλωρίνης

Ὁ κόσμος δὲν καταλαβαίνει κάτι. Ἀφήνει τὰ αὐτοκίνητα καὶ πηγαίνει μὲ τὰ πόδια. 
Μιλᾶμε γιὰ πολὺ κόσμο. Μέχρι καὶ τοὺς γύρω ἀγροτικοὺς δρόμους τῶν Πρεσπῶν ἔκλεισαν οἱ ἀλῆτες!!!

Φωτογραφία ντοκουμέντο ἀπὸ τὸ Πισοδέρι: ἐμπρὸς τὸ κράτος καὶ πίσω τὸ παρακράτος.
Πῶς καὶ ποιοὶ ξεκίνησαν τὴν κόλαση στὸ μπλόκο τοῦ Πισοδερίου
Συνέχεια

Λαὸς λεόντων διοικούμενος ἀπὸ ὀρδὲς νάνων

Ὑπάρχει θυμός…
Τέτοιον θυμὸ καὶ πίκρα δὲν ἔχω ξαναδῆ στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως ὅλα τὰ χρόνια ποὺ εἶμαι ἐδῶ μέσα.

Ὁ θυμὸς ἐκφράζεται καὶ ἀπὸ ἀνθρώπους, ποὺ ούδέποτε θὰ πίστευα πὼς μποροῦν νὰ θυμώνουν ἀκόμη γιὰ ἐθνικὰ θέματα.

Οἱ 1000, 10.000 ἢ 100.000 ποὺ πῆγαν πρὸ δύο ἡμερῶν στὸ Πισοδέρι, ντυμένοι μὲ τὰ ἑλληνικὰ χρώματα, δὲν πῆγαν γιὰ νὰ φωνάξουν ὁ,τιδήποτε γιὰ ψωμί. Οὐτε ἐφώναξαν γιὰ τὶς συντάξεις… Πῆγαν γιὰ νὰ φωνάξουν γιὰ κάτι ἀνεξήγητο ποὺ ἀκόμη διαπερνᾶ τὸν ἐθνικὸ κορμό. Συνέχεια