Διψᾶ γιὰ αἷμα ἀθῴων τὸ δένδρο τῆς Ἐλευθερίας…

Κυρίως αἷμα ἀθῴων… Αἷμα ποὺ θὰ προκαλέση τὸν μέγιστον πόνο, γιὰ νὰ μπορέσουν οἱ ὑπόλοιποι νὰ πολεμήσουν, μὲ σθένος μέγιστον, ὑπὲρ τῆς Ἐλευθερίας τους. Συνέχεια

Δὲν χάνεται ὁ κάθε …«καλός»!!!

Ὁ νέος Γενικὸς Γραμματεὺς Δημοσίας Τάξεως τῆς ΝΔ, Κωνσταντῖνος Τσουβάλας, ἐπεβραβεύθη γιὰ τὸ ξύλο καὶ τὰ χημικὰ ποὺ διέταξε νὰ ῥιφθοῦν στοὺς Ἕλληνες, ὅταν διεμαρτύροντο στὸ Πισοδέρι, γιὰ τὴν «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν».

Συνέχεια

Εἰς μνήμην Παύλου Μελᾶ

Σπανία ἀναμνηστικὴ φωτογραφία τοῦ Παύλου Μελᾶ μετὰ τὸν ἀτυχῆ πόλεμο τοῦ 1897 (ἀρχεῖο κ.Ναταλίας Ἰωαννίδου).

Δύο φωτογραφίες ὅπου ἡ ἐπάνω ἐμφανίζει τὸν Παῦλο Μελὰ ἐπάνω στὸ ἄλογο μὲ τὸν υἱό του Μίκη στὸ σπίτι του στὴν Κηφισιὰ λίγο καιρὸ πρὶν νὰ μεταβῇ στὴν Μακεδονία καὶ νὰ εὔρῃ ἡρωικὸ θάνατο.
Στὴν κάτω φωτογραφία ἡ οἰκία τοῦ Παύλου Μελᾶ ὅπως εἶναι σήμερα παραμελημένη μὲ φθορὲς καὶ ξεχασμένη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ πολιτεία. Συνέχεια

Ὥρα νά τά …«σπάσουν» τά συνεταιράκια;

Ὅλους ἐκείνους τοὺς ἐπὶ μέρους (καὶ πραγματικοὺς) λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους «συνέπλευσαν» ἐν συνόλῳ τὰ τσιπροκαμμένα, μεταξύ τους, ἐπισήμως, δὲν θὰ τοὺς μάθουμε, ἐκτὸς κι ἐὰν τοὺς πιάσουμε ἕναν πρὸς ἕναν καὶ τοὺς …ὑποχρεώσουμε νὰ «ξεράσουν» τὶς ἐντολὲς ποὺ ἔλαβαν. (Κάτι πού, γιὰ τὴν ὥρα, δὲν ἔχει καὶ τόση σημασία…)
Γιὰ νὰ λέμε τὴν ἀλήθεια, ποσῶς ἐνδιαφέρον εἶναι τελικῶς κάτι τέτοιο, ἐφ΄ ὅσον τὸ κάθε κουδουνισμένο, πέραν τῶν προσωπικῶν του ὀνειρώξεων, διαθέτει καὶ τὰ ἀρκετὰ ἀτομικά του βαρίδια, καθὼς φυσικὰ καὶ ἱκανοποιητικὰ ἐπίπεδα ἀνοησίας, ποὺ παρέα μὲ κάτι (ἀοράτους συνήθως) …«εἰδικούς» λογαριασμοὺς ἐσόδων, πάντα ἔξω ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος, λειτουργοῦν συνδυαστικὰ γιὰ νὰ ἐνδώσῃ ταχύτατα σὲ κάθε εἴδους …«ἄνωθεν ἐντολές».

Συνέχεια

Θέλουν αἷμα!!!

Προφανῶς οἱ ἄνθρωποι θέλουν αἷμα, πρὸ κειμένου νὰ καταστείλουν τις πανελλαδικὲς κινητοποιήσεις, εἴτε παγώνοντας τὴν κοινὴ γνώμη, ὅπως ἔκαναν καὶ μὲ τὴν Μαρφὶν, εἴτε δημιουργώντας τὶς προϋποθέσεις καὶ εὑρίσκοντας ἀφορμὴ νὰ λάβουν σκληρότατα μέτρα ἀστυνομεύσεως καὶ καταστολῆς, σὲ βαθμὸ τέτοιον, ποὺ σύναξις ἄνω τῶν τριῶν ἀτόμων θὰ θεωρεῖται …διαδήλωσις!!!

Συνέχεια

Διαβολεμένες …συμπτώσεις;

Μερικὲς ἡμέρες μετὰ τὶς Πρέσπες, θὰ σᾶς ἐρωτήσω δύο-τρία πράγματα καὶ ὅποιος θὰ μοῦ δώση μίαν καλὴν ἀπάντηση, κερδίζει …χρυσοῦν ὡρολόγιον! Συνέχεια