Βλέπουμε ποδόσφαιρον ἀλλὰ ὄχι …ἐμᾶς!!!

Τὸ κάθε ποδόσφαιρο (ἐσεῖς, μόνοι σας, θὰ πρέπη νὰ ἀποφασίσετε γιὰ τὸ …«ἄθλημα» ἢ γιὰ τὴν …«ἰδέα» ἢ γιὰ τὴν …θρησκεία» ποὺ πληροῖ τὰ χαρακτηριστικὰ) δρᾶ μὲ τέτοιον τρόπο ἐπάνω μας, ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει, ἀφ΄ ἑνὸς νὰ παραμένουμε ἐνεταγμένοι σὲ μίαν ὁμάδα «ὁμοϊδεατῶν», γιὰ νὰ αἰσθανόμεθα μέλη κάποιας (ἂς ποῦμε) κοινωνίας, ἀλλά, ἀφ΄ ἑτέρου, δρᾶ ἐπάνω μας μὲ τέτοιον τρόπο, ὤστὲ τὰ ὅποια παραβατικά μας χαρακτηριστικὰ νὰ μποροῦν νὰ ὑπηρετήσουν αὐτὴν τὴν ὁμάδα. Οἱ διάφοροι στρατοί, ἀναλόγως τοῦ μεγέθους τους καὶ τῆς γεωγραφικῆς τους ἐξαπλώσεως, ἐχρησιμοποιοῦντο διαρκῶς ὄχι φυσικὰ γιὰ ἐξυπηρετηθοῦ τὰ συμφέροντα τῶν στρατῶν, παρὰ μόνον γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν τὰ συμφέροντα αὐτῶν ποὺ ἤλεγχαν τοὺς ἑκάστοτε στρατούς. Συνέχεια

Ὥρα νὰ «μαζωχτοῦν» νὰ μᾶς «πείσουν» γιὰ νὰ «ἐκλέξουμε»…

Ἡ καφρίλα καὶ τὸ γραφεῖο τύπου καὶ προπαγάνδας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐπιστρέφουν. Αὐτὴν τὴν φορά, στὸ κανάλι τοῦ «Ἕλληνος» ποὺ ἀρνεῖται πεισματικὰ νὰ μάθει ἑλληνικά. Τοῦ πολλᾶ-βαρὺ ταβάριτς Ἰβᾶν Σαββίδου. Στὸ «Open Beyond» (τὸ ξέρουμε ὅτι εἶσθε ἀνοικτὸς ἀπὸ πίσω ταβάριτς, δὲ χρειάζεται νὰ μᾶς τὸ θυμήζετε…).

Συνέχεια

Γιὰ νὰ μὴν ἐλπίζουμε ἄδικα…

Ἐὰν ζητήσω ἑγὼ συνάντηση μὲ ἔναν ὑπουργό, γιὰ νὰ τοῦ ἐκθέσω τὰ προβλήματα τῆς ἐξωστρεφοῦς παραγωγῆς τῆς χώρας, δὲν πρόκειται νὰ τὴν πάρω. Εἴτε μὲ ΣΥΡΙΖΑῖο ὑπουργὸ εἴτε μὲ ΝΔκράτη. Ἔχουν σοβαρὲς δουλειὲς καὶ δὲν ἔχουν χρόνο. Τὸ ξέρω ἀπὸ τὴν μακρά μου πιὰ ἐμπειρία. Συνέχεια

Γκαγκστερισμοὶ κι ἄλλα ἀθλήματα…

Ἡ εἰκόνα, ποὺ …κατετρομοκράτησε τοὺς Ἑλλαδίτες, ἀλλὰ κυρίως τὰ διεθνῆ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως εἶναι πράγματι μία ἀπόλυτος ἔκφρασις τῆς σημερινῆς πραγματικότητος.


Ὅμως… γιὰ λάθος λόγους…
…πού, κυριολεκτικῶς, δὲν ἔχουν νὰ κάνουν τόσο μὲ τὸν κουμπουροφόρο σαββίδη, ἀλλὰ μᾶλλον μὲ τὸν …παρατρεχάμενό του, καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ τὸ περιβάλλον σκηνικό.
Συνέχεια

Γκαγκστερικὸ (κι ἐπισήμως) τὸ ποδοσφαιρικό μας μοντέλο

Μὲ τὴν γκαγκστερικὴ εἰσβολὴ τοῦ Ἰβᾶν τοῦ …τρομεροῦ στὸ γήπεδο ἀσχολεῖται ὁ διεθνὴς τύπος σήμερα. Συνέχεια

Διαπλοκῆς (καὶ βλακείας) τὸ …ἀνάγνωσμα!!!

Ψωνίσατε (ψωνίσαμε) ἀπὸ σβέρκο!

Ὁ Ἀλαφοῦζος ἦγταν κολλητὸς γιὰ χρόνια τοῦ Ἰβᾶν.
Μαζὺ πολεμοῦσαν γιὰ τὴν ἐξυγίανση τοῦ ποδοσφαίρου!
Ἀγκαλιές, φιλιὰ καὶ γενικὰ «εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ φτιάξουν τὰ πράγματα»…
(Εἶμαι ἄῤῥωστος Παναθηναϊκός). Συνέχεια