Μινωϊκὴ γραφὴ

Ἀφοῦ ὅλα τὰ σύμβολα καὶ μονογράμματα ἔχουν ἑρμηνεία, μία χαρὰ μπορεῖ κάποιος νὰ βάλῃ τὰ κατάλληλα στὴν σειρὰ καὶ νὰ συνθέσῃ κείμενο. Δὲν εἶναι καθόλου δύσκολο γιὰ αὐτὸν ποὺ τὰ διαβάζει, εἶναι σὰν παιδικὸ παιχνίδι. Τὸ δύσκολο εἶναι, νὰ φτάσῃς στὸ σημεῖο νὰ τὰ διαβάζῃς! Ὅταν τὸ κάνῃς, ὁ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ εἶναι στὴν Βεργίνα, οἱ ΑΙΓΕΣ εἶναι στὴν ΕΔΕΣΣΑ, ὁ ΦΙΛΙΠΠΟΣ εἶναι στὴν ΑΜΦΙΠΟΛΗ, ὁ ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ λατρεύθηκε στὴν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ὁ ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ δὲν εἶναι μυστήριο καὶ ὅποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Συνέχεια

Ἔδεσσα, πρωτεύουσα τῶν Μακεδόνων

Πολλὲς φορὲς τὰ ἐπιχειρήματα τὰ εὑρίσκεις ἐκεῖ ποὺ δὲν τὸ περιμένεις. Κάποια ἀπὸ αὐτὰ βασίζονται στὸν ὀρθολογισμὸ καὶ βέβαια στὴν ἀρίστη γνώση τῆς ἱστορίας.

Γιατί ὅταν οἱ Ρωμαῖοι ᾣρισαν τὴν Πέλλα Ῥωμαϊκὴ ἀποικία (27 π. Χ.), τὸ δικαίωμα Ἑλληνογράφου νομισματοκοπίας στὴν δυτικὴ Μακεδονία πῆγε στὴν Ἔδεσσα;
Ἀπάντησις: Πῆγε ἐκεῖ μὲ τὸ δικαίωμα τῆς προτέρας πρωτευούσης τῶν Μακεδόνων (Αἰγές).
Ἡ Πέλλα σὰν Ῥωμαϊκὴ πόλις πλέον, δὲν μποροῦσε νὰ εἶναι πρωτεύουσα τῶν Μακεδόνων.

Συνέχεια

Δίσκος Φαιστοῦ, νομισματολογία καὶ ἀποκαλύψεις

Πρὸ δύο ἡμέρῶν ὁ Ἀστέριος Τσίντσιφος προέβη, σὲ διεθνῶς πρώτη ἀνακοίνωσιν, ἀναφορικῶς μὲ τὸ τὶ ἀκριβῶς λέει ὁ δίσκος τῆς Φαιστοῦ. 

Συνέχεια

Ἱστορικὲς παραλείψεις (;;;) γιὰ τὴν Μινωϊκὴ Κρήτη

Τὸ δακτυλίδι τοῦ Μίνωος καὶ οἱ κοχλίες 

Ἐὰν δὲν γνωρίζῃς ἱστορία, δὲν μπορεῖς νὰ δικαιολογήςῃς ὁρισμένα πράγματα. Οἱ κοχλίες (κοχύλια), ποὺ εὕρισκε ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη στὴν Μινωικὴ Ἐλεύθερνα, προεκάλεσαν τὴν ἀπορία. Δὲν γνωρίζω ἐὰν τοὺς ἐφύλαξαν κάπου ἢ τοὺς ἐπέταξαν, πάντως ἡ παρουσία τους ἐκεῖ, ἐκρίθη ἀδικαιολόγητος. Συνέχεια

Οἱ Μινωΐτες στὴν Ῥωσσία

Εἶναι γνωστὸς σὰν δίσκος τοῦ ΒΛΑΔΙΚΑΥΚΑΣ (Ρωσσικὴ πόλις στὰ ὅρια Γεωργίας καὶ Ἀρμενίας).

Ἡ γραφὴ τοῦ εἶναι Μινωική, σὰν αὐτὴ τοῦ δίσκου τῆς Φαιστοῦ καί, δυστυχῶς, δὲν εὑρέθη ὁλόκληρος. Συνέχεια

Θρονισμὸς καὶ Κορύβαντες

Γράφουν ὅτι οἱ Κορύβαντες ἐγεννήθησαν ἀπὸ τὰ δάκρυα τοῦ Διός. Ἀλλοῦ ὅτι ἦσαν παιδιὰ τοῦ Ἡλίου μὲ τὴν Ἀθηνᾶ καὶ ἀλλοῦ του Ἀπόλλωνος μὲ τὴν Ῥυτία. Ἀλλοῦ τους θεωροῦσαν ἀπογόνους τῶν Ἰδαίων δακτύλων (αὐτοὶ ἦσαν πέντε, Πενταδάκτυλος δηλαδή, ὅπως λέμε τὴν ὁροσειρὰ τῆς Κύπρου, ποὺ δὲν μᾶς λὲν γιατί τὴν ᾠνόμασαν ἔτσι!), ὅπως ὅμως καὶ υἱοὺς τῆς Ῥέας. Ὅλα εἶναι παραλλαγές, ποὺ ἔχουν μια κοινὴ συνισταμένη καὶ αὐτὴ ἦταν ἡ Καβειρία Λατρεία! Βέβαια, ὅσον ἀφορᾶ στὴν Κύπρο, ἡ πραγματικὴ προέλευσις τοῦ ὀνόματος τοῦ βουνοῦ, θὰ ὁδηγοῦσε σὲ περεταίρῳ ἐνοχλητικὲς ἐρωτήσεις μὲ πολλὰ «γιατί». Εἶναι πιὸ βολικὰ στὴν ὕπνωση τὰ παραμυθάκια ποὺ αἰτιολογοῦν τὴν ὀνομασία. 

Οἱ νομισματικὲς εἰκόνες μὲ τὸν θρονισμὸ καὶ τοὺς Κορύβαντες, θὰ ἔπρεπε πρῶτες νὰ βγαίνουν στὸ διαδίκτυο, ὅταν κάποιος ζητᾷ σχετικὲς πληροφορίες! Δὲν βγαίνουν ὅμως, γιατί μόνον τὰ νομίσματα προδίδουν αὐτὰ ποὺ δὲν πρέπει νὰ μάθετε. Μᾶλλον καλλίτερα, κάποιοι σᾶς θέλουν ἡμιμαθεῖς καὶ αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται, μόνο ἐὰν ξέρετε τὰ νομίσματα ὅσο καὶ οἱ ἀρχαιολόγοι!
Συμπέρασμα: Ὅλου του κόσμου τὰ βιβλία νὰ ξετινάξετε κάποιοι, οἱ γνώσεις σας θὰ εἶναι ἡμιτελεῖς! Ἀλοίμονο στοὺς παραχαράκτες τῆς ἱστορίας, ὅταν αὐτοὶ ἐμπλακοῦν στὰ νομισματικὰ πλοκάμια!

Συνέχεια