Ἀμφίπολις

Ὁ τόπος ὅπου ἀνταμώνει τὸ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟ μὲ τὸ ΧΘΟΝΙΟ!

Ἐκεῖ ὅπου μέσα ἀπὸ μυητικὲς διαδικασίες, μπορεῖ μία ΚΑΣΤΑ (Καστᾶς) ἀνθρώπων νὰ προσεγγίσῃ τὸ θεῖο! Συνέχεια

Φίλιππος καὶ Ἀλέξανδρος στὸ μνημεῖον τῆς Ἀμφιπόλεως

Φίλιππος καὶ Ἀλέξανδρος υἱὸς

Στὸ ἴδιο ΑΜΦΙΠΟΛΙΤΩΝ νόμισμα καὶ μαζύ, στὸ ἴδιο μνημεῖο, οἱ δύο μεγάλες μορφὲς τῆς πόλεως!

Τότε ὅλοι τὸ ἤξεραν. Μόνον τὰ νομίσματα σήμερα τὰ ἀποκαλύπτουν!!!
Συνέχεια

Ἡ ἀρχαιολογία τῶν νομισμάτων

Τὴν Κυκλικὴ κατασκευὴ στὸ πίσω μέρος τοῦ νομίσματος, τὴν ὀνόμασαν οἱ Ρωμαῖοι CLOACINA, ποὺ θὰ πῆ καθαρτήριο! Τέτοιο ἦταν ἕνας μυητικὸς χῶρος, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν ἁπλῶ ἡ κυκλικὴ δεξαμενὴ ἢ καὶ ὁ περίβολος ὁλοκλήρου του ἱεροῦ. Οἱ ἱέρειες παροῦσες, τὰ σκαλοπάτια ποὺ φέρνουν τοὺς ἀνθρώπους ἐκεῖ καὶ πίσω ὁ πύργος πηγὴ φωτός.
Συνέχεια

Μινωϊκὴ Παντοκρατορία

Ὅταν τὰ Μινωικὰ καράβια ἀνεκάλυπταν τὸν πλανήτη, ἔπλεαν καὶ ἔφθαναν σὲ προορισμοὺς μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια! Στὸν Καναδᾶ καὶ στὶς ΗΠΑ, στὴν κεντρικὴ Ἀμερικὴ καὶ παρακάτω, ἔπλεαν στοὺς μεγάλους ποταμοὺς τῆς Ἀφρικῆς, διέσχιζαν τὸν Ἰνδικὸ καὶ ἀποίκιζαν τὴν Ἀσία!
Συνέχεια

Δέσποινα Μυρτάλη – Μυρτιδιώτισσα

Οὐδὲ μία ἔκπληξη προξενεῖ ἡ ταὔτισις τῆς βασιλίσσης (στέμμα) Παναγίας Μυρτιδιώτισσας μὲ τὴν βασίλισσα Ὀλυμπιάδα Μυρτάλη (μεγάλη ἱστορία). Συνέχεια

Ὁ Ὀμφαλὸς τοῦ πλανήτου

Ἡ λαμπρότης τῆς ἀρχαίας Ἀμφιπόλεως, ὁρίζεται ἀπὸ γιγαντίους τύμβους, ποὺ δορυφορικῶς ὑπάρχουν γύρω ἀπὸ τὸν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (ΚΑΣΤΑΣ). Συνέχεια