Ὁ Ἕλληνας δὲν περιμένει τὴν Ἀλλαγή…

Γίνεται ὁ ἴδιος Ἀλλαγή, δρόμος, στόχος, κατεύθυνσις….
Δὲν περιμένει νὰ περπατήσῃ σὲ πεπατημένες…
Χαράσσει δρόμους, τοὺς περπατᾶ πρῶτος καὶ τοὺς μοιράζεται μὲ ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα…
Δὲν περιμένει νὰ τοῦ ὑποδείξουν πῶς θὰ κάνῃ τὴν ἐπανάστασίν του….
Δὲν περιμένει νὰ παραδειγματιστῇ ἀπὸ κάτι παλαιότερον…
Δὲν εἶναι αὐτὸς φτιαγμένος γιὰ νὰ ἀναπαράγῃ…. 
Γίνεται Φῶς, Ἰδέα, Σκέψις, Στόχος, Ὄνειρο, Φωτιά….

Συνέχεια

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply